I skyggen av Hermes

franske grunnlov

den franske grunnlov. Legg merke til pyramiden og ett øye.

 

 

Her filmen i full lengde

Filmen inneholder en flom av interessante opplysninger. 

5:00->: januar 1917, Trotsky (egentlig Lev Davidovich Bronstein), 33. grad frimurer, ankommer New York for revolusjonær opplæring.

11:43: Hvorfor er frimurersymbolene hexagonet og hexagrammet på alle våre pengesedler, og 3 stk. av dem i alle norske pass?

11:51: Løvene, som de på «Løvebakken», på selve frimurerdøren.
12:33: Løvene foran frimurertempelet, som de på «Løvebakken».

13:00->: «Frihetsgudinnen» en gave fra franske frimurere til frimurere i New York.

16:00: Første forsøket på revolusjon i Russland, i 1905, drepes eller lemlestes 50.000 mennesker.
35.000 kuppmakere med familier, flyktet fra landet. (Noen av flyktningene kom hit til landet. Bl.a. Jo(sef) Benkow’s far.)

18:00: Frimurerne står bak terroraksjon i Petrograd (St.Petersburg) mot selskap hos statsminister Stolypin 26. august 1906.

21:00: Frimurerne står bak dødlig attentat  mot statsminister Stolypin 14. september 1911.

21:40->: Frimurerne sto bak februarrevolusjonen (1917) i Petrograd. Frimureren som ble ny utenriksminister innrømmer i sine memoarer at februarrevolusjonen var et frimurerkomplott.

23:28: De første kuppmakerne så drepte var 4.000 politimenn. Så militere offiserer. Titusenvis av forbrytere slippes ut av fengsel.

23:45->: Frimurerne i Russland sin generalsekretær og øverste leder, Kerensky, ble først justisminister, senere ny statsminister (50:50).

Nesten hele regjeringen er frimurere.

25:00->: Bankieren Jacob Schiff og andre frimurer-bankierer finansierer den nye regjeringen i Russland. Den tvinger straks tsaren til å abdisere.

30:00->: Frimurerne sto bak borgerkrigen i USA og mordet på ikke-frimurer, president Lincoln. Morderen Booth var 33. grads frimurer.)

34:00: President JFK ble myrdet like ved frimurernes seiers symbol som står på den 33. breddegrad i Dallas (se fotobevis 36:00->).
Høyfrimurer L.B.Johnson overtok som president.

38:00->: Bankieren Jacob Schiff sørger (april 1917) for at Trotsky sendes til Russland med mål å overta makten.

41:55: Ytterligere 8.000 yiddish-talende revolusjonære reise fra USA for å hjelpe Trotsky med maktovertakelsen i Russland.

46:58: Tilsammen 25.000 internasjonale revolusjonære svermer inn i Russland våren og sommeren 1917.

47:20->: Lenin (egentlig Vladimir Ilyich Ulyanov-Blank) var i 1914 blitt medlem av «den mest undergravende Grand Orient losjen, The Nine Sisters».

49:00->: «Den provisoriske» frimurerregjeringen i Russland (se ovenfor) hjelper til med overføring av penger fra utlandet til bolsjevikene.

50:00: Bolsjevikene betaler de «revolusjonære» med kontante penger for deltakelse i streiker og demonstrasjoner. De betales dobbelt for deltakelse i voldsaksjoner.

57:00: Fredelig maktoverføring fra «Den provisoriske» frimurerregjeringen (fra Februarrevolusjonen) til Bolsjevikene (som altså også var frimurere) 8. november 1917 (Novemberrevolusjonen).

59:00->: Den store terroren mot det russiske folket begynner.

59:20->: Det russiske folk plyndres av bolsjevikene. Barn tortureres foran foeldrene, og hustruene foran sine menn, for at de skal røpe gjemmesteder for sine verdisaker.

 1:00:00->: De internasjonale bankiererne får tilbakebetalt sine pengebidrag til frimurerkommunistene,
med enorm fortjeneste, fra verdier bolsjevikene stjeler fra det russiske folk.
 1:00:50: Frimurerbankieren Jacob Schiff i New York ga ordre om likvidasjonen av hele tsar-familien. Ordren utførtes under ledelse av politbyråleder Yakov Sverdlov (hvis opprinnelige navn var Yakov Salomon).

1:02:30: Marx var frimurer av 31. grad.

1:02:40->: Frimurerkommunistene lot seg hyppig avbilde mens de gjør frimurernes Mester-tegn. (Halve høyre hånd stukket inn under venstre jakkeslag. «the Hidden hand sign»)

1:04:15: Lenin iscenesetter en FFO, et attentat mot seg selv, for å få et påskudd til å starte masseterror mot den russiske befolkningen, og får samtidig drept en mulig konkurrent.

1:05:25: Lenin ville utrydde 90% av russerne for å gjennomføre sitt prosjekt.

1:05:47: Lenin var homosexuell.

1:06:47: Bare i 1918 og 1919 drepes 1,7 millioner russere og ukrainere. 

1:07:30->1:10:00: Beskrivelser og bilder av frimurerkommunistenes gyselige vold begynner. Beskriver syke og vanvittige torturmetoder frimurerkommunistene brukte mot sine ofre.

1:10:10: Lenin var pådriver i terroren og torturen. Beordret opprettelse av slaveleire.

1:11:55: Lenin gir enorme beløp til renovering av frimurerbygninger.

1:14:30: Trotsky: «Sadist av verste slag» som elsket selv å myrde sine ofre, gjerne også barn.
Da Trotsky var æresgjest hos AP-lederen Martin Tranmæl og resten av «Arbeiderpartiet», var det en massemorder som hadde myrdet millioner av russere, mange personlig på bestialsk vis, som de oppvartet og tok vare på.

1:16:45: Bolsjevikfrimurerlederne avretter streikende arbeidere som «desertører».

1:16:55: Trotsky sa at de som krever trykkefrihet, talefrihet og fagforeninger skulle «skytes som ender i en dam» eller «som hunder».

1:17:30->1:21:30: Nye detaljerte beskrivelser av frimurerkommunistenes myrderier og grusomheter.

1:21:50: Ved hungersnøden 1921-22 i Volga regionen døde ytterligere 5 millioner 53 tusen mennesker.

1:22:30: Lenin ville drepe 60 millioner bønder. Spesielt vakre ungdommer skulle utryddes.
se fra 1:21:40

1:23:20: Lenin understreker viktigheten av at ulike folkegrupper blandes og formerer seg med hverandre.

1:26:40: 600.000 slavearbeidere omkom under arbeidet med Hvitehavskanalen.

1:27:30->: 15 millioner døde under den planlagte hungersnøden i Ukraina 1932-1933.

1:28:40->: Rockefeller sørget for oppbygging av en sovjetisk krigsindustri.

1:29:00->: Fra USA finansieres den første femårsplanen.

1:29:00->: Industribyggeren Albert Kahn fra Detroit inngår i februar 1930 en gigantisk avtale med frimurerkommunistene om å bygge opp industri i Sovjet.

1:32:30: Totalt 147 millioner sovjetborgere mistet livet på grunn av kommuniststyret.
Kilde: Literaturnaya Rossiya i 1992.

1:32:55->: Store mengder barn blir sendt i slaveleire.

1:33:40->: Stalin hadde planlagt angrep på Tyskland fra og med den 6. juli 1941.

1:37:47-1:40:17: De baltiske folk ønsker jublende de tyske soldatene velkomne da de frigjorde dem fra kommunisthelvetet i slutten av juni 1941, rett før NKVD’s plan om å deportere ytterligere 700.000 baltere til Sibir ble gjennomført.

1:42:22->: I 1946 begynte Sovjet-kommunistene å lokke russiske emiganter og flyktninger hjem igjen. De som lot seg narre ble sendt i slaveleire.

1:46:55: I 1917 skrev Grand Lodge i Tyskland i sin hemmelige møteprotokoll at «Anarkisten og den revolusjonære Lenin representerer faktisk og konsekvent det internasjonale frimureriets politiske ideal.».

1:48:16->: Da Stalin døde (5. mars 1953) var det 22 millioner slaver i de sovjetiske slaveleirene. Millioner av dem var tyske sivile og tyske soldater som da hadde vært slaver i minst 8 år, noen i mer enn 12 år. 

1:53:04: Også en kommunistisk maktovertakelse i Kina ble bestemt på møtet mellom de 3 allierte seiersmaktene i Potsdam sommeren 1945. USA forsøkte å skjule sin medvirkning.

1:54:24: Antallet mennesker som falt som offer for kommunismen i Kina: 140 millioner.

1:56:46: Også EU (dvs. den politiske unionen) ble grunnlagt under Skorpionens Tegn, den 1. november 1993. Stor likhet mellom EU-flagget og et frimurersymbol.

1:57:03: Den portugisiske kommunisten Barroso deltok på Illuminati’s Bilderberg-møte i 2003. Der skal det ha blitt bestemt at Barraso skulle bli leder i EU, hvilket han som kjent ble året derpå.

1:57:16: USA’s president John Quincy Adams (1825-29) mente følgende om frimurerne: «Frimureriet burde bannlyses for evigt.» Han utalte: «Det er feil – grunnleggende galt – å tillate frimureriet, et frø av ondskap, som det aldri kan komme noe godt fra. Bare eksistensen av en slik orden er en trusel mot samfunnets moral.»

1:57:49: Globalismen er kommunisme i en annen form. Og bak globalismen står også frimureriet. Hovedmålet er å ødelegge den nasjonale bevissthet. Fordi nasjonal bevissthet er frimureriets største trusel.

Känsliga tittare varnas för oerhört starka våldsscener.
Filmen kan varaktigt skada vissa tittares politiska trossystem.
Kommunismen är inte någon lekstuga, utan den värsta skräckkammaren.

I denna film visar Jüri Lina hur frimurare, internationella bankirer och kommunister slöt sig samman i en ohelig allians och genom det röda maktövertagandet i november 1917 införde i Ryssland det mest brutala och mest omänskliga slavsamhälle världen någonsin skådat.

Filmen skingrar dunklet kring kommunismens bäst bevarade hemligheter.

Filmens regiassistent Steve Ahlberg förklarar:
Den ryske författaren Alexander Solzjenitsyn uppmanade 1974 sina landsmän: ”Lev inte i lögn!”
Sanning i vår tid är på intet sätt en självklarhet. De flesta officiella uppgifter om kommunismen är osanna. Sanna uppgifter har man förtigit både i Öst och i Väst.
Därför är filmen ”I skuggan av Hermes” en viktig dokumentation om de finans- och frimurarkrafter som kallsinnigt agerat bakom kulisserna för att med hjälp av kommunismen profitera på andras lidanden.
Regissören Jüri Lina betonar att det är hans plikt att berätta sanningen om kommunismen och dess gråa eminenser, inte bara ytligt behandla dess psykopatiska symtom, trots att sanningen idag inte står särskilt högt i kurs.
Att känna till kommunismens verkliga historia är det främsta skyddet mot ideologiska bedrägerier.

De som tvivlade på boken ”Under Skorpionens tecken”, gör inte det efter att ha sett filmen ”I skuggan av Hermes”. En film som lämnar outplånliga intryck på varje tittare.

Filmen innehåller otroliga sekvenser ur KGB:s hemliga filmarkiv.

Filmens längd är två timmar, svenskt tal.

Över hela världen finns det sex miljoner människor, som kallar sig frimurare och anser sig sprida ljuset, men egentligen är de mycket ljusskygga. 
Denna film berättar om vilket slags ljus och hur Jahbulons emissarier sprider det och hur det påverkar oss.

Filmtrailere

 

http://www.jyrilina.com/index.php?page=svenska

Revolusjon  Business
678 digits

Visitors Counter

Reklamer

Sagt om Islam av ledende menn

Failure Vs Success By Teddy Roosevelt

Den amerikanske presidenten Teddy Roosevelt (1858-1919) hadde dette synet på islam: Uansett hvor muhammedanere har hatt et fullstendig herredømme, hvor de kristne ikke har vært i stand til å motstå dem med sverdet, har kristendommen forsvunnet.

Den franske filosofen Bertrand Russell levde fra 1872 til 1870, og hadde følgende betraktninger om islam: «Bolsjevismen kombinerer egenskapene til den franske revolusjon med de av fremveksten av islam. Dette gir en sinnstilstand ikke ulik sinnstilstanden til de tidligere etterfølgere av Muhammed.Muhammedanismen og bolsjevismen er praktiske, sosiale, kjødelig, opptatt av å vinne imperium av denne verden.»            

Materialet till Filmen finns beskrivet i en hel del Böcker, tex: «Wall Street og den bolsjevikiske revolusjon». För att Vågå upp PK-mässigt finns ju också «Wall Street og Rise of Hitler». Jüri Lina Har också Han skrivit Om Hitlers finansiärer och frimureriet inom NSDAP Aren runt WW2.    

Jüri Lina blev Världens ledande frimurarforskare, efter hemska förföljelser i Det kommunistiskt ockuperade Estland. Nästan samtliga Av de stora kommunistiska förbrytarna är och Var frimurare. Detta hemliga nätverk är maktfull än idag och mörklägger därför sanningen Om kommunisternas vidriga brott i Det Spanska inbördeskriget På 30-talet.

 

I Verdens Gang for 15. september 1892 skrev Bjørnstjerne Bjørnson: “Uten frimureriet var vår nasjonale kamp ikke blitt så langvarig og hård, og kongetogenes glans ikke nær så stor.” Bjørnson så på frimureriet som en stat i staten, “farlig og forkastelig”. Det er heller ingen tilfeldighet at Fridtjof Nansen satte som krav til kong Haakon i 1905 at han ikke skulle være frimurer. I frimurerhistoriske beretninger legges det heller ikke skjul på bevegelsens politiske virksomhet.”

Alexis de Tocqueville (1805 – 1859): «Jeg studerte Koranen mye … Jeg sluttførte studien med en overbevisning om at det ikke har vært noen religioner i verden som er så dødelig for menn som Muhammeds.

 

Winston Churchill om Islam «Hvor forferdelig er de forbannelser som Mohammedanism legger på sine tilhengere ! Foruten den fanatiske raseri, som er like farlig i en mann som hundegalskap, er det denne fryktelige fatalistisk apati. Effektene er . tydelig i islamske land som vaner, elendigt landbruk, trege metoder for handel, og usikkerhet av eiendom eksisterer der tilhengerne av profeten. En degradert sensualisme fratar dette livet av sin nåde og raffinement, den neste av dets verdighet og hellighet. At i islamsk lov hvor hver kvinne må tilhøre en mann som sin absolutte eiendom, enten som et barn, en kone, eller en konkubine, må forsinke den endelige utryddelse av slaveriet til Islam har opphørt å være en stormakt blant menn. Individuelle muslimer kan vise flotte kvaliteter, men påvirkning av religion lammer den sosiale utviklingen av de som følger den. Ingen sterkere kraft eksisterer i dag i verden. Islam er en militant og sterk misjonerende kraft. Den har allerede spredt seg over hele Sentral-Afrika, heve fryktløse krigere på hvert trinn,., og var det ikke at kristendommen er skjermet i de sterke armene vitenskap, vitenskapen mot der den hadde forgjeves kjempet, sivilisasjon moderne Europa kan falle, som falt sivilisasjonen i antikkens Roma «. Winston Churchill var den største lederen som England har hatt! Fra høyder av ledelse til dypet av dhimmitude.

Jødehat I Europa

Jødeforfølgelser – nå også i Finland

STØTTESPILLER: Kåre Willoch har flere ganger tidligere møtt palestinske ledere. Her sammen med Yasser Arafat i 2004. Foto: AFP

Kåre Willoch har de siste årene vært blant de skarpeste kritikerne av Israels politikk overfor palestinerne. Willoch understreker at han er glad for å motta utmerkelsen fra Abbas.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10094664 

 Om Obama  da han ble President :Det ser ikke lyst ut, for han har jo valgt en stabssjef som er jøde, svarte Willoch.

Uttalelsen fikk blant annet journalist og forfatter Mona Levin til å rase.
– Willoch er rasist og viser jødehat, hevdet en rasende Levin overfor TV2.

16 Desember

Tidligere ambassadør Benson K. Whitney peker blant annet på tidligere statsminister Kåre Willoch som en «skingrende, anti-israelsk røst» som spiler på sterke, antisemittistiske holdninger

Judiska Simon Wiesenthal Center i Los Angeles varnar judar för att resa till Malmö

www.polisen.se

Ett hatbrott begås på grund av någons hudfärg, ursprung, trosbekännelse eller sexuella läggning. Sedan 1994 ska sådana brott dömas hårdare eftersom de är ett angrepp på de mänskliga rättigheterna och strider mot grundläggande samhällsvärderingar.
 
15 februar 2011
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7507296

NStudenter med jødisk bakgrunn i Trondheim sier de føler seg trakassert og hånet.NTNU er infisert av jødehat

Enkelte blir slått, spyttet på og trakassertog Michal Rachel Suissa mener noe av årsaken til motviljen overfor jøder er et sterkt radikalisert undervisningsmiljø vedNTNU, spesielt ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Hun mener miljøet virker som en magnet på personer med radikale og aktivistiske holdninger.

20 januar 2011

Hat forbrytelser mot danske jøder eskalerer.

En ung jødisk mand bliver omringet af en gruppe fremmede i Fælledparken i København. De spørger ham, om han er jøde, men inden han når at svare, overfalder de ham med spark og slag i hovedet

Video: Jødehat i Arabiske Tv-media


15 desember

Simon Wiesenthal Center: advarer mot Sverige på grunn av trakassering av jødiske borgere i  Malmø, den tredje største byen i Sverige. Beslutningen er formidlet til den svensk justisminister Beatrice Ask. Dr. Samuels oppfordret Norge til å styrke sikkerheten for alle jødiske institusjoner, og legger til «Det er uakseptabelt i et demokrati som er  forpliktet til å beskytte sine borgere, at den svenske jødiske samfunnet nå er tvunget til selv å betale for de nødvendige  sikkerhetsfunksjoner for å beskytte sine liv og eiendom,» sa han.


Jøder flykte fra Nederland!

Slik ble SV-Kristin tvunget til Israel-retrett Se også: Rødfasister

20september 2010

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10027273
Nazistene i Sverige sier: SD är ”kulturnationalister” och ras spelar för dem ingen roll. Inte ens Vänsterpartiet har lika många utomeuropeiska kandidater till kommunens fullmäktige. De bekymrar sig om språkkunskaper, om svenska traditioner och svensk kultur, fortsätter SMR på sin hemsida.

Hvorfor kaller VG konsekvent Sverigedemokratene ekstremistparti?

Er det fordi de ikke kan Journalistikk og bedriver  tilslørende og fortiende jounalistikk?  Eller lider jounalister generelt  av mytomani  eller obsessive-compulsive disorder? Alle uttalelser  som har til hensikt å villede i forhold til egen oppfatning av sannheten kan karakteriseres som løgn i etisk forstand. Løgnens motstykke er oppriktighe og ærlighet.

Hvor er journalistene når det gjelder den massive jødeforfølgelsen som foregår i Sverige/Abzurdistan?  Hvor er journalistene når det foregår systematisk antidemokratiske angrep på Sverigedemokraterna?  Les Gjerne Sverige og den ødelæggende konsensus

Russisk tv om jødeforfølgelse

13 august 2010

Judiska centralrådet:
«Regeringen gör inget»

Trots att hatbrotten mot judar ökat kraftigt görs lite för att öka deras säkerhet.

Skånepolitiet har en lang liste over relegionsforfølgelse mot jøder i 2009. Her er listen:

 1. Påsatt Brann i kapellet på den jødiske begravelsesplass
 2. Hakekors rispet inn  på bil
 3. Hakekors på baksiden af traffikskilt
 4. Dødstrussel mot gutt på Vittraskolen
 5. Hakekors rispet inn  på bill
 6. David stjerne tagget i trappeopgang
 7. Dødstrussel mot far og to døttre
 8. Familie overfalt av en gjeng på Stortorvet
 9. Trussel og krenkninger mot en elev på Rønnenskolen
 10. Davidsstjene tegnet på dør til tannlegeklinik
 11. Dødstrussel i forbindelse med demonstration mot Gazakrigen
 12. Hakekors på Holmaskolens vinduer
 13. Hakekors og Davids stjerne tagget i en heis på alderdomshjem
 14. Tre peronser helder bensin på Latinskolens gårdsplass i form af hakekors
 15. Dødstrussel i forbindelse med fødselsdagsfest på Loftet
 16. En person etser med syre et hagekors i hånden på en mandag
 17. Rabbiner schikaneret av to yngre menn
 18. Fotballfans hitlerhilser på vei til match

Og så  ingen reaktioner i massemedia!

29 juli-2010

Rabbin utsatt för antisemitiska hot

26. juli 2010
Det rosenrøde billede af Nørrebro stemmer heller ikke overens med herboende jøders erfaring. I Jyllands-Posten Søndag kan flere jøder i artiklen ”Davidstjernen er bandlyst på Nørrebro” berette om vold og overfald. Om at blive spyttet på og truet. Ikke af kristne danskere – for så havde man for længst gjort noget ved problemet – men af muslimske unge. ”Du skal dø, fucking jøde”fik Søren fra Roskilde for eksempel at vide i en klub på Nørrebro.
25-6-2010

Juden raus! runget det i den tyske byen Hannover.

Politiet har identifisert to angivelige gjerningsmenn, som  kastet stein på  en jødisk dansegruppe under en  festival lørdag , De steinkastene ungdommene skal komme fra arabiske familier med  ulike bakgrunner. Etter å ha gransket bilderav situasjonen viser det seg at 30 barn og tenåringer for det meste libanesiske, palestinske, irakisk, iransk og muligens også tyrkisk opprinnelse, var involvert i å kaste steiner og ropte fornærmelser til de åtte voksne dansere.
Det jødiske samfunnet i Hannover, uttrykte forferdelse over hendelsen i helgen. «Dette er islamsk antisemittisme, sier styreleder Ingrid Wettberg.

27 april 10
28/3-10 Europas jøder føler seg mer utrygge og truet. Sist år ble det registrert det høyeste antallet antisemittiske hendelser siden 2. verdenskrig.

I ein Oslo-moské kjøpte Sara Azmeh Rasmussen ei bok proppfull av knallhardt muslimsk  jødehat.

Jødar stempla som sleipe og griske i muslimbok

Hemmelig rapport Fra Europeisk overvåkingssenter om rasisme og fremmedhat

http://no.wikipedia.org/wiki/Trakassering

Sitat: “ Fysiske angrep på jøder og skjending og ødeleggelse av synagoger ble hovedsakelig  begått av unge muslimske gjerningsmenn meste av arabisk opprinnelse i kartleggingsperioden”

http://translate.google.com/translate?u=http://gfx.tv2.dk/images/Nyhederne/Pdf/report_en.pdf&hl=no&langpair=auto|no&tbb=1&ie=ISO-8859-1

UK: Flere antisemitiske episoder

05. feb. 2010 04.22

Sidste år bød på et rekordstort antalv «antisemitiske heændelser» i Storbritannien, og det tilskrives først og fremmest Israels offensiv i Gaza i slutningen av2008, opplyser det jødiske rådgivningskontor, The Community Security Trust (CST).

CST, som rådgiver Storbritanniens anslåtte 300.000 jøder om sikkerhedsspørgsmål, oplyser, at det har fået opplysninger om 924 hendelser i 2009.

Det er det højeste antal, siden CST begyndte at innsamle opplysninger i 1984 og 55 procent høyere og er ny rekord .

Kilde:http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2010/02/05/042008.htm?rss=true

Antisemittismen på vei oppover i Amsterdam

26 januar 2010
Av Karel Berkhout i Amsterdam

I 2009 doblet antall antisemitt hendelser i Amsterdam i forhold til året før. Det jødiske samfunnet føler seg under beleiringen.

En jødisk mann i Amsterdam deltar i en minnes markering  seremoni om holocaust.

En kveld under den ukelange jødiske feiringen  av Sukkot,  krysset Ber van Halem (22)  en gate i Amsterdam velstående Zuid nabolag, bare for å høre en gruppe gutter påberope en nederlandsk etnisk Nedsmelting ( «Kankerjood») som involverer både en dødelig sykdom og hans jødiske arv. Ikke en gang, men flere ganger.

Van Halem konfronterte guttene og fortsatte. Plutselig hørte han lyden av sykler bak ham. Han snudde seg rundt og en krangel utviklet seg. Noen slo til ham bakfra. Han falt til jorden. «Jeg ble sparket i magen og på skulderen min mens jeg lå,»  fortalte Van Halem.

Van Halem’s juling, som fant sted i oktober 2008, er fortsatt en av de mest beryktede manifestasjoner av antisemittisme i Nederland de siste årene. Hendelsen førte til offentlig ramaskrik, da lokale politiet ikke klarte å finne tid til å registrere Van Halem formelle klage.»Vi var veldig travelt opptatt arbeidsdag  med et ran, sier en talsmann for Amsterdam-politiet. Van Halem Saken har siden vært stengt. Ikke en gjerningsmann ble tatt.

Anti-Semetistiske  hendelser fordoblet.

I 2008, 14 antisemittiske hendelser ble rapportert i den nederlandske hovedstaden, og for relativt rolig år i byen som huser de fleste av landets rundt 40000 jøder. Nye – som ennå upubliserte – som innhentes av en semi-statlige etaten som rapporterer om diskriminering, her viser at antall rapporterte hendelser vokste til 30 i 2009. Denne utviklingen er i tråd med nasjonale trender, sier Elise Friedmann ved Senter for Informasjons-og dokumentasjonssenter for Israel, en pro-Israel lobby-gruppe i Nederland. «Vi anslår at det totale antall rapporterte hendelser fordoblet i 2009, sa hun.

Israels militære offensiv på Gaza-stripen i januar samme år var drivkraften bak den eksplosive veksten, ifølge Friedmann. «I denne måneden alene hadde vi hundre eller flere rapportene kommer i nesten samme antall som vi gjorde i hele året før, sier hun.

Når en israelsk militær operasjon dominerer avisenes overskrifter,  var Van Halem er en av de første til å merke det på gata. «De verbale overgrep og nedslaging av meg og andre som finner sted  blir mer alvorlig og mer vanlig, sa han. Erfaring har lært ham at guttene spotter ham er nesten alltid er  av marokkansk avstamning.

«Deres resonnement går omtrent slik: israelere er jøder, palestinere er arabere, så vi marokkanske» araberne «i Nederland kommer til å ta  nederlandske jøder, sier Menno ti Brink, en rabbiner for den liberale jødiske samfunnet i Amsterdam.

Flere og flere under beleiring

På den tiden da Van Halem ble slått ned, var det relativt stille rundt Israel i media. «De oppdaget min cap og begynte å banne og skrike til  meg, sier han .Van Halem bar det tradisjonelle hodeplagg,  som man må ifølge  jødiske tro, siden han var seks. «Helt siden,  har det vært regelmessig trakassering . Da jeg var 8 år ble jeg skadet og brakk benet etter at jeg ble dyttet mot et sykkelstativ.

Mange mennesker var vitne til han i 2008 ble slått  og de var i stand til å gi politiet gode beskrivelser av de fremadstormende rassistene. Van Halem ble overrasket da politiet sendte ham et brev, att  gjerningsmennene  aldri er  blitt identifisert. Rabbi Ti Brink lurer på om politiet  virkelig hadde gjort sitt beste. «Alle disse vitnene og politiet er ikke istand til å finne fyren som gjorde det. Man tenker sitt, sa han.

En talsmann for Amsterdam politiet forsikret de hadde gjort alt som stod i deres makt. Vi hadde spanere ute i området i flere dager, på jakt etter guttene. Men vi kunne ikke finne noen, sier talsmann sa. Saken ble endelig nedlagt i mai i fjor.

Ten Brink’s skeptisk holdning til politiet illustrerer i Amsterdam jødiske samfunnet generelt. Jøder her føler seg mer og mer under beleiring som de er utsatt for en voksende tirade av utskjelling, hate post, kinaputter og brann  i sine postkasser, graffiti -og  ved behov – fysisk mishandling. De synes regjeringen bør gjøre mer med det, ved å komme slå hardere ned på gjerningsmennene, en etter en, men også ved å investere mer i deres sikkerhet økonomisk.

‘Hilter lar en slippe unna’

Den liberale jødiske samfunnet i Amsterdam er klar til å bygge en ny synagoge. «Sikkerheten  her koster oss flere hundre tusen euro,» Ten Brink sa. «I Antwerpen og Paris, blir synagoger  angrepet. Det samme kan skje her. «På Shabbat, den jødiske hviledagen, innleies sikkerhets vakter ved  synagogene.» Frykten har tatt skikkelig tak, sier Max Engelander, formann i Amsterdam politiets jødiske nettverk, som ble grunnlagt i fjor. «Det er derfor vi ikke tar lett på antisemittisme og andre former for diskriminering, sier han.

Hvor stor er antisemittisme  i Amsterdam? «Det er et alvorlig problem, men det skjer ikke på en daglig basis, sier Ten Brink. Rabbi Raphaël Evers en rabbi som serverer Amsterdams ortodokse fellesskapet, følte problemet var mer alvorlig. «Jeg går ikke ut mye, men når jeg går  ut blir jeg nesten alltid fornærmet av plakater med slagord » Hitler la en slippe unna. Min mor sier det er verre nå enn det var før den andre verdenskrig, sier  han.

Bloeme Evers-Emden, en 83-år gamle overlevende fra konsentrasjonsleirene, mistet mesteparten av familien sin under Holocaust. «I 1939 var jeg 13. NSB [Den nederlandske fascistiske partiet] formidlet en rekke anti-jødisk propaganda da, men jeg husker ikke jødene ble slått som de blir nå. «

Evers-Emden bor i en bydel av Amsterdam som det er majoritet av marokkanere.»Jeg så en gutt på 8 år gammel rope noe om» å drepe jøder. Jeg spurte ham «vet du hva du sier? Han sa «ja», og fortsatte å gjenta seg selv. «

Van Halem føles usikkert om antisemittismen er på vei opp. «Det går opp og ned, hovedsakelig følgende hendelser i Israel, sa han. Han og hans venner føler en trang til å slå tilbake. «Mange av mine venner har fått opplæring i den israelske hæren. Jeg har årelang kampsport trening selv. Innimellom vil vi si: ‘Kom, la oss forsvare oss’. Men til slutt, innser vi ønsker  ikke å danne en milits eller noe slikt. «

Kilde:http://www.nrc.nl/international/article2468489.ece/Anti-Semitism_on_the_rise_in_Amsterdam

Journalister og sannheten:

http://www.journalisten.se/artikel/1350/stoersta-moejliga-tystnad-redaktioner-moerkar-egna-affaerer

Nrk om jødeforfølgelse
Tilsvarer det palestinske keffiyeh med fascistiske bruk av brune skjorter.

Er Facebook for mishandling av kvinner ? (SENSUR)

Et av bildene dine er fjernet

Et av bildene dine ble nylig fjernet fordi det utgjorde et brudd på Facebooks retningslinjer. Vi minner om at følgende bilder ikke er tillatt:* bilder med pornografisk innhold eller som skildrer nakenhet, eller er av eksplisitt seksuell karakter
* angrep på enkeltpersoner eller grupper av mennesker
* skildringer av selvskading, grov vold eller narkotikabrukHusk dette til neste gang du laster oppMuslim Cleric:
Er dette virkelig en grunn for å sensurere ? Eller er det fordi Facebook er for misshandling av kvinner.
“Face of a woman like her vagina”
Mange ganger gror det litt igjen og hvis mannen ikke greier å penetrerer med penis bruker han KNIV for å åpne vagina for samleie. PS klitoris blir alltid skjært vekk så kvinnen aldri kan nyte sex bilder.

Hva er sann hetten?

This German police poster offers rewards for t...

Image via Wikipedia

Den første demonstration, endte ikke bare med overfald på nazister, men også på politibetjente, der stod i vejen for samme, og flere venstreradikale blev anholdt. Mindre grupper af sortklædte venstreradikale kredsede i området på jagt efter nazister, og i et enkelt tilfælde lykkedes det at overfalde nogle svenskere.   http://www.bt.dk/nyheder/keld-i-chok-over-vens-brutale-doed
Nazistene var også sosialdemokrater. Jacobinere og http://no.wikipedia.org/wiki/Giljotin var de første røde som begynte å slakte ned sine egne. Siden har det gått slag i slag. Lenin, Stalin,Mao, Pol Pot Osv. I tillegg  i Europa har vi de fazistiske Rote Armee Fraktion (RAF) (Baader-Meinhof) som var en venstreekstremistisk terrororganisasjon. Dansk:Popular Front for the Liberation of Palestine, http://da.wikipedia.org/wiki/Blekingegadebanden. Norge:  Blitz-miljøet består stort sett av venstreradikale, i all hovedsak pønkere, anarkister, sosialister og kommunister.Italia: De røde brigader som kidnappet den  tidligere statsminister Aldo Moro og senere henrettet ham.
6. jun 2010
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10008132
 

Deltakerne på båtene spilte og ropte «Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaish  som betyr «Jøder, husk Khyabar,

Hør Hæren til Mohammed profeten er tilbake igjen.» Dette tragiske og er relatert til en hendelse i det syvende århundre da muslimer massakrert  jødene i byen Khaybar, dagens Saudi Arabia. Sang og musikk fra de fredselskende humanister ?

http://palwatch.org/main.aspx?fi=676&fld_id=676&doc_id=1626

Stoppa AFAwww.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10007759

vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10007541

Landskrona- Sverige 31/5-2010

Det här visar demokratisynen hos vänstern i Sverige, säger han.

Oslo – Norge

Nrk hyllest til BlitZZ

Skoletv/hjenevask fra www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/274862

Ps husk det er ekstremt mange i Nrk som kommer fra blitz miljøet og har i dag mange barn som er BlitZZere  http://no.wikipedia.org/wiki/Blitz

Sverige

Jødehat, ikke ulikt hva nazistene drev med

Tyskland

Barcelona – Spania

Paris -Frankrike

Usa

Polen

vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10008035 http://www.vl.no/kristenliv/article23306.zrm   vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10008021 vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10008007 vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10007963 Vg tåregazz Vg Ztøre krever full gransking

Myndighetenes lek med våre liv.

En tidligere iranier tidligere bosatt i Gøteborg er dømt til åtte års fengsel i Norge for tre voldtekter.

32-åringens forsvarer, advokat Trygve Staff, sier: Dette er en ualminnelig ensidig dom,vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10095536

.Iranere har  en omfattende kriminell historie i Sverige.Tidligere bodde 32-åringer i Gøteborg, hvor hans kriminelle karriere startet. Som 15 år ble han arestert for flere tilfeller av vold og trusler, da han anses som mindreårig fikk han ikke straff for det  . Noen år senere, i en alder av 17, ble han dømt i Gøteborg tingsrett for tre voldtekter av tre jenter. Jentene vitnet om tvang og de overgrep de har vært utsatt for. Han ble dømt – og fikk  bare for ett år i fengsel.

http://politisktinkorrekt.info/?s=voldtekt

Kristne er verdens mest forfulgt

www.regjeringen.no/

200 millioner kristne blir forfulgt i de fleste muslimske land.
Å Gå fra Islam til kristendom innebærer at de blir forfulgt og trakassert.
De lokale Moskeene utsteder ofte Fatwa eller dødsstraff mot de som er kristne.

Kristne blir trakassert i England

Flere og flere kristne ender opp i retten,og må forsvare seg mot det de ser på som overgrep, de  får  ikke  lov til å bære et kors på jobbe eller å be for en pasient. Mange kristne mener at kristendommen i dag, som en gang i tiden var den moralske pilaren i det britiske samfunnet nå blir uglesett og diskriminert.

Elfenbenskysten:

Masseslakt av kristen utført av militære fra fredens religion. Ikke et ord fra pk mediene.

Iran

Shia islam 89% (statsreligion), Sunni islam 10% Zorosastrisme, Jødedom, Kristendom og Baha’i 1%

Some Iraqi churches tone down holiday festivities over threats


Afghanistan:

Fem afghanske menn, som alle hadde konvertert til kristendommen, har i ulike hendelser har blitt drept nær grensen i øst i landet sommeren 2004. Alle fem ble knivdrept eller slått i hjel av Taliban-tilhengere som anklaget dem for å ha forlatt islam og spre kristendommen i sine omgivelser.

Link:Loven som gir en mann rett å voldta sin kone.

Aserbajdsjan:

Kristne opplever økende press siden 1997. Det er forbudt å evangelisere.

Mange armenske kirker har blitt vandalisert og lukket.

Det er forbudt å evangelisere. Religion loven krever forutgående sensur av religiøs litteratur og myndighetene har innført strenge restriksjoner på registrering. State Committee for religiøse organisasjoner etablert i 2001 og har vide fullmakter til å kontrollere alle kristne aktiviteter.

Bangladesh:

Flagg

Över 150 miljoner mennesker  bor i et land som er forfulgt av naturkatastrofer og oversvømningar.

Minst 10 mennesker ble drept og 20 ble skadd når en bombe eksploderte under en søndagsgudstjenste i en kirke i byen Jalirpar den 3 juni 2001

Egypt:

Flagg

Omkring 90 % av Egypts befolkning er muslimer og resten er i hovedsak kristne men det finnes også grupper av jøder, bahaier

I det øvre Egypten utkreves det pengar fra de kristne gjenom utpressning. Muslimske grupper krever regelbundet » Jizya »  fra de kristne og om de ikke kan betale så dreper man dem.

1/10-2010 Seks koptiske kristne menn ble skutt og drept i det sørlige Egypt, da de var på vei fra midnattsmesse i Gergis Mary’s Church i Nag Hamadi, nord for Luxor,

Omkring 22 kristne, som i hemmelighet harkonvert fra islam til kristendom ble arrestert av politiet den 21 oktober 2003. Den 14 november 2003 står det klart att en av de arresterede døde  i fenglset .

Den egyptiske armén har ennå en gang utført en helt uprovoserte angrep på Patmos Kristne senter som ligger 32 km øst om Kairo. Det var det åttende angrepet mot sentret  de seneste seks årene. Man tror att de gjentatte angrepene er ett resultat av antikristne følelser blant de muslimska offisererne.

Sentret er til støtte for mentalt og fysiskt handikappade barn och foreldreløse barn, og som er lovlig registrert hos de egyptiska myndigheterne.

Den 5 januar2004 ble Patmos Kristne senter angrepet på nytt

Etter kveldsbønnen angrep mer enn 5000 sinte muslimer bevæpnet med staver  og kanner med bensin  ett kristent område.

I Al-Ayat, 48 km sør for Kairo i ett antikristelig raseriutfall der man brant ned og plyndret kristne hjem i området. Fire hjem og åtte butikker ble brent ned til grunnen og ytterligere seks  hjem blev ødelagt. 11 kristne blev skadd, blant annet en 18 månder gammel jente.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=199783  Three Churches Attacked, Egyptian Military Sides With Radical Muslims

Egypt; Behandling av kristne 1 av 3. http://www.youtube.com/watch?v=36TNd3c0K8Q&feature=related

Fortsettelse senere, det nedenfor er ikke gjennomarbeidet .

Minst tre kirker i Malaysia er satt i brann av radikale muslimer

Pakistan: – Seks kristne, heriblandt fire kvinner, ble lørdag 2/8-09 brent levende under sammenstøt med muslimer i en by i det sentrale del av Pakistan lørdag.

Irak: Etter ett utbrudd av vold og trusler mot Iraks kristne i oktober i fjor(2008) året rømte 12.000 personer, eller ca. 2 000 familier.

Over tusen i demonstrasjon mot drap på kristne irakere

http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/over-tusen-i-demonstrasjon-mot-drap-paa-kristne-irakere-3147631.html

Eritrea: I løpet av 2006 ble. 2078 mennesker arrestert på grunn sin tro.

Palestinia:

http://www.miff.no/tema/kristne/Forfoelgelse.htm

http://www.abcnyheter.no/debatt/kommentar/091226/kristendommens-vugge-snart-tom

http://www.youtube.com/watch?v=bFsg61RUbB4

Kosovo

http://www.youtube.com/watch?v=QVzk501sVEQ

http://www.youtube.com/watch?v=YEHjAqG223A

Gaza:http://www.youtube.com/watch?v=e0P5HRVuobE

Indonesia:

http://www.youtube.com/watch?v=qy15BcK7lFI&feature=related

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=595937
http://www.vl.no/kristenliv/article5047834.ece
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=592059
Måtte Gud utrydde dette skitne folket som mangler religion og samvittighet
%d bloggere like this: