Diskriminering av etniske norske

En flyktning (§ 1-7) som er medlem i trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid.

Loven for Nordmenn:
Grunnpensjonen fastsettes på grunnlag av trygdetid (§§ 3-5 til 3-7), og er uavhengig av tidligere inntekt.
Det er et vilkår for rett til grunnpensjon at vedkommende har minst tre års trygdetid. Full grunnpensjon ytes til den som har minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende mindre.
http://www.lovdata.no/all/tl-19970228-019-

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1642013.ece#.T7vUEUW0AYU

Luksus hus i Pakistan

Reklamer
%d bloggere like this: