Spanias historie

England :

En kristen kafeeier i Blackpool, England, fikk besøk av politiet etter at en kunde ble støtt av skriftsteder som vises på en TV-skjerm. Eier Jamie Murray sier til avisen Blacpool Gazette at politiet advarte ham om ikke å spille av DVD av hele Nye Testamentets tekst på TV-skjermen i sin kafe, som han åpnet for åtte år siden. “Jeg kunne ikke tro at politiet sa at jeg ikke får vise til Bibelen” sier Jamie Murray til avisen.

Norge :

Oslo politidistrikt, Fellesoperativ seksjon, plan og beredskap, har lagt ned forbud mot at Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) får avholde sin planlagte stand på Egertorget i Oslo lørdag 22. oktober i tiden 13.00–1500. Avslaget begrunnes med frykt for at det kan oppstå forstyrrelse av den offentlige ro og orden. SIAN har på sin side sendt til politiet en begrunnet henvendelse med anmodning om at saken vurderes på nytt.  Se sammenligning i Malmø Sverige : Polisen hade satt in en enormt stor insatts för att kunna garantera att SD kunde genomföra sin demonstration i Malmö trots vänsterextrema våldsverkare försökte stoppa demonstrationen på olika sätt. Jag vill inte tänka på vad polisens kostnader blir när slutnotan skall summeras. Fakturan borde skickas till Lars Ohly och andra ledare för de kommunistiska partierna i Sverige. Det finns andra hål att stoppa dessa skattemedel.

Slik rammer nedbemanningen de syke i Verdens beste land :
Pasientene blir ikke vasket ofte nok.
Pasientene får feil medisiner eller må vente for lenge på hjelp.
Pasientene kommer ikke på toalettet i tide.
Pasientene får ikke hjelp til å pusse tennene.
Pasientene må ligge i skitne bleier.
Pasientene får ikke beskjedene de trenger.
Ringeklokkene blir ikke besvart.

En 20 år gammel kvinne ble overfalt og forsøkt voldtatt av to menn ved Bislett i Oslo natt til søndag.

En mann som var ute å kjørte hadde blitt stoppet av fire utenlandske ungdommer. De slo inn et sidevindu på bilen med et balltre og traff sjåføren i hodet, opplyser operasjonsleder ved Agder politidistrikt, Per Kristian Klausen

Drosjeeieren Mohammed «Lille-Røkke» Aslam møtte ikke til soning i Norge i januar 2008. Nå er han pågrepet i Pakistan.

Finland:

Finske og internasjonale forskere har nylig funnet en avgjørende bindeledd mellom Pandemrix svineinfluensa-vaksine og nye tilfeller av narkolepsi, en kronisk lidelse i nervesystemet som fører folk til ukontrollert søvn. I Finland, har 79 barn mellom fire og 19 år utviklet narkolepsi etter å ha mottatt Pandemrix vaksine i 2009 og 2010.Av disse tilfellene, et uvanlig høyt antall, 76, også led av anfall av  hallusinasjoner eller lammende fysiske kollapser, ifølge finsk forskning.

Spania Historie:

At jødene st yrte med bankvirksomhet, blir det aldri lagt skjul på, men at de også var dyktige soldater,
at de var intelligente og studerte personer innen både kunst – medisin – f ysikk – astronomi m.m. blir forbigått i taushet. Under arabernes
erobring av Al-Andalus sies det at araberne fikk god hjelp av lokalbefolkningen som var lei det vestgotiske st yret, men at dette først og fremst
gjaldt jødene sies det intet om. Heller ikke blir det nevnt at Tarik i 711 kom over med 7000 mann og forente seg med en jødisk hær på 5000
mann da de satte foten på spansk jord. Det faktum at Tarik opprinnelig var jøde, hopper man også over. Man kan g jerne spørre: ”Hvorfor
i all verden er jødene blitt neglisjert på denne måten?”De nye opplysningene har jeg fra Isabel Her vas Javega, ekspert på jødisk og arabisk
Historie.

I de første beretningene jeg leste om muslimenes innmarsj i Spania ble de konsekvent omtalt som ”araberne”.
Senere ble det presisert at de første som kom hit ikke var arabere men en hær av berbere under ledelse av berberhøvdingen Tarik, og nå har jeg lest at dette heller ikke er 100% korrekt. For det første var altså Tarik en jøde som hadde konvertert til islam, både for
å få del i arabernes krigsbytter og også for å få hevn over vestgoterne. En stor del av mennene han hadde med seg var også jøder, enten etterkommere av jødene som ble fordrevet under urolighetene da Jerusalems andre tempel ble ødelagt i år 70 e.Kr., eller det var spanske jøder som hadde rømt fra vestgoternes brutale behandling av dem. Vel hadde alle sammen konvertert til islam og sluttet seg til berberne, men
like fullt var de jøder som tørstet etter hevn over vestgoterne. Noe som også gjaldt for jødene på fastlandet.Ikke bare Tarik men også senere
muslimske erobrere fikk uvurderlig hjelp av jødene, både som soldater og som femtekolonister i byene. Som regel kunne muslimene bare fortsette sitt krigstog etter at en by var inntatt. Jødene var der og tok over styre og administrasjon når de andre dro videre. Dette gjaldt både
Toledo, Sevilla, Cordoba og Granada. Jødene var solide hjelpere under hele erobringen av Al-Andalus, og ble høyt verdsatt av de nye herrer.
Etter erobringen av Al-Andalus fulgte en fredelig periode på hele tre hundre år, eller om vi vil, hele den perioden som varte under emiratet og kalifatet. Muslimer, kristne og jøder levde sammen i fred og fordragelighet. Muslimene hadde makten, men minoritetene av en annen
tro ble aldri plaget eller forfulgt på noen måte, ei heller drev muslimene noen form for misjons virksomhet overfor de annerledes tenkende. Egentlig var ikke dette , når sant skal sies, noe tegn på en spesiell toleranse, det var heller en dyd av nødvendighet på gr.a. økonomien. Saken var jo den at minoritetene fikk praktisere sin tro nøyaktig som de ville, uten noen som helst innblanding fra styresmaktene, vel å merke så lenge de betalte en bestemt skatt for å få være i fred.I den arabiske historien fortelles det riktig nok om en og annen oppstand ledet av mozarabes (altså de kristne under muslimsk styre), men aldri om noen uroligheter med rot i de jødiske gruppene. Derimot fortelles det om en del konverteringer til islam, men også dette gjaldt først og fremst de kristne.Helt fra grunnleggingen av det første emiratet under omeyaden Abderraman I, var jødene involvert i det islamske styret og det på de forskjelligste områder. Det var snakk om både kultur, økonomi og administrasjon. Den toleransen muslimene viste overfor både kristne og jøder var vel kjent rundt heleMiddelhavet, og naturlig nok strømmet nye jøder til, både fra Afrika og fra orienten, der forfølgelser ikke var noen sjeldenhet. Nykommerne hadde heller ikke noen problemer med å gli inn i det muslimske miljøet. Helt fra 700 år f.Kr. hadde det hebraiske språket gått over til utelukkende å bli brukt i religiøse sammenhenger. I dagligtale ble det mer og mer vanlig å bruke det arabiske språket, det samme gjaldt for klesdrakten som etter hvert ble mer og mer lik de arabiske skikkene. Kanskje ikke så rart at antall jøder i Al-Andalus vokste enormt i denne epoken. Likevel må vi ikke glemme at det allerede før den arabiske invasjonen levde en stor kontingent jøder i Spania. I byene Granada og Lucena var det faktisk en overvekt av jøder. Fra 900 – 1100 tallet fortelles det i den arabiske historien om en mengde jøder både i Toledo og i Tarragona. Når det snakkes om jøder i Andalucia var det ingen tvil om at de fleste befant seg i Cordoba der de dominerte to store områder, ett nær califens palass og moskeen, og ett lenger nord i byen der de til og med hadde en egen port i bymuren, Bab Alvahud som simpelthen betyr Jødenes Port.I hele Europa, enten det var kristne eller muslimer som hadde makten, ble jødene regnet for kongens eiendom og beskyttet deretter. I Al-Andalus, først under emiren og dernest under Califen, hadde derfor jødene god kontaktmedstyresmakten. Blant de rikeste jødene var det verken uvanlig eller spesielt vanskelig for en sønn å få høyere utdannelse og ellers få en eller annen høy stilling i staten. En høyere utdannelse behøvde ikke absolutt å ha noe med religion å gjøre, de kunne like gjerne få studere gresk kultur eller filosofi, astronomi, medisin og selvfølgelig også viktige språk som gresk og latin. Etter endt utdannelse var de vel ansette menn , kulturelle, intelligente og vel skikket til en hvilken som helst høy stilling i samfunnet.En av disse høyt utdannede menn var Hasday ben Shaprut. Han var født i Jaen tidlig på 900-tallet og var først og fremst Abderraman III`s personlige lege. Bare det sier jo litt om hvor høyt verdsatt en jøde kunne bli. Shaprut, som var ualminnelig skarp og intelligent, fikk i tillegg oppgaver innen diplomati og administrasjon.Disse gode og fremgangsrike årene for jødene varte ikke bare ut Abderraman III`S tid men også under både Almansor og dennes sønn. Nedgangen startet ikke før sønnen til Almansor døde, og kalifens sønner startet kampen om tronen. Til all ulykke vant densønnen som jødene ikke hadde satset på og dermed brøt levenet løs, og jødene i Cordoba måtte flykte over hals og hode til andre byer somMalaga, Granada, Toledo, Zaragoza og Murcia. Califatet sto for fall og landet delte seg opp i små riker, eller Taifaer, som de ble kalt. Deurolige tider ble ikke bedre etter almoravidenes invasjon i første omgang og almohadenes invasjon i neste omgang. Freden for jødene var brutt for alltid. Almoravidene og almohadene var berbere med et langt snevrere syn på islam enn sine forgjengere . De tålte overhode ingen annen tolking av sin religion enn den de sto for selv. Nå var det ikke lenger snakk om å få dyrke sin egen tro og både jøder og kristne fikk kniven på strupen, enten konvertere til islam eller forlate landet. I 1066 brøt krigen mot jødene ut for alvor. De mektig jødene haddemange fiender, ikke minst blant småfolk som misunte jødene deres posisjon og rikdom. Pøbelen slapp løs og 1500 familier i Granada led martyr døden mens bare noen ganske få greide å flykte til Lucena eller til byer under kristent styre. Jødene vendte aldri tilbake til Granada.

KILDE :http://www.aktueltspania.net/as/komp/2011_as16.pdf

Reklamer

Signalementet av en mann som ikke er etnisk norsk.

Fra den australske virkelighet

16.000 blir voldtatt eller forsøkt voldtatt hvert år i Norge

Signalementet av en mann som ikke er etnisk norsk.
Er det virkelig noen som kan tenke seg hvor ille det er for alle de kvinnene som blir utsatt for voldtekt og gruppevoldtekt er?
25.01.2008  Et sted mellom 8.000 – 16.000 blir voldtatt eller forsøkt voldtatt hvert år i Norge
Hvor mange av de voldtatte kvinnene må gå sykemeldte hvert år på grunn av frykt og Posttraumatisk stresslidelse etter voldtekt?
60 prosent på Stortinget mener det er for lett å bli sykemeldt
VG 19.01.2010 Politiet i Ålesund jager nå en mann av antatt utenlandsk opprinnelse
VG 10.05.2009 kvinner, alle i 20-åreneble overfalt av en ukjent gjerningsmann i Ålesund søndag natt

Natt til søndag 11. oktober 2009 ble en kvinne i midten av 20 årene dradd inn i et smug i Ålesund sentrum og utsatt for grov vold og voldtektsforsøk av 2 ukjente menn i o Løvenvoldsgata 2. Kvinnen beskriver gjerningsmennene som Tyrkere eler Afganske, de er rundt 30 år.


– To unge jenter var på veg hjem, ble angrepet av en gjeng utlendinger i undergangen. Den ene kvinnen kom seg unna, mens den andre skal ha blitt utsatt for grov vold av flere menn.
Aspøya
I mai 2009 ble tre kvinner utsatt for vold, overfall og overgrep på Aspøya i Ålesund. I tillegg meldte en 20 år gammel kvinne en voldtekt i Brogata i Ålesund natt til 4. oktober.
Samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre årene er ifølge politiet begått av ikke-vestlige innvandrere.

Intet nytt under himmelen

Politiet fraråder unge kvinner å ta drosje alene

<<nei, nei vær så snill: ropte jenta på 15 år over telefonen

Kvinne overfalt på åpen gate i Ålesund

Friskt i minne,  og ett lite tilbakenblikk på årets 10 første måneder

Og som dere ser er ikke dette ett engangstilfelle: Her noen utvalgte:

10.05.2009 Ekstra mannskaper er kalt inn i jakten på mannen som natt til søndag overfalt tre unge kvinner i Ålesund. Politiet advarer folk mot gjerningsmannen.

Drammen. 30.05.2009 ble en 23 år gammel kvinne brutalt voldtatt på vei hjem, antageligvis i sitt eget hjem.    Dette er en veldig stygg voldtekt i følge politiet. (Burde det klasifiseres som gruppevoldtekt)    Det var to menn av utenlandsk opprinnelse som hadde fulgt etter henne. Kvinnen ble slått  brutalt ned bakfra og ble  slått bevisstløs. Ifølge politiet har kvinnen skader over hele kroppen, hvorav blant annet kjeven er brukket.

12-7-09  Overfallsvoldtekt i slottsparkent

15.06.09 Voldtektsoffer ble overfalt mens venninne hørte på

06.05.9 Dømt for ran, narko og grov vold – får bli i Norge

15.04.9 Innvandrere bak alle anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo

12.05.9 Fem års fengsel for gruppevoldtekt

2009   Dømt til fem års fengsel for gruppevoldtekt i Knipleparken

Gruppevoldtekter

Voldtekt ! Eller er det gruppevoldtekt ?

Stakkars ungdom

Fem mindreårige gutter siktet for gruppevoldtekt

http://translate.google.com/translate?u=http://www.iris.org.il/blog/archives/757-Pan-European-Arab-Muslim-Gang-Rape-Epidemic.html&hl=no&langpair=auto|no&tbb=1&ie=ISO-8859-1

Voldtekt ! Eller er det gruppevoldtekt ?

Kvinne voldtatt på utested i Oslo

To menn pågrepet.

Når det er to eller flere må det vel regnes som gruppevoldtekt,eller ?

  1. Når skal all denne volden få en slutt ?
  2. Når skal avisene begynne å kalle ting for sitt rette ord ?
  3. Når skal vi få sannheten i steden for politisk korrekthet/Meningsdiktatur ?


Eks. Mot innvandring= rassist, frp.er osv. Mot homo= homofob, du er egentlig homo selv osv.

Hvermansen tier , for han  vil ikke bli kaldt rasist eller andre saker. Klassisk meningsterror.

vg.skriver

Sjekkliste for journalistisk arbeid i det flerekulturelle Norge

Friskt i minne,  og dette ikke er et engangstilfelle:

Drammen. 30.05.2009 ble en 23 år gammel kvinne brutalt voldtatt på vei hjem, antageligvis i sitt eget hjem.    Dette er en veldig stygg voldtekt i følge politiet. (Burde det klasifiseres som gruppevoldtekt)    Det var to menn av utenlandsk opprinnelse som hadde fulgt etter henne. Kvinnen ble slått  brutalt ned bakfra og ble  slått bevisstløs. Ifølge politiet har kvinnen skader over hele kroppen, hvorav blant annet kjeven er brukket.

Med slik innstilling Fra våre nye landsmenn som du kan høre her på U tube er det vel ikke annet å vente  i.http://www.youtube.com/

Linker til saken: http://www.dagbladet.no/2009/05/31/

Og det samme i Danmark igår http://jp.dk/indland/krimi/article1710110.ece


Andre saker om gruppevoldtekt:

Gruppevoldtekt i Sverige tre menn 25-10-09


Hvem er offeret ?

Nei, nei, vær så snill!» ropte jenta over telefon. Nå er tre unge menn dømt for voldtekten.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=590229

http://www.dagbladet.no/2009/09/23/nyheter/innenriks/voldtekt/8260864/

§ 195. Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel inntil 10 år. Dersom den seksuelle omgangen var samleie, er straffen fengsel i minst 2 år.

http://loven i sin helhet på lovdata.no

Videre i §195 fengsel intil 21 år hvis handlingen er begått av flere i felleskap.

Forstår ikke norske Dom stoler alvoret i loven. 

§ 192. Den som skaffer seg seksuell omgang ved vold eller ved truende adferd, eller har seksuell omgang med noen som er bevistløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handligen, eller ved vold eller ved truende adferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv.

Straffes for voldtekt med fengsel inntil 10 år. Ved vurderingen av om det er utøvd vold eller truende atferd eller om fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen, skal det legges vekt på om fornærmede var under 14 år.

Fengsel inntil 21 år kan idømmes dersom, voldtekten er av flere i felleskap. voldtekten er begått på en særligsmertefull eller krenkende måte,

Hva kan de forvente seg av straff? I en annen gruppevoldtekt ble Straffen  for begge satt til fengsel i to år hvorav ett år og fire måneder ble gjort betinget under henvisning til de tiltaltes unge alder og at saken hade tatt lang tid. Merklig når strafferammen kan setts til 21 år og att det faktisk er en minimums straff fastsatt i loven.

Da dommerne synes fryktelig synd på ugjerningsmennene vil de få max 2 år . Jenta vil i beste fall få en forståelsefull mann som kan takle hennes traumer med ett vanskelig sexuelt samliv.

Dommfellese i en annen gruppevoldtekt utført av kurdere


http://www.vg.no/Sexsiktet lensmann

Med en gang muslimer føler seg forurettet, kreves det gjengjelselse og død og fordervelse.Føler vi i Europa forurettet, er det stakkars dem, de har jo det så fælt vi må hjelpe dem så de kan forstå att slik gjør man ikke. I Syd afrika gruppevoldtar de for morro skyld og for å forsterke sammholdet i guttegjengen ??? Er det slik i andre innvandrermiljøer også ? Hvem har så ansvaret for att kriminalitet og gruppevoldtekter florerer ? Etter min mening kan det ikke være våre nye landsmenn sin skyld men våre myndigheter som lar det skure og gå.

Lover hevn etter hijab-drap Tusenvis av egyptere marsjerte bak kisten til tysk-egypteren Marwa (32), som ble drept med 18 knivstikk under en rettssak i Tyskland.

14år gammel jente forsøkt gjengvoldtatt i Danmark i Fredericia. Danmark

Kvinne overfalt av-fire unga-menn (Innvandrere) i Gøteborg?

Voldtekt ! Eller er det gruppevoldtekt ?

Gruppevoldtekter i skandinavia

Fem mindreårige gutter siktet for gruppevoldtekt

Jente 8 år gruppevoldtatt av andre mindreårige

Latterlig krimbekjempelse

Overfallsvoldtekt i slottsparken

Bookmark and Share

Vg utenlandske mindreårige gruppevoldtar 14 år gammel jente

Dagbladet.fem mindreårige utenlandske gutter siktet for gruppevoldtekt av ung jente

Dagbladet.no/Nekter for gruppevoldtekt

Det er så man tror de blir opplært til slik ukultur.

Hva sier så loven om Slik adferd?

Er norsk politi unnfallende i sin omgang med Norsk lov? Når de siktede blir løslat fordi de er unge ?

§ 195. Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel inntil 10 år. Dersom den seksuelle omgangen var samleie, er straffen fengsel i minst 2 år.

Videre i §195 fengsel intil 21 år hvis handlingen er begått av flere i felleskap. Forstår ikke norsk politi alvoret i loven. 

§ 192. Den som skaffer seg seksuell omgang ved vold eller ved truende adferd, eller har seksuell omgang med noen som er bevistløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handligen, eller ved vold eller ved truende adferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv.

Straffes for voldtekt med fengsel inntil 10 år. Ved vurderingen av om det er utøvd vold eller truende atferd eller om fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen, skal det legges vekt på om fornærmede var under 14 år.

Fengsel inntil 21 år kan idømmes dersom, voldtekten er av flere i felleskap. voldtekten er begått på en særligsmertefull eller krenkende måte,

Hva kan de forvente seg av straff? I en annen gruppevoldtekt ble Straffen  for begge satt til fengsel i to år hvorav ett år og fire måneder ble gjort betinget under henvisning til de tiltaltes unge alder og at saken hade tatt lang tid. Merklig når strafferammen kan setts til 21 år og att det faktisk er en minimums straff fastsatt i loven.

Da dommerne synes fryktelig synd på ugjerningsmennene vil de få max 2 år . Jenta vil i beste fall få en forståelsefull mann som kan takle hennes traumer med ett vanskelig sexuelt samliv.

Dommfellese i en annen gruppevoldtekt utført av kurdere

http://loven i sin helhet på lovdata.no

http://www.vg.no/Sexsiktet lensmann

Med en gang muslimer føler seg forurettet, kreves det gjengjelselse og død og fordervelse.Føler vi i Europa forurettet, er det stakkars dem, de har jo det så fælt vi må hjelpe dem så de kan forstå att slik gjør man ikke. I Syd afrika gruppevoldtar de for morro skyld og for å forsterke sammholdet i guttegjengen ??? Er det slik i andre innvandrermiljøer også ? Hvem har så ansvaret for att kriminalitet og gruppevoldtekter florerer ? Etter min mening kan det ikke være våre nye landsmenn sin skyld men våre myndigheter som lar det skure og gå.

Lover hevn etter hijab-drap Tusenvis av egyptere marsjerte bak kisten til tysk-egypteren Marwa (32), som ble drept med 18 knivstikk under en rettssak i Tyskland.

14år gammel jente forsøkt gjengvoldtatt i Danmark i Fredericia. Danmark

Kvinne overfalt av-fire unga-menn (Innvandrere) i Gøteborg?

Voldtekt ! Eller er det gruppevoldtekt ?

Gruppevoldtekter i skandinavia

Stakkars ungdom

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=562718  ttp://www.dagbladet.no/2009/05/05/nyheter/innvandring/politikk/innenriks/asylpolitikk/6064996/   

Innrømmet voldtekt i brev til foreldrene.

 Ja er det ikke synd på disse stakkars ungdommene som blir utsatt for slike fristelser her i Norge, hvor jenten går så lettkledde at fristelsene blir så alt for store ?  her et eksempel fra Australia: http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=6377604  (Hvis jeg går i en butikk kan jeg vel neppe unskyldes hvis jeg stjeler når alt det fristende ligger der så deiligt å innbydende)

Hvordan blir så dommen ?  Norske dommere er generelt svake (feige) og lite konsekvense . Offeret en jente på 15 årt blir det ikke tatt hensyn til. hun får skylde seg selv i følge dommen.   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=562692 (Jeg lukket øynene og ville bare bort derfra )

 Så ett godt stalltips er nr 1 får  sammfunnstraff ,  Nr 2 ett halvt år,  og  nr 3  får 2 og ett halvt år, de er jo så unge Stakkars.

Lenker om gruppevoldtekter : http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4933318.ab   http://jp.dk/arkiv/?id=1600055&eceExpr=gruppevoldtaget  http://www.metro.se/2009/03/06/52296/gruppvaldtakt-utanfor-malmobio/index.xml  http://sydsvenskan.se/malmo/article175374/Domdes-for-gruppvaldtakt-i-pariserhjul.html  http://hd.se/landskrona/2008/10/17/domen-foer-gruppvaaldtaekten/   http://ekstrabladet.dk/112/article1132363.ece   http://svt.se/2.33538/1.1514676/sex_man_misstankta_for_gruppvaldtakter?lid=puff_1514807&lpos=rubrik 

%d bloggere like this: