Vi blir diskriminert av norske myndigheter
Fikk en kjempefin nyhet fra Nav:

Nav har redusert din pensjon fra 1 mai fordi opptjeningsgrunnlaget for tileggspensjon er endret

Vi blir diskriminert av norske myndigheter og forskjelbehandles

Publisert 05.12.2010:

Regjeringen planlegger å styrke uføretrygden til innvandrere kraftig. Nyankomne innvandrere kan få mer enn en dobling av stønaden i forhold til i dag.

 

En flyktning (§ 1-7) som er medlem i trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid.

Loven for Nordmenn:

Grunnpensjonen fastsettes på grunnlag av trygdetid (§§ 3-5 til 3-7), og er uavhengig av tidligere inntekt.

Det er et vilkår for rett til grunnpensjon at vedkommende har minst tre års trygdetid. Full grunnpensjon ytes til den som har minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende mindre.

Myndighetene sparker svake mennesker som ligger nede for telling

http://www.lovdata.no/all/tl-19970228-019-007.html#3-2

http://www.na24.no/article3486504.ece

http://www.klassekampen.no/nyheter/innenriks

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BbbEddBQ1OE

sk norske pensjonister i utlandet opprørt over regjeringens skattepolitikk. Norske pensjonister i Thailand må dokumentere at de har betalt skatt i Thailand for å slippe å betale kildeskatt til Norge. Et krav som ikke gjelder norskpakistanere i Pakistan, som dermed helt slipper å betale kildeskatt. Hvor er det blitt av likhetsprinsippet i norsk skattelov.    http://www.na24.no/article3486504.ece

 

Gråt da hun mistet boligen

Malermester Asbjørn Sletholt kaster nå ut leieboere for å huse de nye asylsøkerne som kommer til Skien. Mona Hellelid er en av dem. Hun gråt i ti timer da hun fikk utkastelses-beskjeden. ...I I den nye asylsøkerbølgen må UDI skaffe flere tusen nye venteboliger over hele landet. Hellelid synes det er skremmende hvis vanlige leietakere ofres av små og store utleiere.

Hold i hatten, nå smeller det! Familjer sparkas ut og inn skal ensamkommande ”barn”!

Skattepengar ska hjälpa invandrare ta över svenskars företag

Många småföretagare i landet närmar sig pensionsåldern och nu vill politikerna i Gävleborg använda skattepengar för att hjälpa personer med invandrarbakgrund att ta över ägandet i företagen. Projektet är bara en av flera öppet rasistiska myndighetssatsningar, som på etnisk grund exkluderar svenskar. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5145134 http://www.swedenconfidential.info/2012/06/05/hall-i-hatten-nu-smaller-det-familjer-sparkas-ut-for-ensamkommande-barn/

 Ole Jørgen Anfindsen : Dokumenter til min forklaring i Oslo tingrett http://avpixlat.info/2012/06/05/kontroversiellt-vittnesmal-i-breivik-rattegangen/ http://www.friatider.se/svenskar-ut-in-med-illegala-invandrare http://www.swedenconfidential.info/2012/07/01/svenska-elever-flyttas-till-forman-for-invandrade-elever/

Reklamer

Kristne er verdens mest forfulgt

www.regjeringen.no/

200 millioner kristne blir forfulgt i de fleste muslimske land.
Å Gå fra Islam til kristendom innebærer at de blir forfulgt og trakassert.
De lokale Moskeene utsteder ofte Fatwa eller dødsstraff mot de som er kristne.

Kristne blir trakassert i England

Flere og flere kristne ender opp i retten,og må forsvare seg mot det de ser på som overgrep, de  får  ikke  lov til å bære et kors på jobbe eller å be for en pasient. Mange kristne mener at kristendommen i dag, som en gang i tiden var den moralske pilaren i det britiske samfunnet nå blir uglesett og diskriminert.

Elfenbenskysten:

Masseslakt av kristen utført av militære fra fredens religion. Ikke et ord fra pk mediene.

Iran

Shia islam 89% (statsreligion), Sunni islam 10% Zorosastrisme, Jødedom, Kristendom og Baha’i 1%

Some Iraqi churches tone down holiday festivities over threats


Afghanistan:

Fem afghanske menn, som alle hadde konvertert til kristendommen, har i ulike hendelser har blitt drept nær grensen i øst i landet sommeren 2004. Alle fem ble knivdrept eller slått i hjel av Taliban-tilhengere som anklaget dem for å ha forlatt islam og spre kristendommen i sine omgivelser.

Link:Loven som gir en mann rett å voldta sin kone.

Aserbajdsjan:

Kristne opplever økende press siden 1997. Det er forbudt å evangelisere.

Mange armenske kirker har blitt vandalisert og lukket.

Det er forbudt å evangelisere. Religion loven krever forutgående sensur av religiøs litteratur og myndighetene har innført strenge restriksjoner på registrering. State Committee for religiøse organisasjoner etablert i 2001 og har vide fullmakter til å kontrollere alle kristne aktiviteter.

Bangladesh:

Flagg

Över 150 miljoner mennesker  bor i et land som er forfulgt av naturkatastrofer og oversvømningar.

Minst 10 mennesker ble drept og 20 ble skadd når en bombe eksploderte under en søndagsgudstjenste i en kirke i byen Jalirpar den 3 juni 2001

Egypt:

Flagg

Omkring 90 % av Egypts befolkning er muslimer og resten er i hovedsak kristne men det finnes også grupper av jøder, bahaier

I det øvre Egypten utkreves det pengar fra de kristne gjenom utpressning. Muslimske grupper krever regelbundet » Jizya »  fra de kristne og om de ikke kan betale så dreper man dem.

1/10-2010 Seks koptiske kristne menn ble skutt og drept i det sørlige Egypt, da de var på vei fra midnattsmesse i Gergis Mary’s Church i Nag Hamadi, nord for Luxor,

Omkring 22 kristne, som i hemmelighet harkonvert fra islam til kristendom ble arrestert av politiet den 21 oktober 2003. Den 14 november 2003 står det klart att en av de arresterede døde  i fenglset .

Den egyptiske armén har ennå en gang utført en helt uprovoserte angrep på Patmos Kristne senter som ligger 32 km øst om Kairo. Det var det åttende angrepet mot sentret  de seneste seks årene. Man tror att de gjentatte angrepene er ett resultat av antikristne følelser blant de muslimska offisererne.

Sentret er til støtte for mentalt og fysiskt handikappade barn och foreldreløse barn, og som er lovlig registrert hos de egyptiska myndigheterne.

Den 5 januar2004 ble Patmos Kristne senter angrepet på nytt

Etter kveldsbønnen angrep mer enn 5000 sinte muslimer bevæpnet med staver  og kanner med bensin  ett kristent område.

I Al-Ayat, 48 km sør for Kairo i ett antikristelig raseriutfall der man brant ned og plyndret kristne hjem i området. Fire hjem og åtte butikker ble brent ned til grunnen og ytterligere seks  hjem blev ødelagt. 11 kristne blev skadd, blant annet en 18 månder gammel jente.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=199783  Three Churches Attacked, Egyptian Military Sides With Radical Muslims

Egypt; Behandling av kristne 1 av 3. http://www.youtube.com/watch?v=36TNd3c0K8Q&feature=related

Fortsettelse senere, det nedenfor er ikke gjennomarbeidet .

Minst tre kirker i Malaysia er satt i brann av radikale muslimer

Pakistan: – Seks kristne, heriblandt fire kvinner, ble lørdag 2/8-09 brent levende under sammenstøt med muslimer i en by i det sentrale del av Pakistan lørdag.

Irak: Etter ett utbrudd av vold og trusler mot Iraks kristne i oktober i fjor(2008) året rømte 12.000 personer, eller ca. 2 000 familier.

Over tusen i demonstrasjon mot drap på kristne irakere

http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/over-tusen-i-demonstrasjon-mot-drap-paa-kristne-irakere-3147631.html

Eritrea: I løpet av 2006 ble. 2078 mennesker arrestert på grunn sin tro.

Palestinia:

http://www.miff.no/tema/kristne/Forfoelgelse.htm

http://www.abcnyheter.no/debatt/kommentar/091226/kristendommens-vugge-snart-tom

http://www.youtube.com/watch?v=bFsg61RUbB4

Kosovo

http://www.youtube.com/watch?v=QVzk501sVEQ

http://www.youtube.com/watch?v=YEHjAqG223A

Gaza:http://www.youtube.com/watch?v=e0P5HRVuobE

Indonesia:

http://www.youtube.com/watch?v=qy15BcK7lFI&feature=related

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=595937
http://www.vl.no/kristenliv/article5047834.ece
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=592059
Måtte Gud utrydde dette skitne folket som mangler religion og samvittighet

Rasende reaksjoner fra Balkan

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=586319

Pakistan kritiserer Aftenposten

Vrede i Egypten efter dödsskjutning 9 /1- 2010

http://sydsvenskan.se/varlden/article618924/Vrede-i-Egypten-efter-dodsskjutning.html

Minst tre kirker i Malaysia er satt i brann av radikale muslimer

Den første kampen mot den islamske bølgen fant sted. 28. juni 1389 samlet 40 000 serbere seg til kampe mot 120 000 tyrkere.

Samtlig serbere ble drept på Kosovo-sletten.

28.juni 1389 var begynnelsen på en flere århundre lang muslimsk okkupasjon av store deler av Balkan. I hundrevis av år herjet de tyrkiske innvandrerne blant den lokale befolkningen som ikke var villig til å akseptere Allah.

I 1942 erklærte albanske ledere i Kosovo: “Vi må streve etter å oppnå etnisk rensing av Kosovo. Serbere bør sendes til konsentrasjonsleire i Albania, og Serbiske bosettere må utryddes”.

De muslimske kosovo-albanerne lot seg aldri integrere, de brukte sitt eget språk, omgikk sine egne og dannet egne muslimske skoler.

Det allierte Nato tvang Jugoslavia til å gi Kosovo autonomi. Så Serberne nektet å akseptere NATOs krav som gikk ut på å la Albanierne overta kontrollen over Kosovo.

NATOs sjef general. W. Clarc uttalte til Milosevic: “Du sier at Kosovo er like verdifullt for deg som ditt hode. Da skal du miste ditt hode”.

Etter det bombet NATO alle større byer i elleve uker.

Åpner det for en muslimsk revolusjon i Europa? (Blod på tann)

Nå er det ikke lenger sverd og krig, men nei til integrering og en befolkningsøkning som sakte og sikkert vil øke styrken til Muslimene i Europa.

Politikken de vestlige land i dag fører, er med til å støtte kravene til muslimske minoriteter på bekostning av den opprinnelige befolkningen.

Albanerne, som utgjør omlag 94%, krevde full selvstendighet, mens serberne, som er i mindretall, ville at Kosovo fortsatt skal være en del av Serbia.

I Dag er Kosovo 94 %Albanere. 2 % Serbere . 1,5 % Bosnjaker og gorani. 1 % Ramani. 1,5 %Tyrkisk.

Kan det sammenlignes med framtidens Norge?https://veggavisen.wordpress.com/2009/04/04/124/

200 millioner kristne blir forfulgt i muslimske land.

Pakistan: – Seks kristne, heriblandt fire kvinner, ble lørdag 2/8-09 brent levende under sammenstøt med muslimer i en by i det sentrale del av Pakistan lørdag.

Irak: Etter ett utbrudd av vold og trusler mot Iraks kristne i oktober i fjor(2008) året rømte 12.000 personer, eller ca. 2 000 familier.

Eritrea: I løpet av 2006 ble. 2078 mennesker arrestert på grunn sin tro.

Over tusen i demonstrasjon mot drap på kristne irakere

http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/over-tusen-i-demonstrasjon-mot-drap-paa-kristne-irakere-3147631.html

Kristne Forfølges i palestinia

http://www.youtube.Hva veste bør vite om IslamTrailer-

Samme film i full lengde:

video.google.Hva vesten bør vite om islam(hele filmen

Video:Nedbrenning av kirker

regjeringen.no/offisiele politikk om integering

Link om forfølgelse av kristne i de fleste muslimske land:http://www.tidenstecken.se/islamfrf.htm

IRAQ CHURCH ATTACK
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=570310

http://www.dagbladet.no/2009/08/19/nyheter/valg09/politikk/innenriks/frp/7723788/

Video: terrorister i Vollsmose

Nye og planlagte asylmottak  : http://www.udi.no/templates/TemplatesBlueDesign/Page.aspx?id=9452

youtube.com/Malmø og Rosengård sett med Amerikanske øyne

Hatministeren Kristin Halvorsen

http://www.dagbladet.no/2009/09/07/nyheter/miljo/statens_pensjonsfond/oljesand/tjeresand/7993664/

Hvor ensidig i sitt hat kan en minister egentlig få lov til å være?

Hvis Israel raper skriker Kristin Halvorsen ut sin vrede uten en tanke på hvorfor Israel rapte.

Er Kristin Halvorsen bare for innvandrere og Palestinere?

Hamas Chartret § 13 :

Hamas setter seg mot alle “såkalte fredsløsninger og internasjonale konferanser for å løse det palestinske problem”.
“Det er ikke noen annen løsning på det palestinske problem enn Jihad.”

Over 3000 raketer ble sendt fra Gaza mot Israel i flere måneder uten at vi hørte ett pip fra Sv og mediene. Hvorfor reagerer ikke sv og media?

Hvem ligner hvem

I går ble 6 kristne skutt ned og drept i Pakistan, fordi de ikke ville konvertere til Islam. Hvorfor reagerer ikke sv og media?

I Thailand dreper og brenner muslimene, kristne og halshugger buddhistiske prester. Hvorfor reagerer ikke sv og media?

Tre kristne prester i Nord Nigeria ble halshogd av sunni-islamister, fordi de nektet å avsverge kristendommen. Hvorfor reagerer ikke sv og media?

http://www.aina.orgMuslimsk terror i forskjellige land

Har Kristin Halvorsen satt noen av de overnevnte på boikott lista?

Listen er lang, Kristin,og ditt ensidige og hatfulle angrep på Israel er flaut og hyklersk og ikke minst uetisk?

Juginga deres har jeg forbigått i stillhet.

Den store gåten er? Hvordan i huleste kan noen stemme på Kristin?

Her noen linker sett fra en annen side:

Oversikt Israel vs Arabere Video om situasjonen sett fra Israels side

Engelspråkelig  side med flere videoer

Rødgrønne skandaleliste http://www.nettavisen.no/innenriks/politikk/article2605852.ece http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=547751

Sv juger jaggu forter enn jeg klarer å tenke. En Sv politiker må  ha en omfangsrik hals og svær kjeft for å sluke alle kamelene.

Er Kristin Halvorsen for kvinnediskrimminering så sant de ikke er norske?(tvangsekteskap og kjønnslemlestelse)

%d bloggere like this: