Skal den mannen styre deg ?

Bookmark and Share

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=578312

J. Stoltenberg  kjørte videre uten å varsle eieren

” Det var bare en parkeringsbillett ikke noen opplysninger. Stoltenberg hadde verken skrevet navn eller telefonnummer på papirbiten. Da fikk jeg sjokk. Arbeiderpartiet hevder at J. Stoltenberg hadde lagt igjen visittkortet sitt”  

J. Stoltenberg varslet ikke

Arbeiderpartiets Liv og Lære .

Blått = Linker Er det Noen-Ap Personer som ler rått av deg?

1. En satsing på arbeid og næringsliv.Nrk.no/nyheter/okonomi/Røkke

2. Mer kunnskap – nei til privatisering av skolen. Verdens beste skole – regjeringen.no

3. Ta hele landet i bruk. Momsavgift på frivilig arbeid og dugnadhttps://veggavisen.wordpress.com/ulv/


4. God offentlig omsorg og helsetjenester. Omsorgs Norge

5. Kamp for trygghet og mot kriminalitet. Likhet for loven?

Nye og planlagte mottak

6. Et løft for kultur og frivillighet. Her fylles nok et svømmebaseng av Ap

7. Kamp for klimaet og for internasjonal solidaritet. Co2 fangstanlegget på Kårstø stanses Levde i luksus

www.dagbladet.no/2009/08/04

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=556263

  • 10de Kapitel. Forbrydelser med Hensyn til Udøvelsen af statsborgerlige Rettigheder lovdata.no105
  • § 105. Den, som ved Trusel, ved Ydelse af eller Løfte om nogen Fordel, ved løgnagtige Forespeilinger eller ved andre utilbørlige Midler søger at øve Indflydelse paa en andens Optræden eller Stemmegivning i offentlige Anliggender eller at afholde nogen fra at stemme, eller som medvirker hertil, straffes med Hefte indtil 3 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes

Fornøyd tross 88 løftebrudd Skal vi ikke  heller kalle en spade spade og kalle det ved sitt rette navn: JUGING.  J. Stoltenberg  forteller gang på gang hvor ille det blir med Siv og co.

Men stort verre enn det de Rødgrønne presterer kan det vel vanskelig  få blitt ? Oljemilliarden de sparte skulle jo komme de kommende genrasjoner til gode, pøh, de tappte over 650 milliarder ved sin totale innkompetente politik.

Er det slik at når du begår tabbe for tabbe så  får man mere sympati  med de  rød grønne ?  Forstår  folk at Ap toppene er rikinger som bare er ute etter å grafser til seg penger og makt.  J. Stoltenberg la jo konferansen til Bygdøy

Tenk selv velger.    Plz

Regjeringens skandaleliste

Jens varslet ikke eieren Hundrevis av norske millioner kan være borte i MosambikKriselån på 7 milliarder Barneombud-saken Støre bløffet om tegningene Skulle kjøpe klimakvoter – levde i luksus Kriselån på 7 milliarder til Røkke gikk rett på konto Mistillit mot Brustad Hornslien beordret medlemsjuks Helse-Hanssen får ramsalt kritikk.

Reklamer

Bomtur

Bookmark and Share

http://www.h-a.no//En bomstasjon Pr. MIL på nye E6

%d bloggere like this: