Vi blir diskriminert av norske myndigheter
Fikk en kjempefin nyhet fra Nav:

Nav har redusert din pensjon fra 1 mai fordi opptjeningsgrunnlaget for tileggspensjon er endret

Vi blir diskriminert av norske myndigheter og forskjelbehandles

Publisert 05.12.2010:

Regjeringen planlegger å styrke uføretrygden til innvandrere kraftig. Nyankomne innvandrere kan få mer enn en dobling av stønaden i forhold til i dag.

 

En flyktning (§ 1-7) som er medlem i trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid.

Loven for Nordmenn:

Grunnpensjonen fastsettes på grunnlag av trygdetid (§§ 3-5 til 3-7), og er uavhengig av tidligere inntekt.

Det er et vilkår for rett til grunnpensjon at vedkommende har minst tre års trygdetid. Full grunnpensjon ytes til den som har minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende mindre.

Myndighetene sparker svake mennesker som ligger nede for telling

http://www.lovdata.no/all/tl-19970228-019-007.html#3-2

http://www.na24.no/article3486504.ece

http://www.klassekampen.no/nyheter/innenriks

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BbbEddBQ1OE

sk norske pensjonister i utlandet opprørt over regjeringens skattepolitikk. Norske pensjonister i Thailand må dokumentere at de har betalt skatt i Thailand for å slippe å betale kildeskatt til Norge. Et krav som ikke gjelder norskpakistanere i Pakistan, som dermed helt slipper å betale kildeskatt. Hvor er det blitt av likhetsprinsippet i norsk skattelov.    http://www.na24.no/article3486504.ece

 

Gråt da hun mistet boligen

Malermester Asbjørn Sletholt kaster nå ut leieboere for å huse de nye asylsøkerne som kommer til Skien. Mona Hellelid er en av dem. Hun gråt i ti timer da hun fikk utkastelses-beskjeden. ...I I den nye asylsøkerbølgen må UDI skaffe flere tusen nye venteboliger over hele landet. Hellelid synes det er skremmende hvis vanlige leietakere ofres av små og store utleiere.

Hold i hatten, nå smeller det! Familjer sparkas ut og inn skal ensamkommande ”barn”!

Skattepengar ska hjälpa invandrare ta över svenskars företag

Många småföretagare i landet närmar sig pensionsåldern och nu vill politikerna i Gävleborg använda skattepengar för att hjälpa personer med invandrarbakgrund att ta över ägandet i företagen. Projektet är bara en av flera öppet rasistiska myndighetssatsningar, som på etnisk grund exkluderar svenskar. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5145134 http://www.swedenconfidential.info/2012/06/05/hall-i-hatten-nu-smaller-det-familjer-sparkas-ut-for-ensamkommande-barn/

 Ole Jørgen Anfindsen : Dokumenter til min forklaring i Oslo tingrett http://avpixlat.info/2012/06/05/kontroversiellt-vittnesmal-i-breivik-rattegangen/ http://www.friatider.se/svenskar-ut-in-med-illegala-invandrare http://www.swedenconfidential.info/2012/07/01/svenska-elever-flyttas-till-forman-for-invandrade-elever/

Reklamer

85 Sharia domstoler i Storbritania

Radikal islamistgruppe etablerer seg i Norge

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10028924

Bookmark and Share7 januar 2010
En fersk studie Civitas er avsluttet og konkluderer med  at  det fins rundt 85 sharia-domstoler som i dag opererer rundt om i Storbritannia, hvorav bare et dusin  arbeider  innenfor det britiske rettssystemet.

Mens muslimske aktivister vil tredoble antall domstolene innen utgangen av året, sier britiske menneskerettighetsforkjempere att sharia er en brutal og uten rettferdighet lov for muslimske kvinner.

«Sharia samfunnet er et referansepunkt til ekteskap, skilsmisse, i partnerskap og selskaps konflikter i arv saker, og for personer som ønsker å bli muslimsk, og generelle råd og avgjørelser, sier Anjem Choudary , dommer av sharia-domstol i Storbritannia. Islam4UK

Som et eksempel på rettens avgjørelse, tilbyr Choudary følgende: «Hvis noen mistet en finger fordi han ble urettsmessig skadet så fortjener han det som tilsvarende 10 kameler [erstatning], eller hva som kan være verdt det i penger

.

Choudary ønsker å etablere en islamsk stat i Storbritannia, ett instituttet som er fullverdig sharia. Det ville bety og kappe av folks hender for å stjele, og steining for kvinners utroskap. Men i fravær av en stat å støtte seg til, for nå kan vi bare dømme sivile saker.

Mennene som studerer under Choudary ved London School of Sharia:

Jeg diskuterte med Anjem og diverse andre brødre om å bli muslim, og hvorfor jeg er muslim, og hvorfo roman tror. Og så jeg en Sjahádah å bekrefte det du tror, sier Salahuddin, tidligere kjent som Richard. Han har vært en muslim i bare 5 uker nå og det var Choudary som skaffet ham en attest på konvertering.

Hvis Salahuddin bestemmer han ikke lenger ønsker å være en del av troen, er straffen under full sharia døden.¨

Abu Yahya, en annen student av London School of Sharia, har forsonet seg med sin kone i en sharia-domstol. Han sier det er en mer uselvisk system av en beslutningsprosess.¨

Han sier: » muslimer, henviser vi til den allmektige Allah i alle våre handlinger, og vi er forutinntatt, men ønsker å følge sharia. Og selv om det er i min favør, eller til fordel for min kone, aksepterer vi det. «

Sharia loven har vært drift her, parallelt med det britiske rettssystemet, siden 1982. Men det er stor bekymring for tvang når det gjelder kvinner som må underkaste seg dom i islamske domstoler.

Forsker Hannah Stuart, fra Senter for sosialt samhold, retter oppmerksomheten mot det faktum at «Det er mange kvinner som arbeider i frontlinjen av vold saker og ære-relaterte spørsmål, og folk som er på flukt som skulle vitne at mange av de menneskene de ser ikke gå til disse domstolene frivillig, og de blir tvunget av enten menn i familien eller deres samfunn, og det er en svært, svært alvorlig sak som må tas opp. «

Det er en reell frykt i Storbritannia, der såkalte æresdrap blir stadig mer og mer vanlig. Nylig advarte politiet en gift kvinne at hennes liv kan være i fare, etter at hennes kjæreste planla ett angrep med stein og syre for så å drepe henne. Hun er nå i skjul.

Tusenvis tilber hver uke i London største moské, akkurat som mange andre i Storbritannia.

Studier viser at bare de mest radikale britiske muslimer ønsker sharia innført fullt ut i Storbritannia, men det har ikke stoppet det muslimske samfunnet.

Voldgiftsdomstol lovet å tredoble antall sharia-domstoler i Storbritannia innen utgangen av året

Noen  viktige punkter i sharia lovgivningen:

-Du som er kristen skal ikke utøve din religion slik at en muslim kan se deg. Hvis du gjør det vil du bli pisket og fengslet. Hvis du blir tatt i et forsøk på å omvende en muslim til kristen tro, vil du bli henrettet.-

Til den muslimske mann:

 1. Du skal vende deg mot Mekka og be fem ganger hver dag.
 2. Hvis det er tid for bønn og du gjør noe annet, vil du bli pisket.
 3. Alle menn skal ha skjegg. Den riktige lengde på skjegget er minst en knyttneve under haken. Hvis du ikke overholder dette påbudet vil du bli pisket.
 4. Alle gutter skal gå med kalott. Gutter fra første til sjette klasse skal ha svart kalott. Gutter over sjette klasse skal ha hvit kalott. Alle gutter skal være kledd i islamske klær.
 5. Sang er forbudt.
 6. Pardans er forbudt.
 7. Kortspill, sjakk, hasardspill og drageflyging er forbudt.
 8. Å skrive bøker, lage film og male bilder er forbudt.
 9. Hvis du holder papegøyer vil du bli pisket. Fuglene blir drept.
 10. Hvis du stjeler vil hånden din bli hugget av ved håndleddet. Hvis du stjeler en gang til vil foten din bli hugget av.
 11. Alle guttebarn skal omskjæres.
 12. Du som er kristen skal ikke utøve din religion slik at en muslim kan se deg. Hvis du gjør det vil du bli pisket og fengslet. Hvis du blir tatt i et forsøk på å omvende en muslim til kristen tro, vil du bli henrettet.

Hvis du er kvinne gjelder følgende regler:

 1. Du skal holde deg i ditt hjem. Det sømmer seg ikke for kvinner å gå formålsløst ute. Hvis du går ut, skal du være i følge med en maharam, en mannlig slektning.
 2. Hvis du blir tatt alene på gaten, vil du bli pisket og sendt hjem.
 3. Du skal ikke under noen omstendigheter vise ansiktet ditt. Du skal dekke deg med burka når du går ute. Hvis du ikke gjør det, vil du bli alvorlig straffet.
 4. Kosmetikk er forbudt.
 5. Smykker er forbudt.
 6. Du skal ikke kle deg i iøynefallende klær. Gå med hijab – da er du en ren kvinne og kan ikke bli voldtatt. Selv hendene skal ikke være utildekket.
 7. Du skal ikke snakke uten å være snakket til.
 8. Du skal ikke ha øyekontakt med menn.
 9. Du skal ikke le på offentlige steder. Hvis du gjør det vil du bli pisket.
 10. Du skal ikke lakkere neglene dine. Hvis du gjør det vil du miste en finger.
 11. Det er forbudt for jenter å bli undervist. Alle skoler som underviser jenter, skal stenges umiddelbart.
 12. Det er forbudt for kvinner å arbeide.
 13. Hvis du blir funnet skyldig i ekteskapsbrudd, vil du bli drept ved steining.
 14. Skilsmisse kan du få i norsk rett, men den er ikke gyldig uten islamsk bekreftelse.
 15. Lytt, lytt nøye og adlyd. Allāhu Akbar

Kostnadene ved en flyktning i Norge

Bookmark and Share
13 april 2014
15 mars 2010
 

Det er på tide att vi bruker penger og midler til de som er aller svakest og som ikke kan komme til Vesten.

1000 flyktninger kan hjelpes i sitt nærområde i forhold til til hva 1 innvandrer koster i Norge

Beregninger tilsier at en flyktning som er i Norge koster ca. 250.000 kroner i året for de norske skattebetalere. Til sammenligning med FN Flyktningehøykommisseriat , UNHCR,som regner med att det i gjennomsnitt koster Ca. kr. 250 Kr. pr. flyktninger i nærområdet.

For de 250 tusen kroner kan vi:

Beskytte 1000 flyktningene i sine lokalsamfunn mot sult, tørst, kulde, dårlig hygiene, mangel på helsestell, eller 714 trengende familier i Afrika ( «Gi en geit»-prosjektet).

Mat, skolegang, medisinsk pleie, osv. for 107 barn i året – eller 6 barn i 18 år (Children Fund).

Er det ikke tide at Vesten bruker krefter på flyktningene i sitt nærmiljø, enn i land hvor de ikke skjønner språket? og ikke forstår og godtar den vestlige kultur? (vi er bla. URENE)

Solidatritet:

Skal det være forskjell på en fattig flyktning og en rik Flyktning?

Er det ikke på tide at vi likestiller flyktninger så alle får den beskyttelsen de trenger?

Er det på tide att vi bruker penger og midler til de som er aller svakest og som ikke kommer til Vesten

Nå, når det er så klart at integreringen ikke kan gjennomføres tilfredsstillende, og den evigvarende kriminalitet som forgegår i vårt samfunn begått av innvandrer , og omfattende etniske spenningene som er stadig stigende mellom muslimske flyktninger og etniske norske?

[norsk_flagg_som_hijab.jpg]

Og når det ikke er noen utsikter til fred i verden,og flyktninger fra den delen av verden er uten ende? Vi kan vel ikke bare fortsette å ta i mot flere og flere flyktninger? Finns det en grense?


Kanskje de vestlige land bør komme sammen og kjøpe en stort landområde, der vi kan sende leger, lærere, mat og utvikle arbeidsplasser i området og tilby flyktninger et sted og et liv i et fredelig område.

Er det ikke på tide att ikke bare de rike flyktningene men også de fattige kan nyte godt av vår hjelp og bidrag?


Palestinian Corruption and Humanitarian Aid

vg.no: Frp vil send asylsökere til Afrika
www.dagbladet.no/frp/asylpolitikk
Dømt for tidenes kirketyveri - var selv kirkeasylant
 Knivstukket i masseslagsmål på asylmottak  
 vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10003810 
Visitors Counter

Mindreårige asylsøkere

Kommer det en asylsøker opprettes det automatisk en plass i et asylmottak.

Men trenger de eldre en sykehjemsplass, da er faen og ett ute, «du må da ikke tro eller innbille deg noe, kom tilbake når du er 100, da skal vi vurdere det».

Gjestene ved Haslemoen hotell er bekymret over all uroen ved transittmottaket.

2 august
I formiddag gikk en 20 år gammel og tidligere beboer berserk på et asylmottak i Vestby. Mannen slo og truet med kniv.
 
31 juli 2010

Fra mandag 2. august 2010

får Haslemoen transittmottak en egen politibetjent stasjonert som følge av all bråk og slåssing.

Det opplyser lensmann i Åsnes, Bjørn Trumet. Avgjørelsen er tatt i samråd med kommunen, mottaksledelsen og UDI.(uten demokratisk innsikt)

Da brannvesenet ankom viste det seg at det var satt fyr på en toalettrull i en av brakkene. Brannen var allerede slukket av en Securitasvakt og beboerne i brakka var evakuert.

Mange mennesker, få ansatte og lite å gjøre, skaper grobunn for frustrasjon og konflikt på asylmottakene.

Norske asylmottak er de reneste ormebol av branner, hærverk, vold og  trusler.

28juli 2010

Hamar : Bråk på asylmottak

26 juli 2010

Politiet pågrep mandag kveld fire personer etter en slåsskamp på Haslemoen transittmottak i Hedmark.

Haslemoen transittmottak ligger i Våler kommune i Hedmark fylke.

10 juli 2010

Satser for tilskudd til kommuner som har statlig mottak eller et omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

Følgende satser gjelder fra: 1.07.2008 1.01.2009 1.07.2009 1.01.2010
Grunnsats per kommune per år 392,000 409,000 Uendret 422,000
Sats per ordinær/transittmottaksplass per år 4,200 4,385 Uendret 4,525
Sats per plass for enslige mindreårige per år 11,100 11,590 Uendret 11,960
Sats per forsterket plass per år 102,100 106,600 Uendret 110,000
Sats per plass i omsorgssenter per år 27,450 28,600 32,600 29,515
Vergeordning knyttet til transittfasen 4,000 2,900
Særskilt tilskudd per måned for medfølgende barn 20,000 20,900 Uendret 21,570
Særskilt tilskudd per måned for enslige mindreårige 10,000 10,450 Uendret 10,785
 
Alternativ mottaksplassering – tilskudd til kommuner som inngår avtale med UDI

Ett tverrsnitt av hjelpe/kommune Norge?

Råde Kommune har lav innsats for de eldre og kutter så det skriker i omsorgen. Det er synd kommunen greier seg så dårlig med pengene at de må kutte ned på tilbudet. Det er bare begynnelsen til enda flere kutt. Råde kommune bruker i snitt drøyt 34.600 kroner til eldreomsorg pr. innbygger.Vi hadde to aktivitører, som arrangerte sammenkomster, aktiviteter, turer, fester og konserter. Alt dette er borte nå.

Tilsynet har avdekket at kommunen ikke har et system som sikrer nødvendig og riktig legemiddelbehandling til pasientene ved sykehjemmet.

Råde kommune. Solvang em transitmottak

Det er plass til 50 beboer totalt, hvor 10 av disser er tilgjengelig for jenter. Og hør og hopp i stolen: Antall ansatte 31 til  50 brukere

Innbyggerrettigheter for Råde kommune

Mere Fra Råde kommune:

Somaliske Fotballslag i slagsmål

25-7-2010

15-åring gruppevoldtatt i Gøteborg

Vi har opplysninger  om att det er om tre gutter fra ett utenlandsk fotballslag som har deltatt i Gothia Cup, sier Roger Helliksson, hos arbeider i nær politiet i Gøteborg

Ved 24-tiden hade politiet endaikkke pågrepet noen misstenkte for gruppevoldtekten. Den 15-år gamle jenta, som bor i Gøteborg, skal ha kjent litt til  gjerningsmennene  da de har møttes  flere ganger mens  turneringen har pågått..

Gruppvåldtäkt ifrågasätts

gp.se/nyheter/goteborg/1.414747-gruppvaldtakt-mot-15-aring vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10035168 politisktinkorrekt.info/2010/07/25/15-aring-gruppvaldtagen-av-gothia-cup-deltagare/

24-7-2010

Gothia cup fortsätter att kantas av bråk – både på och utanför planen.

23-7-2010

vg.no/sport/fotball/ligaer/sverige//artikkel.php?artid=10035028

Jag ringde precis min polare som lirade i första halvleken, han är den mest godhjärtade person jag känner, anyway så fick han tillsammans med blåvitt laget rusa till sitt omklädningsrum, samtidigt som irakierna tog alla deras väskor och värdesaker, men efter att de kom fram till omklädningsrummet var det 2-300 irakier efter de. Mikael sprang till Nya Ullevi och fick räddning och har eskorterats ifrån platsen, men han har ingen aning om hur det är med resten.Al Madina kommer från Sadr-staden i Bagdad, ett av den irakiska huvudstadens fattigaste områden, Upplopp när irakiskt lag åkte ut

SKANDALER I GOTHIA CUP

1977:

En finale ble spilt om siden Gais gikk av banen på grund av att de nigerianske motstanderne spilte alt for brutalt. Matchen ble spilt dagen etter og Gais vant.

1998:

Fem spillere i ett schweiziskt lag ble funnet i damedusjen på Hvitfeldtska gymnas. Ett kypriotiskt lag jager dommeren  og fotballspillere fra det svenske Nyköping gikk av banen med kuler og blåmerker.

2001:

Syv franske gutter, 12-14 år gamle, omringet og  sextrakasserte to jenter på ett disco.

2003:

En fransk leder tiltales og ble dømt til en måneds  fengsel etter å ha skallet ned  en domer under en kamp i Gothia Cup.

2004:

Finalen i P19-klassen mellom  Frölunda og  spanske AC Inter sporte helt ut og  med karatesparker og skandaløse scener utspilte seg på Ullevi. Domaren valgte å  avbryte kampen.

juli 2009

Fem spillere fra Tanzania Försvann

Ett argentinskt og ett engelsk Gothia Cup-lag røyk ihop på en fotballbane i Västra Frölunda. Politipatruljen  måtte roe ned spillerne. En kamp i Kviberg sluttet med att tre spillere  fra det tapende laget mishandlet tre av spillere fra det seirende laget.

2010:

Irakiska fans jager IFK Göteborgs spillere og dommeren etter matchen mellom Al Madina–IFK Göteborg (0–1).

youtube.com/watch?v=Op7D0NgNq-U&feature=player_embedded

20-7-2010

Sex Gothia Cup-spelare i 15-årsåldern blev pistolrånade

Rånarna beskrivs vara unga och färgade, svarta, med afrikanskt ursprung.

18 -7-2010

Inget Gothia Cup-boende i Tynnered

8-8-2009

Vi har vært forfulgt under hele Norway Cup sier  ett somalisk lag fra Trøndelag

Video: www1.nrk.no/Trøndere i fotball bråk

Video: nrk.no/nett-tv/arkivert/105645/

Årsaken til at begge lagene ble diskvalifisert i fra turneringen var spillernes manglende spilleberettigelse.

Muyhadin innrømmer at dette kan ha manglet spilleberettigelse , men hevder spillerne er blitt kastet ut av de klubbene de tilhørte i Trondheim. De ble bortvist fra de klubbene de tilhørte. De fikk ikke være med, og det er derfor de kom til oss.

Gikk amok etter futsalkamp.

dagbladet.no/2009/08/13/sport/fotball/tippeligaen/viking/mame_niang/7634400/

Ransbølge http://www.adressa.no/nyheter/dokument/article1073594.ece (se bildene til høyre)

Sparket ned lagkammerat

Minst tre personer ble skadd, en allvorlig, i forbindelse med en fotballturnering for Somaliske lag fra hele Europa.

Lørdagen spiltes det semifinale for gutter 18-20 år mellom to lag fra London – FC Waberi og Alhijra FC.

En spiller ble så missfornøyd med en dommeravgjørelse for offside att han angrep dommeren.
Blant tilskuerne var stemmnigen opprørt på grunn av dommeren. Spillerne og tilskuerne fra begge lag ble enige om å gjøre opp og dro til Kasserngården.  Der utbrøt det ett vilt slagsmål og en av spillerne ble truffet av en stein i hodet

Flere politipatruljer og ambulanser kom til Kviberg kl 18,00.

En ble hardt skadet, ytterlig en på sykehus og minst en til er skadet.

En bil ble også ramponert. Fire personer er tatt inn til avhør. En av de pågrepne har av vitner anklaget for å ha kastet steinen som traff den som ble alvorlig skadd.

Kampen endte 3-2 til Alhijara FC

Video: www.Fotballdommer i slåskamp

Video: www.Døddruken Russisk fotballdommer

Bookmark and Share


Jag er inte sjuk jag er bara Svensk

Er Nordmenn og Svensker stokkdøve og blinde?

Seks av ti innbyggere her i landet mener at innvandring er positivt vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10007293http://www.vl.no/samfunn/ tv2nyhetene.no/innenriks/61-prosent-positive-til-innvandring-i-norge-

Svar fra Mvh Anders Eltvik Nationen :1000 personer er spurt. Spørsmålet er: Er du helt enig, noe enig, både og, noe uenig eller helt uenig i påstanden: Det er positivt med innvandring.

Du finner nok ikke undersøkelsen ved å google, siden Sentio har utført undersøkelsen på oppdrag fra oss, noe som gjør at den ikke blir publisert før vi publiserer den.

Ikke på ett sted hverken i VG eller Nationen står det hvilke spørsmål som er stilt.Er dette ett bestillingsverk fra propagandistene for å få de svarene man helst vil ha eller er befolkningen å liknes med fotballFan?Nå er det klart at journalister flest er ’blodrøde’,” skriver Nettavisen.

Uansett hva deres fotballag  gjør  vil de alltid heie på dem. I så fall er det skremmende for demokratiet å ha en befolkning  full av hønsehjerner som eneste interesse er å følge realytetserier og fotball lag. Ikke rart politikerne turer i vei som de lyster, hønsehjernene stemmer uansett som de alltid har gjort og som Romas kjære keiser sa : Gi folket brød og sirkus så har vi folket i vår hule hånd.

Som man frågar får man svar

64% af danskerne vil ikke have Thorning men DR konkluderer: Danskerne vil have Thorning

www.brumlefanten 61-synes-innvandring-er-flott/

http://www.dsm.nu/mediacensuren_12.html

Under er det ett knippe  linker til det Svenske vannvidet som består av total anarki i sin begynnende form.

Laglösa städer i Sverige

Andel av befolkningen med utländsk bakgrund*

Södertälje kommun :  Befolkning = 85,270

Andel av befolkningen med utländsk bakgrund = 42,7 %

Södertälje brinnerTre livsmedelsbutiker har totalförstörts av anlagda bränder

Försvaret övar på att skjuta svenskar i Hörby


Somalier våldtäktsåtalad – storebror råndömd vid brutal gängvåldtäkt

I Göteborg finns områden där inte ens Hells Angels eller Bandidos vågar sig in. Men det är inte polisen de fruktar. Här styr helt andra krafter än ordningsmakten. se skolens hjemmeside  www.skolledarna.se

Skole eksempel :  Rosengårdsskolan år 6-9 , är en svensk grundskola med ca 340 elever. Mer än 60 av skolans elever har arabiska som modersmål. Den näststösta gruppen har albanska som modersmål. Detta innebär att möjligheten att lära svenska genom kamrater är omöjlig  se skolens sider  : www.skolor.pedc.se/rosengardskolan/sprakhomogena.htm

Kakerlakker innvandrer Rosengårdskolen I Malmø

«Handikappad» lurade till sig sjukpenning – titel – Startsidan – UNT.se

Flicka stoppade våldtäkt med sparkar – Ljusdal C – www.helahalsingland.se

11 år og voldtatt www.nyheterna.netÄldre tvingas flytta

Halal tv i Sverige

Sitter i skolan, och känner mig smutsig. Förlåt men Moskén kan varit bland de värsta jag varit med om. Jag får rysningar över hela kroppen när jag tänker på att jag varit där inne och var tvungen att ha på mig ett skynke med luva på. …

25 årig libanser banker 78 kvinne ihjel

Kraftig ökning av socialbidrag | Inrikes | SvD

Våld och hot på flyktingboende – Nyheter P4 Skaraborg | Sveriges Radio

Söderort toppar rånstatistiken – DN.se

Femtontal personer rånade 14-åring

Man fick miljoner i assistansstöd – Halland – www.hn.se

Beatrice dödades med en sten – Nyheter – Senaste nytt | Expressen – Nyheter Sport Ekonomi Nöje

Boende trakasseras av gäng

Tusentals flyr från Södertälje

Imam åtalad för sexbrott – rapport | svt.se


Vi känner otrygghet i Malmö

nwt.se – Debatt kring skolavslutningen i Årjäng

To skutt i hodet på Rosengård 10/ 09-09

Taxiförare gripen för våldtäkt – Göteborg – www.gp.se

Förskola stänger efter hot – Sydnytt | SVT Play

Mann stukket ned under ran 10/9-09

Noen ranes vær 3dje døgn i Lund-Sverige

Sydsvenskan  sammenfatter volden i Malmø og Lund på Tv fra 17 sep-08 til 19 sep-09

Venstresidens Massedemonstrasjoner i Malmø kar kostet 58 mil. på et år

Dødsfarlige-trussler i Gøteborg

Tv 4  angrepet av vanstreautonome i Malmø

Brannmennene i Malmø ogLund har blitt tvunger til å skaffe seg hjelmer og skuddsikre vester

Nye bilbranner i Gøteborg Tirsdag 22 september 2009

Brannmenn beskutt med fyrverkeri under oppdrag i Malmø 20 SEPTEMBER

Bussene  på linje 5 i Malmö kjører forbi hela Rosengård fordi  ungdommer konsekvent kaster stein og andre gjenstander Malmø 12/9-09

svtplay.se vansterextrema kastade sten i Rosengård i Malmø

Malmø,   Sett med amerikanske øyne

Video. Lund, Skåne politiet blir jaget

Gruppevoldtekt i Sverige tre menn 25-10-09

♥ Sexligan våldtog åtta flickor

♥Dömdes för gruppvåldtäkt i pariserhjul

♥Våldtäktsligan i Södertälje

http://www.metro.se/2009/03/06/52296/gruppvaldtakt-utanfor-malmobio/index.xml

Jag er inte sjuk jag er bara Svensk

Innvandringen koster

29 april 2010

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10004680

http://www.skanskan.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100428/MALMO/100429645/1057/*/brander-pa-ramels-vag

jul 24, 2009

Listen er som langt vondt år


9,2 milioner koster det å roe ned innvandrerne på Rosenggård i Malmø

Og det gjelder kun ett lite borrettslag.

Konflikten rundt kjellermoskén, som egentligen aldri var noen moské, var startskuddet for flera månaders uroligheter i Herrgården. Politiet turde til slutt ikke patruljere i området. «Rosengård brenner», hetter det i på folkemunne – en brann som var både bokstavlig og biledlig.

Kommer det å hjelpe? Kan noen milioner rense bort all krimminalitet og brannstiftelsene som gjorde Herrgården till Malmøs, og kanskje Sveriges, mest beryktet bo område?

En blogger fra Malmø: http://somjagserdet68.wordpress.com/

Bilder fra Rosengård: http://somjagserdet68.wordpress.com/category/bilder-fran-rosengard/

%d bloggere like this: