LANDSFORÆDERE ?

Tirsdag skal Stortinget ta stilling til et forslag om å senke de juridiske kravene til et norsk EU-medlemskap, skriver Klassekampen. Bak forslaget står Aps Marianne Aasen og Svein Roald Hansen og Høyres Per-Kristian Foss og Inge Lønning.

Merkel og Stoltenberg (Stekllov)

Stoltenberg og Merkel?

§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 år eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

Svar fra Erna om grunnloven : Dette forslaget motsier ikke grunnloven, men endrer en § som ble innført på 60 tallet om hvordan man slutter seg til internasjonale organisasjoner av denne typen. Den gang var det ikke aktuelt med folkeavstemming, det er det nå. Derfor mener vi at når folkeavstemming er gjennomført så kan ikke et lite mindretall blokkere et medlemskap. Hvis spørsmålet er lagt frem for en folkeavstemming og den sier Ja, så vil ordinært 2/3 flertall være nok for å si ja. Jeg synes egentlig at det mest påfallende er at noen mener at vi først skal spørre folk om et råd i denne viktige saken og så vil de likevel blokkere for resultatet. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h6wkXPlagbY § 112. Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.
En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.


Grlbest. 24 april 1869, 9 okt 1905, 16 juli 1907, 7 juli 1913, 5 juli 1946 og 13 juli 1990 nr. 550. PS:Bemerk:§ 112. Dog må slik Forandring ALDRI MOTSI denne Grunnlovs Principer, men alene angå Modifikasjoner i de enkelte Bestemmelser Politikerne driter i LOVEN. Stortingvedtak som er grunnlovstridig :Den 5. april 1938 vedtok Stortinget at deres egen funksjonstid skulle forlenges fra tre til fire år. Endringen omfattet også det Stortinget som fattet vedtaket, slik at det Stortinget som ble valgt i 1936 skulle bli sittende til 1940§ 112. Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei.

Bemerk:

§ 112. Dog må slik Forandring ALDRI MOTSI denne Grunnlovs Principer, men alene angå Modifikasjoner i de enkelte Bestemmelser

Stortingsflertall bryter Grunnloven

Reklamer

Norsk pengestøtte til palestinske fanger/ terrorister

Palestinske fanger blir støtte med opp til 18,000 norske kroner pr. måned

Jonas Gahr Støre populert kalt Jonas stein gæern juger så det renner av Ham

http://www.miff.no/palestinske-myndigheter-pa/2013/02/11Kanmangearmedfornektelsenavaereslutt.htm

Jonas Gahr Støre nektet å innrømme at Norge er med på å finansiere formidling av jødehat og hyllest av terrorister i offisielle palestinske medier. Søndag avslørte NRK sannheten for alle som vil se, men dessverre tyder ingenting på at den nåværende regjering ønsker å gjøre noe for å endre situasjonen. 

Svs og statssekretær Ingrid Fiskaa – sa i april 2008 at hun noen ganger ønsket at FN ville sende “presisjonsstyrte raketter mot utvalgte Israelske mål. Dette menneske er med andre ord for drap på Jøder. Jonas Gahr Støre blir i utenlandsk presse sammenlignet med Vidkun Quisling http://www.antisemittisme.no/?​p=4037

 

 “En nasjon kan overleve sin dårer, og selv de ambisiøse .. Men nasjonen  kan ikke overleve med forrædere innenfra.(muslimer/rødgrønne/femtekollonne)  En fiende ved porten er mindre formidabel, for han er kjent, og bærer sitt banner åpent. Men en forræder som går fritt bak vollene blant dem innenfor byportene. Hans listige visken raslende gjennom gatene som visne blader og han høres selv i de offentlige kontorer. For forræderen sees ikke på som en forræder (Treholt). Han snakker språket som hans ofre forstår  og klær seg i samme klær som innbyggerne og appellerer til det laveste som finnes i menneskenes hjerter. Han får landets ånd til å råtne og han arbeider  i hemmelighet og usett i løpet av natten for å undergrave grunnmuren i samfunnet og smitter de styrende organer så folk  ikke lenger kan forstå og å yte motstan

JONAS

Ett godt eksempel på de rødgrønnes renvasking av den Ultimate forræderen

Ett godt eksempel på de rødgrønnes renvasking av den Ultimate forræderen

landsforeder.jpgfistandroseDrittsekken Sigbjørn


alle-skal-med.jpg

I skyggen av Hermes

franske grunnlov

den franske grunnlov. Legg merke til pyramiden og ett øye.

 

 

Her filmen i full lengde

Filmen inneholder en flom av interessante opplysninger. 

5:00->: januar 1917, Trotsky (egentlig Lev Davidovich Bronstein), 33. grad frimurer, ankommer New York for revolusjonær opplæring.

11:43: Hvorfor er frimurersymbolene hexagonet og hexagrammet på alle våre pengesedler, og 3 stk. av dem i alle norske pass?

11:51: Løvene, som de på «Løvebakken», på selve frimurerdøren.
12:33: Løvene foran frimurertempelet, som de på «Løvebakken».

13:00->: «Frihetsgudinnen» en gave fra franske frimurere til frimurere i New York.

16:00: Første forsøket på revolusjon i Russland, i 1905, drepes eller lemlestes 50.000 mennesker.
35.000 kuppmakere med familier, flyktet fra landet. (Noen av flyktningene kom hit til landet. Bl.a. Jo(sef) Benkow’s far.)

18:00: Frimurerne står bak terroraksjon i Petrograd (St.Petersburg) mot selskap hos statsminister Stolypin 26. august 1906.

21:00: Frimurerne står bak dødlig attentat  mot statsminister Stolypin 14. september 1911.

21:40->: Frimurerne sto bak februarrevolusjonen (1917) i Petrograd. Frimureren som ble ny utenriksminister innrømmer i sine memoarer at februarrevolusjonen var et frimurerkomplott.

23:28: De første kuppmakerne så drepte var 4.000 politimenn. Så militere offiserer. Titusenvis av forbrytere slippes ut av fengsel.

23:45->: Frimurerne i Russland sin generalsekretær og øverste leder, Kerensky, ble først justisminister, senere ny statsminister (50:50).

Nesten hele regjeringen er frimurere.

25:00->: Bankieren Jacob Schiff og andre frimurer-bankierer finansierer den nye regjeringen i Russland. Den tvinger straks tsaren til å abdisere.

30:00->: Frimurerne sto bak borgerkrigen i USA og mordet på ikke-frimurer, president Lincoln. Morderen Booth var 33. grads frimurer.)

34:00: President JFK ble myrdet like ved frimurernes seiers symbol som står på den 33. breddegrad i Dallas (se fotobevis 36:00->).
Høyfrimurer L.B.Johnson overtok som president.

38:00->: Bankieren Jacob Schiff sørger (april 1917) for at Trotsky sendes til Russland med mål å overta makten.

41:55: Ytterligere 8.000 yiddish-talende revolusjonære reise fra USA for å hjelpe Trotsky med maktovertakelsen i Russland.

46:58: Tilsammen 25.000 internasjonale revolusjonære svermer inn i Russland våren og sommeren 1917.

47:20->: Lenin (egentlig Vladimir Ilyich Ulyanov-Blank) var i 1914 blitt medlem av «den mest undergravende Grand Orient losjen, The Nine Sisters».

49:00->: «Den provisoriske» frimurerregjeringen i Russland (se ovenfor) hjelper til med overføring av penger fra utlandet til bolsjevikene.

50:00: Bolsjevikene betaler de «revolusjonære» med kontante penger for deltakelse i streiker og demonstrasjoner. De betales dobbelt for deltakelse i voldsaksjoner.

57:00: Fredelig maktoverføring fra «Den provisoriske» frimurerregjeringen (fra Februarrevolusjonen) til Bolsjevikene (som altså også var frimurere) 8. november 1917 (Novemberrevolusjonen).

59:00->: Den store terroren mot det russiske folket begynner.

59:20->: Det russiske folk plyndres av bolsjevikene. Barn tortureres foran foeldrene, og hustruene foran sine menn, for at de skal røpe gjemmesteder for sine verdisaker.

 1:00:00->: De internasjonale bankiererne får tilbakebetalt sine pengebidrag til frimurerkommunistene,
med enorm fortjeneste, fra verdier bolsjevikene stjeler fra det russiske folk.
 1:00:50: Frimurerbankieren Jacob Schiff i New York ga ordre om likvidasjonen av hele tsar-familien. Ordren utførtes under ledelse av politbyråleder Yakov Sverdlov (hvis opprinnelige navn var Yakov Salomon).

1:02:30: Marx var frimurer av 31. grad.

1:02:40->: Frimurerkommunistene lot seg hyppig avbilde mens de gjør frimurernes Mester-tegn. (Halve høyre hånd stukket inn under venstre jakkeslag. «the Hidden hand sign»)

1:04:15: Lenin iscenesetter en FFO, et attentat mot seg selv, for å få et påskudd til å starte masseterror mot den russiske befolkningen, og får samtidig drept en mulig konkurrent.

1:05:25: Lenin ville utrydde 90% av russerne for å gjennomføre sitt prosjekt.

1:05:47: Lenin var homosexuell.

1:06:47: Bare i 1918 og 1919 drepes 1,7 millioner russere og ukrainere. 

1:07:30->1:10:00: Beskrivelser og bilder av frimurerkommunistenes gyselige vold begynner. Beskriver syke og vanvittige torturmetoder frimurerkommunistene brukte mot sine ofre.

1:10:10: Lenin var pådriver i terroren og torturen. Beordret opprettelse av slaveleire.

1:11:55: Lenin gir enorme beløp til renovering av frimurerbygninger.

1:14:30: Trotsky: «Sadist av verste slag» som elsket selv å myrde sine ofre, gjerne også barn.
Da Trotsky var æresgjest hos AP-lederen Martin Tranmæl og resten av «Arbeiderpartiet», var det en massemorder som hadde myrdet millioner av russere, mange personlig på bestialsk vis, som de oppvartet og tok vare på.

1:16:45: Bolsjevikfrimurerlederne avretter streikende arbeidere som «desertører».

1:16:55: Trotsky sa at de som krever trykkefrihet, talefrihet og fagforeninger skulle «skytes som ender i en dam» eller «som hunder».

1:17:30->1:21:30: Nye detaljerte beskrivelser av frimurerkommunistenes myrderier og grusomheter.

1:21:50: Ved hungersnøden 1921-22 i Volga regionen døde ytterligere 5 millioner 53 tusen mennesker.

1:22:30: Lenin ville drepe 60 millioner bønder. Spesielt vakre ungdommer skulle utryddes.
se fra 1:21:40

1:23:20: Lenin understreker viktigheten av at ulike folkegrupper blandes og formerer seg med hverandre.

1:26:40: 600.000 slavearbeidere omkom under arbeidet med Hvitehavskanalen.

1:27:30->: 15 millioner døde under den planlagte hungersnøden i Ukraina 1932-1933.

1:28:40->: Rockefeller sørget for oppbygging av en sovjetisk krigsindustri.

1:29:00->: Fra USA finansieres den første femårsplanen.

1:29:00->: Industribyggeren Albert Kahn fra Detroit inngår i februar 1930 en gigantisk avtale med frimurerkommunistene om å bygge opp industri i Sovjet.

1:32:30: Totalt 147 millioner sovjetborgere mistet livet på grunn av kommuniststyret.
Kilde: Literaturnaya Rossiya i 1992.

1:32:55->: Store mengder barn blir sendt i slaveleire.

1:33:40->: Stalin hadde planlagt angrep på Tyskland fra og med den 6. juli 1941.

1:37:47-1:40:17: De baltiske folk ønsker jublende de tyske soldatene velkomne da de frigjorde dem fra kommunisthelvetet i slutten av juni 1941, rett før NKVD’s plan om å deportere ytterligere 700.000 baltere til Sibir ble gjennomført.

1:42:22->: I 1946 begynte Sovjet-kommunistene å lokke russiske emiganter og flyktninger hjem igjen. De som lot seg narre ble sendt i slaveleire.

1:46:55: I 1917 skrev Grand Lodge i Tyskland i sin hemmelige møteprotokoll at «Anarkisten og den revolusjonære Lenin representerer faktisk og konsekvent det internasjonale frimureriets politiske ideal.».

1:48:16->: Da Stalin døde (5. mars 1953) var det 22 millioner slaver i de sovjetiske slaveleirene. Millioner av dem var tyske sivile og tyske soldater som da hadde vært slaver i minst 8 år, noen i mer enn 12 år. 

1:53:04: Også en kommunistisk maktovertakelse i Kina ble bestemt på møtet mellom de 3 allierte seiersmaktene i Potsdam sommeren 1945. USA forsøkte å skjule sin medvirkning.

1:54:24: Antallet mennesker som falt som offer for kommunismen i Kina: 140 millioner.

1:56:46: Også EU (dvs. den politiske unionen) ble grunnlagt under Skorpionens Tegn, den 1. november 1993. Stor likhet mellom EU-flagget og et frimurersymbol.

1:57:03: Den portugisiske kommunisten Barroso deltok på Illuminati’s Bilderberg-møte i 2003. Der skal det ha blitt bestemt at Barraso skulle bli leder i EU, hvilket han som kjent ble året derpå.

1:57:16: USA’s president John Quincy Adams (1825-29) mente følgende om frimurerne: «Frimureriet burde bannlyses for evigt.» Han utalte: «Det er feil – grunnleggende galt – å tillate frimureriet, et frø av ondskap, som det aldri kan komme noe godt fra. Bare eksistensen av en slik orden er en trusel mot samfunnets moral.»

1:57:49: Globalismen er kommunisme i en annen form. Og bak globalismen står også frimureriet. Hovedmålet er å ødelegge den nasjonale bevissthet. Fordi nasjonal bevissthet er frimureriets største trusel.

Känsliga tittare varnas för oerhört starka våldsscener.
Filmen kan varaktigt skada vissa tittares politiska trossystem.
Kommunismen är inte någon lekstuga, utan den värsta skräckkammaren.

I denna film visar Jüri Lina hur frimurare, internationella bankirer och kommunister slöt sig samman i en ohelig allians och genom det röda maktövertagandet i november 1917 införde i Ryssland det mest brutala och mest omänskliga slavsamhälle världen någonsin skådat.

Filmen skingrar dunklet kring kommunismens bäst bevarade hemligheter.

Filmens regiassistent Steve Ahlberg förklarar:
Den ryske författaren Alexander Solzjenitsyn uppmanade 1974 sina landsmän: ”Lev inte i lögn!”
Sanning i vår tid är på intet sätt en självklarhet. De flesta officiella uppgifter om kommunismen är osanna. Sanna uppgifter har man förtigit både i Öst och i Väst.
Därför är filmen ”I skuggan av Hermes” en viktig dokumentation om de finans- och frimurarkrafter som kallsinnigt agerat bakom kulisserna för att med hjälp av kommunismen profitera på andras lidanden.
Regissören Jüri Lina betonar att det är hans plikt att berätta sanningen om kommunismen och dess gråa eminenser, inte bara ytligt behandla dess psykopatiska symtom, trots att sanningen idag inte står särskilt högt i kurs.
Att känna till kommunismens verkliga historia är det främsta skyddet mot ideologiska bedrägerier.

De som tvivlade på boken ”Under Skorpionens tecken”, gör inte det efter att ha sett filmen ”I skuggan av Hermes”. En film som lämnar outplånliga intryck på varje tittare.

Filmen innehåller otroliga sekvenser ur KGB:s hemliga filmarkiv.

Filmens längd är två timmar, svenskt tal.

Över hela världen finns det sex miljoner människor, som kallar sig frimurare och anser sig sprida ljuset, men egentligen är de mycket ljusskygga. 
Denna film berättar om vilket slags ljus och hur Jahbulons emissarier sprider det och hur det påverkar oss.

Filmtrailere

 

http://www.jyrilina.com/index.php?page=svenska

Revolusjon  Business
678 digits

Visitors Counter

Tid for å svindle glupe studenter

http://e24.no/makro-og-politikk/article3258443.ece

Daglig leder for bolig Norge Rödberg-Larsen i sökelyset til Forbrukerådet og tv2 hjelper deg

Bjørn Jarle Røberg-Larsen er Leder i Elverum Arbeiderparti og blogger på Sosialdemokraten.no

Ap leder tjener fett på gamle boligannonser.

http://bolignorge.no/ er et nettsted for utleie av boliger. Det er gratis å annonsere, men ønsker du å kontakte en utleier, er du nødt til å ringe et 820-nummer som koster 25,78 kroner i minuttet. Adresseavisa fortelle om hvordan nettstedet annonserte boliger som allerede var utleid.Forbruker.no sendte 15 tekstmeldinger om leiligheter annonsert på Bolignorge.no. Alle var tilsynelatende ledige. Deretter ringte vi 820-nummeret for å få navn og nummer på utleierne slik at vi kunne sjekke om leilighetene faktisk var til leie.Flere av utleierne vi kom i kontakt med, fortalte oss at leiligheten deres var utleid for lenge siden. De fortalte også at de hadde prøvd å fjerne annonsene sine uten at noe hadde skjedd.

Link: Han er dömt for bedrageri sammen med andre Ap politikere

Advarsel mot sms-parasitter Hvis du,  av og til får en liten uskyldig utseende reklame-melding inn på mobilen, som du kaster et blikk på og deretter sletter, så vær på vakt! Det kan nemlig hende du er utsatt for en parasitt som lopper mobilregningen din for småbeløp du ikke legger merke til.

Advarer spesielt mot bolignorge.no som sender fra 1963. Søk gjerne på nettet om dette firmaet og innehaveren + ord som svindel/svindler/forbrukerrådet/tv2 hjelper deg, så skjønner du hva jeg mener!

For å bli kvitt akkurat denne parasitten: BN STOPP til 1963

Alt er så mye bedre med Ap , Alt blir så håplöst med Frp, Ikke sant ?

Syv meldte seg ut av Elverum Ap

http://www.dagbladet.no/2009/07/29/nyheter/innenriks/svindel/svindelforsok/bolig/7412929/

Homsedag på Tusenfryd

%d bloggere like this: