LANDSFORÆDERE ?

Tirsdag skal Stortinget ta stilling til et forslag om å senke de juridiske kravene til et norsk EU-medlemskap, skriver Klassekampen. Bak forslaget står Aps Marianne Aasen og Svein Roald Hansen og Høyres Per-Kristian Foss og Inge Lønning.

Merkel og Stoltenberg (Stekllov)

Stoltenberg og Merkel?

§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 år eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

Svar fra Erna om grunnloven : Dette forslaget motsier ikke grunnloven, men endrer en § som ble innført på 60 tallet om hvordan man slutter seg til internasjonale organisasjoner av denne typen. Den gang var det ikke aktuelt med folkeavstemming, det er det nå. Derfor mener vi at når folkeavstemming er gjennomført så kan ikke et lite mindretall blokkere et medlemskap. Hvis spørsmålet er lagt frem for en folkeavstemming og den sier Ja, så vil ordinært 2/3 flertall være nok for å si ja. Jeg synes egentlig at det mest påfallende er at noen mener at vi først skal spørre folk om et råd i denne viktige saken og så vil de likevel blokkere for resultatet. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h6wkXPlagbY § 112. Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.
En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.


Grlbest. 24 april 1869, 9 okt 1905, 16 juli 1907, 7 juli 1913, 5 juli 1946 og 13 juli 1990 nr. 550. PS:Bemerk:§ 112. Dog må slik Forandring ALDRI MOTSI denne Grunnlovs Principer, men alene angå Modifikasjoner i de enkelte Bestemmelser Politikerne driter i LOVEN. Stortingvedtak som er grunnlovstridig :Den 5. april 1938 vedtok Stortinget at deres egen funksjonstid skulle forlenges fra tre til fire år. Endringen omfattet også det Stortinget som fattet vedtaket, slik at det Stortinget som ble valgt i 1936 skulle bli sittende til 1940§ 112. Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei.

Bemerk:

§ 112. Dog må slik Forandring ALDRI MOTSI denne Grunnlovs Principer, men alene angå Modifikasjoner i de enkelte Bestemmelser

Stortingsflertall bryter Grunnloven

Reklamer

Diskriminering av etniske norske

En flyktning (§ 1-7) som er medlem i trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid.

Loven for Nordmenn:
Grunnpensjonen fastsettes på grunnlag av trygdetid (§§ 3-5 til 3-7), og er uavhengig av tidligere inntekt.
Det er et vilkår for rett til grunnpensjon at vedkommende har minst tre års trygdetid. Full grunnpensjon ytes til den som har minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende mindre.
http://www.lovdata.no/all/tl-19970228-019-

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1642013.ece#.T7vUEUW0AYU

Luksus hus i Pakistan

Hotet Inifrån III. Gratis E-Bok

Hotet Inifrån III – Svensk PDF 328 sidor

Gratis E-Bok för nedladdning

 http://hotetinifran.files.wordpress.com/2011/06/hotet-inifrc3a5n-iii-release.pd

Våldsamt exploderade bomben mitt bland de julhandlande stockholmarna och plötsligt hade min värld förändrats. Våld och terrorism hade kommit till vårt land. Grannens dotter hade blivit våldtagen och skändad för att hon var svensk, grannskolan brändes ned för att barnen hatade den, ungdomsgäng misshandlade folk bara för att de var svenskar, grovt våld började riktas mot de svenska institutionerna, hatpropaganda mot västvärlden flödade i satellitkanalerna, en svensk konstnär hade ritat några streck på ett papper och världen stod på gränsen till en katastrof, SVT:s verklighetsuppfattning stämde inte alls med min egen, en självmordsbombare försökte mörda hundratals svenskar i julruschen och ett gäng nysvenskar försökte förinta hela JyllandsPostens redaktion i Köpenhamn. Något yrvaket försökte jag att förstå hur allt hängde samman, men jag lyckades inte se någon logiskt sammanhang, allt tycktes helt osammanhängande och fullständigt obegripligt. Helt förstummad såg jag på när tusentals människor i olika demonstrationståg skrek i fullt raseri om att allt var mitt fel, det var jag som svensk som var skyldig till allt elände och jag var dessutom en hemsk rasist. Man anklagade mig kollektivt för att vara skyldig till allt det onda som hade drabbat Sverige. Efter ett tag så började jag inse att något hade gått fullständigt fel i landet. Som en vanlig svensk arbetare hade jag aldrig behövt fundera på vilka djupliggande sociopolitiska processer som pågick i Sverige. Jag beslutade mig för att gå till botten med problemet och jag började undersöka hur det förhöll sig med hälsotillståndet i nationen. Denna bok handlar om de chockerande resultat som jag fann och hur de tillsammans ger en skrämmande bild av vad som väntar Sverige och svenskarna. För 90 år sedan började en liknande rörelse att ta form i Tyskland, nazismen hade uppstått, och som alla vet så slutade det hela med en katastrof för både Tyskland och för resten av världen. Nu är förövarna tillbaka igen, fast i en annan form, lömskt förklädd till en religion, dold i en religiös skrud som under ytan döljer en fascistisk ideologi med nazistiska idéer. Rörelsens försvarare hävdar att man inte har dödat så många människor i Sverige, så försvarade man också Hitler i början av 1930-talet. Hitler hade ju aldrig utfört något bombattentat mot Sverige och han var därför statistiskt sett ofarlig för svenskarna. Hotet mot Sverige är det 1000-åriga jihadkrig som bedrivs mot västvärlden av olika världsomspännande islamistiska organisationer och nationer och som har till syfte att omstörta och utplåna den svenska nationen och ersätta den med en totalitär teokratisk diktaturstat baserat på sharialagar. Över 270 miljoner människor har mördats i islams namn sedan profeten Muhammed levde och av dessa var 60 miljoner kristna. Multikulturalismen hade inte en chans att lyckas, hela världen är nu övertygade om att islams anhängare inte låter sig integreras utan de integrerar istället alla andra till sin religiösa stenålderskultur. En modern sekulär stat som bygger på vetenskap, förnuft, demokrati och fred kan inte samexistera med ett medeltida nazistiskt islamistiskt samhälle som vill behärska hela världen. Fysisk separation är enda möjligheten för samexistens mellan de två samhällena och all samverkan mellan dem kan endast ske på en mellanstatlig nivå. En stat med två samhällen är en omöjlighet, medan två stater med vardera ett samhälle är en lösning som är möjlig och som fredligt kan samexistera. Sverige börjar uppvisa stora likheter med utvecklingen i Libanon på 60-talet där den islamistiska infiltrationen ledde fram till ett katastrofalt inbördeskrig. Den absoluta ondskan kan man inte förhandla med, premiärminister Chamberlain försökte förhandla med Hitler 1938, men han blev istället fullständigt duperad av nazisterna och totalt pacificerad. Den absoluta ondskan kan ingen tämja, den tämjer dig istället och sedan när den har dig i sitt fasta grepp och stirrar dig iskallt i ansiktet så förtär den dig levande. Denna bok visar att du som otrogen aldrig skall ha tillit till en muslim och aldrig tro på vad en muslim säger eftersom han alltid förvarar och sprider islam och är falsk i vänskap, och om du motsätter dig muslimen och trotsar Allah så kan du som otrogen bli dödad eller fördriven från ditt eget land. Allmänheten uppmanas till en extrem försiktighet vid alla kontakter med islam. Bilderna i boken är grafiskt starka, jag har ansett det nödvändigt att visa dessa starka bilder eftersom jag tror att ord inte självständigt kan beskriva den totala ondskan. Innehållet i denna bok är av typen ‖public domain‖, så det står var och en fritt att använda bokens material på alla tänkbara sätt. Anders Ohlsson

http://hotetinifran.files.wordpress.com/2011/06/hotet-inifrc3a5n-iii-release.pd


Til minne om Eva Helgetun

Eva Helgetun 14 år

facebook.com/pages/Hvil-i-fred-Eva-Helgetun/220689694617239

Du innkalles herved til  demonstrasjon i Trondheim tirsdag 21. juni det en minnemarkering for den 14 år gamle Eva Helgetun som tok sitt liv etter en stygg gruppevoldtekt.

Vennligst Snu ryggen til når ordfører Rita Ottervik holder  apell! Marker på denne måten din avsky mot den sittende politiske eliten som støtter uhemmet innvandring, voldtekter ran og drap. Eliten sier, det er bedre med voldtekter, ran og drap enn å drive med en politikk som kan forhindre slike krigshandlinger mot det norske folk.

 Ett politiskt mord ?

http://snaphanen.dk/2011/04/03/s%C3%B8ndagskronik-ett-politiskt-mord/

Dette kunne vært din kollega, venninne, søster, kone eller mor. En 14 år gammel jente skal ha blitt voldtatt natt til 1. mai. Fire uker senere tok hun sitt eget liv.http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10095119

Forbrydelser mod Statens Selvstændighed?

19Januar 2011

http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10021382

3 november-2010

Tidligere industriminister Finn Lied mener energipolitikken i Norge er feilslått. – Selv ikke Quisling brukte prisen til å rasjonere nødvendige varer under krigen, sier han.

 

Så mye har kraftselskapene tjent så langt i år

Selskap Driftsinntekter jan-sept 2010 Resultat  før skatt jan-sept 2010 Resultat før skatt jan-sept 2009 Endring
Sum 50467 17363 17663 -300
Agder Energi 5971 841 2344 -1503
Arendals Fossekompani 1123 238 329 -91
BKK 2410 753 1960 -1207
E-CO Energi 2623 1688 2257 -569
Eidsiva 3198 755 719 36
Fredrikstad Energi 896 83 43 40
Hafslund 10641 1097 553 544
Helgelandskraft 1039 250 208 42
Statkraft 20314 11385 9050 2335
Troms Kraft 2252 273 200 73

Kilde: Bladet Energi. Tall i millioner kroner.


 

http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10041655
2september 2010
Prisnivået på strøm er fortsatt betydelig høyere enn det var ved inngangen til september i fjor
22april 2010

http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=10006655

Statsminister Jens Stoltenbergs (Ap) nye kraftlinjepolitikk kan koste strømkunder i Sør-Norge 1000 kroner i økte strømutgifter, i tillegg til økt nettleie, mener krafteksperter.  http://e24.no/makro-og-politikk/article3626483.ece

Hmm vi skal betale dyrt for investering i nettkapasitet? Burde vi da få aksjer i det den norske stat pålegger oss å betale?

www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10000521

www.vg.no/dinepenger/

www.vg.no www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=584432

8de Kapitel. Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed.

§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

(EU-kommisjonen kan ilegge nettselskapene bøter, om de ikke bygger ut nettet, slik at strømmen kan flyte fritt – også over landegrensene.

Men siden det strider mot Grunnloven at andre enn norske myndigheter kan gi bøter, har man skjult dette faktum ved å tilsynelatende gi NVE retten til å gi bøter.)

Se bildet i full størrelse

§ 10-6.

Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av loven og dens virkeområde.

Departementet kan gi de forskrifter som er nødvendig for ivaretakelse av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Dette innbefatter bestemmelser til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 om vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene, samt bestemmelser om behandling av tvister, saksbehandlingsfrister og utsatt iverksetting av vedtak.

 

 

Hvordan ser fordelingen av nettleien ut?

10 %Regional

Distribusjonsnettet 54 %    Altså 54 % mere til nettleie for strøm som skal føres til Europa og  du betaler ennå mer for strømmen.

Avgifter36 %.

Kabler til Holland  Lengde 580 Km. Pris ca.4,6 Milliarder

Kabel nr. 4 til Danmark går som planlagt  26.01.2010

Se side 11 og 12

http://Energi 0gNettleien% 202010.pdf

Store deler av nettets kostnader er faste (om lag 90 %) og uavhengig av forbruk. Om lag1 5% av nettariffen består av faste ledd.
Ved redusert forbruk et år vil derfor nettariffene øke i årene etter, for at faste kostnader skal dekkes.

Se side 17

http://Energi 0gNettleien% 202010.pdf

 

 

 

 

 

Frem til 2020 vil nettleien sannsynligvis øke som følge av behov for investeringer-

Bare Statnett skal investere 30 milliarder de kommende 10 år, dette er knyttet til

opprustning av gammelt nett,og

nye utenlandsforbindelser

Mere om vann-videt : http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/taler_artikler/minister/olje–og-energiminister-terje-riis-johan/2009/statsradens-tale-pa-statnetts-hostkonfer.html?id=585516

 

 

Statnett og Svenska Kraftnät selger Nord Pool ASA til Nasdaq (17.03.2010    se link 

LINKER:

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

Eu flagget

Nei til Eu befester sin posisjon i Norge.

Regjeringen må Ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Norges lover og § 1- § 83 – § 112

Mindreårige asylsøkere

Kommer det en asylsøker opprettes det automatisk en plass i et asylmottak.

Men trenger de eldre en sykehjemsplass, da er faen og ett ute, «du må da ikke tro eller innbille deg noe, kom tilbake når du er 100, da skal vi vurdere det».

Gjestene ved Haslemoen hotell er bekymret over all uroen ved transittmottaket.

2 august
I formiddag gikk en 20 år gammel og tidligere beboer berserk på et asylmottak i Vestby. Mannen slo og truet med kniv.
 
31 juli 2010

Fra mandag 2. august 2010

får Haslemoen transittmottak en egen politibetjent stasjonert som følge av all bråk og slåssing.

Det opplyser lensmann i Åsnes, Bjørn Trumet. Avgjørelsen er tatt i samråd med kommunen, mottaksledelsen og UDI.(uten demokratisk innsikt)

Da brannvesenet ankom viste det seg at det var satt fyr på en toalettrull i en av brakkene. Brannen var allerede slukket av en Securitasvakt og beboerne i brakka var evakuert.

Mange mennesker, få ansatte og lite å gjøre, skaper grobunn for frustrasjon og konflikt på asylmottakene.

Norske asylmottak er de reneste ormebol av branner, hærverk, vold og  trusler.

28juli 2010

Hamar : Bråk på asylmottak

26 juli 2010

Politiet pågrep mandag kveld fire personer etter en slåsskamp på Haslemoen transittmottak i Hedmark.

Haslemoen transittmottak ligger i Våler kommune i Hedmark fylke.

10 juli 2010

Satser for tilskudd til kommuner som har statlig mottak eller et omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

Følgende satser gjelder fra: 1.07.2008 1.01.2009 1.07.2009 1.01.2010
Grunnsats per kommune per år 392,000 409,000 Uendret 422,000
Sats per ordinær/transittmottaksplass per år 4,200 4,385 Uendret 4,525
Sats per plass for enslige mindreårige per år 11,100 11,590 Uendret 11,960
Sats per forsterket plass per år 102,100 106,600 Uendret 110,000
Sats per plass i omsorgssenter per år 27,450 28,600 32,600 29,515
Vergeordning knyttet til transittfasen 4,000 2,900
Særskilt tilskudd per måned for medfølgende barn 20,000 20,900 Uendret 21,570
Særskilt tilskudd per måned for enslige mindreårige 10,000 10,450 Uendret 10,785
 
Alternativ mottaksplassering – tilskudd til kommuner som inngår avtale med UDI

Ett tverrsnitt av hjelpe/kommune Norge?

Råde Kommune har lav innsats for de eldre og kutter så det skriker i omsorgen. Det er synd kommunen greier seg så dårlig med pengene at de må kutte ned på tilbudet. Det er bare begynnelsen til enda flere kutt. Råde kommune bruker i snitt drøyt 34.600 kroner til eldreomsorg pr. innbygger.Vi hadde to aktivitører, som arrangerte sammenkomster, aktiviteter, turer, fester og konserter. Alt dette er borte nå.

Tilsynet har avdekket at kommunen ikke har et system som sikrer nødvendig og riktig legemiddelbehandling til pasientene ved sykehjemmet.

Råde kommune. Solvang em transitmottak

Det er plass til 50 beboer totalt, hvor 10 av disser er tilgjengelig for jenter. Og hør og hopp i stolen: Antall ansatte 31 til  50 brukere

Innbyggerrettigheter for Råde kommune

Mere Fra Råde kommune:

Hvite løgner eller røde løgner?

vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10001243

J. Stoltenberg  kjørte videre uten å varsle eieren

” Det var bare en parkeringsbillett ikke noen opplysninger. Stoltenberg hadde verken skrevet navn eller telefonnummer på papirbiten. Da fikk jeg sjokk. Arbeiderpartiet hevder at J. Stoltenberg hadde lagt igjen visittkortet sitt”

J. Stoltenberg varslet ikke

Hets/Diskriminering ?

Løfter/løgner?

J. Stoltenberg om eldre i 2007 :

Fantasi eller virkelighet ?

http://www.youtube.com/watch?v=lFbMOYvCsZs&feature=player_embedded#!

%d bloggere like this: