Geert Wilders i inkvisitorisk rettsaken

Muslimer, hovedsakelig fra Marokko og Tyrkia, utgjør om lag 6 prosent av Nederlands 16500000 innbyggere.

Live stream fra rettsaken

dag 4 i rettsalen

1) Påtalemyndigheten erklærte  de mange erstatningskrav ugyldig mot Wilders. Disse er påstander fra ulike personer som sier de «føler såret eller skadet» av Wilders ‘uttalelser. De fleste av disse påstandene  kreve bare en «symbolsk erstatning» . Aktor opplyste at det ville være umulig å vurdere hva som sårer, og om noen har blitt påført skade, retten  avviser disse påstandene.

 

2) Påtalemyndigheten har avslått flere henvendelser til Amsterdam retten  for å rettsforfølgelse  Geert Wilders. Det er likevel vanskelig for legmenn å vurdere hva dette egentlig betyr for rettssaken.

3) Sammenligning av Mein Kampf er ikke straffbart etter loven, fordi han siterer en tekst avOriana Fallaci . Aktor tillegger også  at han  heller ikke kunne straffes dersom han ville ha sagt dem på egen hånd.

 

 

4) Fordi påtalemyndigheten tolker Wilders intensjoner med Fitna som kritisk til islam, noe som påtalemyndigheten mener er lov, og han har  ikke tolket  og kritisere muslimer som en gruppe, hevder han at meningene i Fitna er tillatt og ikke kan straffes av loven. Han ber om frifinnelse for krav om  erstatning på grunn av filmen

 

Fitna.

 

Argumentet påtalemyndigheten fremfører kan sees som en ny  rettspraksis (nederlandsk: jurispudentie), som kan brukes til å støtte fremtidige ytringsfrihes- rettsaker.

 

5) I sin rett til forholde seg taus i den første dag rettssalen hevdet Wilders  at han bare fortalte sannheten. I det som kan betraktes som en reaksjon på denne uttalelsen,  uttalte aktor at det er irrelevant hvorvidt utsagnene som førte til rettsforfølgelse av Wilders er sanne eller ikke, og det kan ikke brukes som bevis på tiltaltes uskyld.

dag 3  i rettsalen

Simon Admiraal  dag 3 .Grunnen til at du ikke ser Mr. Admiraal i retten,  er fordi retten ikke har tillatt en offentlig høring av sakkyndige. Så forsvaret anmodet retten om å lese dem i retten, det ble tillatt.

Opplesning i Retten del 1

Del 2

Del 3

http://www.rnw.nl/english/dossier/GeertWilders

dag 2 i rettsalen 6 oktober 2010

Habiliteten til dommer Frans Bauduin

Dommeren i retten er Frans Bauduin, det er den samme dommeren som nektet å gi attentatmannen Volkert van der Graaf og som myrdet Pim Fortuyn, livstidsdom.

Han var også en av de få dommere som har kritisert den statlige politikk (NL) som står for å bekjempe islamsk terrorisme (NL).

 

Dommer Bauduin har også en annen  jobb: styremedlem i det Marokkanske fond. Hensikten med fondet i Marokko er å stimulere utvikling og støtte til Marokko. Fondet fremmer og utvikler  politiske aktiviteter (NL) og organiserer Ramadan aktiviteter (NL). Stiftelsen er avhengig  avhengig av statlig støtte (Statens finansiert NCDO midlene stiftelsen). Bevilgningen vil blir mindre sannsynlig når Geert Wilders sitt parti PVV blir en del av regjeringen.

Syns du dommeren er habil?

En kjennelse ventes den 4. november

dag 1 i rettsalen 5 oktober 2010

Retten avviser 15 ut av 18 vitner for forsvaret

I den andre dagen i  rettssaken mot Geert Wilders, nektet i Amsterdam domstolen 15 av de 18 vitnene som forsvaret av Wilders ønsket, blant dem Mohammed Bouyeri, morderen av Theo van Gogh. Andre muslim-ekstremister ble også nektet som vitner for forsvaret. Selv eksperter på muslimsk lov, ble avvist.

Anti-Semetistiske  hendelser fordoblet.

I 2008, 14 antisemittiske hendelser ble rapportert i den nederlandske hovedstaden, og for relativt rolig år i byen som huser de fleste av landets rundt 40000 jøder. Nye – som ennå upubliserte – som innhentes av en semi-statlige etaten som rapporterer om diskriminering, her viser at antall rapporterte hendelser vokste til 30 i 2009. Denne utviklingen er i tråd med nasjonale trender, sier Elise Friedmann ved Senter for Informasjons-og dokumentasjonssenter for Israel, en pro-Israel lobby-gruppe i Nederland. “Vi anslår at det totale antall rapporterte hendelser fordoblet i 2009, sa hun.

Bloeme Evers-Emden, en 83-år gamle overlevende fra konsentrasjonsleirene, mistet mesteparten av familien sin under Holocaust. “I 1939 var jeg 13. NSB [Den nederlandske fascistiske partiet] formidlet en rekke anti-jødisk propaganda da, men jeg husker ikke jødene ble slått som de blir nå. “

Evers-Emden bor i en bydel av Amsterdam som det er majoritet av marokkanere.”Jeg så en gutt på 8 år gammel rope noe om” å drepe jøder. Jeg spurte ham “vet du hva du sier? Han sa “ja”, og fortsatte å gjenta seg selv. “

Noen linker til hvorfor han skal knebles

http://www.nrc.nl/international/article2468489.ece/Anti-Semitism_on_the_rise_in_Amsterdam

Politiet ignorer påsatte branner i Vollsmose på Fyn i Danmark

http://www.youtube.com/watch?v=HaPz7p-1-bk&feature=player_embedded#!

http://www.youtube.com/watch?v=-fC-QjF9RKI&feature=player_embedded

http://www.nrc.nl/international/article2468489.ece/Anti-Semitism_on_the_rise_in_Amsterdam


Reklamer

En Gledens DAG

Fredens religion
Forbundskansler Angela Merkel melder  i debatten om integreringspolitikk att  det flerkulturelt samfunn «har sviktet fullstendig» . Merkel sa til den bayerske statsminister Horst Seehofer (CDU) att multikulturell er erklært død. Merkel understreket imidlertid at Tyskland ikke vil att tilstrømningen av spesialister skal nedlegges
Denne integreringen har sviktet, sviktet helt og holdent og så total, sa Merkel på lørdag i Potsdam.  Kvalifisert tyske arbeidsledie bør absolutt gå foran ved rekruttering av utenlandske arbeidere, sa kansleren. Arbeidet med å leve i et flerkulturelt samfunn er rett ved siden av hverandre,har  mislykket, sa Merkel  på en kongress av Youth Union i Potsdam. Tvangsekteskap er ikke akseptabelt, og selvfølgelig ville også  jenter fra muslimske familier skulle kunne være med på skoleturer. Innvandring er  en realitet som man må forholde seg til. Tyskland har forandret seg mye siden 1945.  Seehofer sa vi må stå for mer integrering og mindre innvandring. Vi må fungerer som en union for den tyske kulturen og mot multikulturalisme. MultiKulturen er erklært død nå her i Tyskland»ropte han ut på JU Congress i Potsdam. Vi må, når det er mulig, innføre lavere  terskler for å bringe landet framover, sier CDU-politikeren, Frankfurter til Allgemeine avisen. Att tyskere  utvandrer fra Tyskland grunnet innvandrere begynner å bli ett stort problem, sier hun til Welt am Sonntag. Og hvis ingenting skjer, vil mangel på  tyske akademikere utvikle og bremse tysk økonomi.
Ifølge den tyske industri og handel (DIHK) mangler den tyske økonomien rundt 400 000 ingeniører, formenn og fagarbeidere.

Sigbjørn Johnsen en Drittsekk?

Drittsekken Sigbjørn ?

«I den forbindelse ber vi Dem ha i erindring at alle nordmenn som er underlagt spansk skattelovgivning også benytter spanske sosiale ordninger av ulike slag. Det er derfor ingen kostnadsmessig grunn til, for Norge, at nordmenn som betaler sin skatt til den spanske stat også skal betale kildeskatt til Norge.Vi antar at det ligger betydelig anstendighet i å ikke overlate landsmenn til sin egen skjebne uten å se kildeskatten og sosiale ordninger i sammenheng. En kan ikke bare pålegge enkeltmennesket plikter uten å gi de samme mennesker rettigheter tilsvarende som for borgere som lever i Norge..»

http://www.dnkcb.com/Brev_kildeskatt.html

Finansminister Sigbjørn Johnsen mener norske pensjonister bosatt i Spania burde ha sjekket hjemmesiden til Finansdepartementet oftere.

Finansminister Sigbjørn Johnsen mener pensjonister som nå risikerer ekstra skatt på pensjonen har seg selv å takke.

I brevet fra Skatteetaten heter det at alle norske pensjonister som vil slippe dobbel skatt må legge ved en bostedsbekreftelse. Ifølge Vikingposten gis imidlertid denne kun av politiet, og det er bare et bevis på at man bor i Spania. Men det er visstnok ikke denne bekreftelsen Skatteetaten vil ha likevel.

For det andre spør Skatteetaten nå etter en bostedsbekreftelse som, ifølge vårt lokallag, man risikerer å måtte reise helt inn til Madrid for å få. Forventer virkelig regjeringen at pensjonister på 80 år skal måtte ta turen til Madrid, til et kontor de ikke har vært på før, for å hente ut en bostedsbekreftelse i løpet av tre-fire uker før jul?


http://www.abcnyheter.no/abc-penger/nyheter/091126/spania-pensjonister-risikerer-dobbel-skatt

Krav til dokumentasjon (bosatt i et annet EØS-land)

Når du søker om skattefritak eller lavere trekk enn 15 prosent etter reglene for personer bosatt i et annet EØS-land, må du opplyse hvem som utbetaler pensjonen. Du må også legge ved:

  • en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland
  • en oppstilling som viser hvilke inntekter du regner med å ha i 2010. Er du gift må du også ta med ektefellens inntekter
  • en oppstilling som viser hvilke inntekter du regner med å ha i 2009. Er du gift må du også ta med ektefellens inntekter
  • kopi av din og din eventuelle ektefelles selvangivelse eller lignende  til bostedslandet for 2008

Certificate of Residence må være utstedt av skattemyndighetene og uttrykkelig bekrefte at du er skattemessig bosatt i det landet etter skatteavtalen med Norge. Bekreftelsen må være i original og ikke eldre enn tre måneder.

Fra 1. januar 2010 ble det innført kildeskatt på pensjon til pensjonister som bor i utlandet. Det er opprettet en egen kommune «2435 Kildeskatt pensjon utland» hvor aktuelle skattytere skal avregnes for kildeskatten.

Forskuddstrekk innberettes i ordinær terminoppgave, som sendes kontorkommunen, med skattekommune 2435 og sum trukket kildeskatt. Det er ingen endring i terminoppgaven. Det anbefales at terminoppgaven leveres via Altinn.

Skatten er 15 prosent av brutto pensjon. Du finner mer informasjon i brosjyren «Nye regler om norsk kildeskatt på pensjon»

Aftonbladet støtter vold og trakasseri mot SD

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10041406

Sverigedemokraternes representanter fremstilles systematisk i den svenske pressen som nazister og rasister

Aftonbladet

sponser Original Gangsters

Det kriminella nätverket Original Gangsters ledare Lars Bergquist vill bilda ett nytt parti inför nästa val.

OG: Trevligt om de känner sig skrämda

http://politisktinkorrekt.info/2010/10/02/aftonbladet-sprakror-for-original-gangsters/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6047492.ab

Skämtade om gangsterledaren på Youtube. Nu har Dano Acar satt ett pris på mannens huvud.

Original Gangsters ble dannet i Göteborg forstaden Bergsjön i 1993 av Denho Acar (alias «Dano» eller «Djingis Khan») og to av hans barndomsvenner.

Acar ble født i Midyat, Tyrkia i 1974, til assyriske foreldre, og hans familie flyttet til Bergsjön i 1985. I 2007, Denho Acar flyktet til feriestedet Marmaris i Tyrkia siden han var etterlyst for brannstiftelse og  angrep mot en kafé Göteborg.  Acar har aldri fått svensk statsborgerskap, bare oppholdstillatelse, og i august 2008 ble oppholdstillatelsen opphevet.

Alle medlemmene er menn, og gjengens medlemmer har ulik etnisk bakgrunn: de fleste er fra land for eksempel Iran, Finland, Tyrkia, Assyrere, Kurdere. Latin-Amerikanske og fra det tidligere Jugoslavia.

Tegnet på  medlemskap er en tatovering av gjengens symbol, som har blitt inspirert av den assyriske flagget og viser bokstavene «OG» i midten av en sol.

Original Gangsters (OGer) er en assyrisk / syrisk kriminell gjeng i Sverige og har  sin base i Gøteborg. Medlemmer fins i Halmstad og Jönköping,  og er en av en håndfull svenske kriminelle gjenger som har fått betydelig medieoppmerksomhet. Dets leder og grunnlegger er Denho Acar, som flyktet til Sverige i 2007. Det nåværende antall medlemmer er usikre.

Gjengen tok sitt navn fra begrepet Original Gangster brukes av gangsta rapperen Ice-T i 1991

Om Ice-t

Konflikter med andre gjenger
Original Gangsters  fikk for alvor  medias oppmerksomhet når de kom i voldelig konflikt med andre kriminelle gjenger.
Den første kjente store voldelige konflikten var i 2000.

Konflikten mellan OG och X-team (Bandidos)

Medlemmene i  Naserligan som var av albansk avstamming kom i konflikt om lønnsomme aktiviteter i Göteborg, om Bla. ulovlig gambling.  Det var også en bakgrunn att et ledende medlem i OG skal ha knivstukket to av Naserligans i 1996, dera de hadde jobbet som dørvakter.  Etter OG mannens løslatelse fra fengsel i februar 2000 utbrøt det skyting  mellom de to gjengene i  mai 2000 utenfor en ulovlig spillebule i Gøteborg, som førte til at to av albanerne ble såret. Hevnen kom den 4. juni 2001, da medlemmer av Original Gangsters, på en en offentlig badeplass, Näset i Göteborg, og skuddveksling brøt ut midt blant de badende. En person av Naserligan ble skutt i brystetog såret under skytingen. Flere voldelige hendelser fulgt i løpet av sommeren 2001, der en uskyldig 37 år gammel tilskuer ble alvorlige såret  i en nattklubb hvor de to gjengene brakte i sammen. Kkytingen på badeplassen gjorde førte imidlertid til at  politiet foretok en rassia som førte til to hundre arrestasjoner og femti konfiskerte våpen, dette førte til  att de to gjengene inngikk våpenhvile.
En annen konflikt involvert Original Gangsters og X-Team, som er en supporterklubb av Bandidos. Den ble initiert av nattklubb krangel mellom de yngre brødrene «av de to gjengene den 15. juni 2002. Acars yngre bror fortalte om en OG medlem ved navn Kotaran om hendelsen, og han bestemte seg for å drepe lederen av X-Team for hva hans yngre bror hadde gjort.Den påfølgende natten gikk  Kotaran til X-Team lederens leilighet, og tok skyte posisjon bak en blomsterkasse utenfor. Han identifiserte en person som som han trodde X-Team lederen og  skjøt og drept med åtte skudd. Den personen han myrdet, var imidlertid ikke  X-Team lederen, men hans yngre bror, dvs. den personen faktisk er involvert i krangelen kvelden før. Dette utløste en serie av voldelige hendelser mellom Original Gangsters og X-Team. Politiet slo hardt ned på de kriminelle gjengene i Vest-Sverige og de to gjengene for å roe ned politiet bestemte de seg for en våpenhvile i 2005,  våpenhvilen ble imidlertid brutt i juli 2007 i Halmstad

X-Team ble siden oppgradert til en vanlig Bandidos klubb.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1452988.ab

Sjefen for Original Gangsters:
Vi har etablert oss i Norge

Se 17 min inn i programmet

http://www.dailymotion.com/video/xb5dhq_vad-sager-zavalay_news

%d bloggere like this: