Krusifiks i italienske klasserom.

document.no/2011/03/ja-til-krusifiks-og-nei-til-burka/

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har nettopp veltet en tidligere kjennelse om at det var et brudd på menneskerettighetene at det hang et krusifiks i italienske klasserom. Annullering kom etter den italienske regjeringen hadde klaget på ett tidligere vedtak og gjort betydelig arbeid for å få loven endret. Krusifiks kan heretter fortsette å henge rundt i italienske klasserom, slik de har gjort i århundrer.

Islamister brente det norske flagget i karikatur-raseri
vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10008658 vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10008653

12-6-2010

Baconskiver bortvist fra betalingskort epn.dk/brancher/finans/bank/article2095054.ece

10-6-2010

Det Norske flagget  og andre kristne symboler i det offentlige rum kan bli forbudt. Hvis et forbud mot kors i de italienske klasseværelser stadfestes hos  Den Europeiske menneskerettighets domstol appelinstans.

Det skriver 37  europeiske juraprofessorer nå i en 42 punkter lang henvendelse.

Argumentationen fra de juridiske eksperter er at Den Europeiske Menneskerettighets domstolen  har introdusert begrepet “retten til ikke å bli  fornærmet”

Er dommen som Den Europeiske menneskerettighets domstol eventuelt  avsier, et menneskerettighetsbrudd for alle land med kors i sitt flagg og dermed indirekte  forbud mot å ta vare på sin kulturelle arv?

Om jeg så skal klistre store fede Dannebrogsmærkater på min minister-BMW, så gør jeg det, siger Tina Nedergaard. http://www.bt.dk/danmark/vil-klistre-dansk-flag-paa-minister-bmwen

http://www.berlingske.dk/kommentarer/dannebrog-forbudt

Noen kristne flagg

Se bildet i full størrelse flagg sveits

«Alt vi ønsker å gjøre er å  støtte England fotballag i World Cup, men vi er blitt  fortalt at det er rasistisk å heie på  England  med  St Gerorgs flagget.

St. Georges Cross Flag

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1285492/Council-workers-banned-flying-England-flags-OWN-cars.html#ixzz0qXLG78Khhttp://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10008625


Reklamer
%d bloggere like this: