Menneske og Klima.

22/6-2011

AmericanThinker.com gir et alternativ forslag som den virkelige årsaken til flom: den kanskje utilsiktede konsekvenser av radikal miljøverner retningslinjer vedrørende system av dammer på Missouri River.

americanthinker.com/2011/06/the_purposeful_flooding_of_americas_heartland.html

12-7-2007

Når Beveren lager en demning påvirker det klimaet i ca. 3 km. omkrets.

  • En vannbøtte kan lage tåke i en km. omkrets

  • Hva da med  meneskelagde demmninger?

  • Fra våre små demninge i Norge til den største til nå Three Gorges demningen  i Kina.

  • Vannmagasinet er 660 km langt og 2.3 mil bred og lagrer mer enn 22 milliarder kubikkmeter vann.

  • I lengde er den ca 66 mil lang, alltså mye lengere enn fra Oslo til Trondheim (ca.55 mil.)

  • Hvor store forskjel er det da mellom en  liten beverdam og på den største demningen Three Gorges?

  • Hvilken klimaendring tror du De tre kløfters demning utgjør, som er en av mange kjempedemninger i verden.

    Er Jordskjelvene og alle tyfoner I Asia, ett av svarene?

23-07-10

Vanvittig katastrofe om demningen ryker

21-07-2010

Ny tropisk storm truer kriserammede Kina

Bibelen om Jordaksen:

Jesaja 24-20

For lukene i det høye er åpnet,og jordens grunnvoller skjelver.

Jorden sprekker og revner,jorden vakler og knaker,jorden skaker og skjelver.
Jorden raver som en drukken mann og svaier som vaktmannens skur.

20-7-2010

18-11-2009

10-8-2009

http://www.vg.no/nyheter/vaer/artikkel.php?artid=566210

12-7-2007

jp.dk – Se Bushs hemmelige klimafoto

Det amerikanske militær har offentliggjort bilder av isen –  is?, ved Arktis.

Bildene er tatt av en amerikansk spion satellit og viser, hvor fort isen har blitt borte fra et område ved Arktis fra juli 2006 til juli 2007.

Får vi ett konstant lavtrykk over Norge de kommende år?

http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=564903 http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/artikkel.php?artid=556596

Bookmark and Share


Reklamer

Networked Blog

%d bloggere like this: