Multikulti I Praksis

“Far – hva er demokrati?” “Jo min sønn – det er når nordmenn arbeider – og vi får pengene.” “Jamen far – er nordmenn ikke lei av det?” “Jo da sønn – men da heter det rasisme!”

Stortingets forretningsorden § 55:
Upassende eller fornærmelig adferd, er ikke tillatt
og skal påtales av presidenten.
Tajik sees her med terrorskjerf
på stortingets talerstol.
Sandberg er på landsmøte og slapper av.

Nesten tre personer ranes i Oslo hver dag

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/09/04/158309/nesten-tre-personer-ranes-i-oslo-hver-dag

Hvis jeg ikke hadde vært alvorlig kreftsyk og vært i jobb, kunne jeg ikke skrevet dette, sier Steinar Lem.

http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/inneriks/politikk/innvandring/asylpolitikk/5750828/

Reklamer

Halal i Norge

Kan Nortura og andre fritt krenke personer rettigheter ved ikke å halal merke forbruksvarer ?

Og her er noen grunner til denne alvorlige krenkelse :

Definisjonen på Allah i Koranen er

«Kongen over skarene og demonene». Det er faktisk et helt kapittel i Koranen som kalles Jin-kapittelet. Jin betyr demonene. Han er herre over denne verden og underverdenen

Inne i Ka’abaen fantes det i før muslimsk tid flere avguder som representerte mange  guder, ca  360 jinn .(Demoner) inne i Ka`abah

I Kaaba – helligdommen ble det ofret til guder fra den gamle arabiske religion – deriblant Allah og hans tre døtre al-Lat, al-Uzza og Manat, (kjent fra de sataniske vers). Ergo avgudsoffer.

Demoni betegner tilstander eller handlinger som antas å ha utspring av demoners påvirkning. Ordet brukes dessuten nærmest synonymt med djevelskhet eller rett og slett ondskap.

Bibelen:

Paulus’ første brev til korinterne 10:20 – 21  «Nei, slike offer blir ofret til onde ånder og ikke til Gud. Og jeg vil ikke at dere skal ha fellesskap med de onde åndene». [21] «Dere kan ikke drikke både Herrens beger og onde ånders beger. Dere kan ikke delta både ved Herrens bord og ved onde ånders bord»

Apostlenes gjerninger 21-25 Når det gjelder de hedningkristne, har vi skrevet til dem og gitt beskjed om at de skal holde seg borte fra kjøtt som er ofret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor.»

Johannes’ åpenbaring 2:14 – 2:22  Men noe har jeg imot deg: Du har hos deg noen som holder seg til Bileams lære, han som lærte Balak å sette en felle for Israels-folket, så de spiste avgudsoffer og drev hor.»

Art 13.Retten til et effektivt rettsmiddel

Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap.

Art 14.Forbud mot diskriminering , ,

Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status.

Diskrimineringsloven om etnisitet av 21.06.13 § 6 annet ledd lyder:

«Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter § 7 eller § 8. Med direkte forskjellsbehandling menes en handling eller unnlatelse som har som formål eller virkning at en person eller et foretak blir behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon, og at dette skyldes etnisitet, religion eller livssyn. Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer stilles dårligere enn andre, og at dette skjer på grunn av etnisitet, religion eller livssyn.»

Det fremgår ganske åpenbart at å selge halakjøtt helt eller delvis i et produkt som ikke er merket med «halal», er en slik forskjellsbehandling, og videre at forskjellsbehandlingen ikke har «et saklig formål» som nevnt i § 7. http://www.regjeringen.no/nb/dok/lover_regler/lover/Diskrimineringsloven-.html?id=449184

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

Vanvittige Sverige

 

Staaakars Svensker :
I Jokkmokk måste det sparas pengar och i numera traditionell stil är det åldringarna som främst drabbas.
Politikerna i kommunen har gett socialtjänsten i uppdrag att spara pengar för att få budgeten i balans. Socialchefen har lagt fram dessa förslag som lär drabba Jokkmokks äldreboenden.
Ge de gamla kall mat istället för varm
Slopa schemalagda raster för personalen
Stäng två äldreboenden

Rene Radmers bilde.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/varm-mat-kan-vara-historia-for-jokkmokks-aldringar/

En ung invandrare som tagit sig illegalt till Sverige får rätt till 6 000 kronor i reseersättning från Hässleholms kommun för att även hans familj ska kunna komma till Sverige. Det betyder att landets sociala myndigheter Jag er inte sjuk jag er bara Svenski fortsättningen kommer att tvingas betala ut bidrag som avser invandrares släktingar i utlandet, enligt socialnämnden.

Domen innebär att bidrag till människor bosatta i utlandet ska beviljas på ett helt annat sätt än bidrag till svenskar. Enligt socialnämnden i Hässleholms kommun kommer utbetalningarna avseende utlänningar närmare bestämt att ske ”med automatik och helt utan kontroller”, eftersom myndigheterna inte kan kontrollera förhållanden utanför Sverige.

http://www.friatider.se/invandrares-sl-ktingar-ska-f-socialbidrag-i-hemlandet

 

Hemligt avtal och mångmiljonvinster

Mer än hälften av de skattepengar som Migrationsverket betalar för de asylsökande på hotell Svanbacken omvandlas i stället till vinst för hotellägarna.

Rene Nielsens bilde.

Link med video : http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.7143142-hemligt-avtal-och-mangmiljonvinster

Så har då Tibro kommun helt planenligt genomfört första delen av sitt folkutbyte. Pensionärerna är nu utsparkade från det tidigare äldreboendet Bäckliden och nu väntar kommunens självutnämnda godhetsapostlar bara på de ensamkommande skäggebarnen.I Sverige er der voldsom stigning i boliger til asylansøgere, mens 15.000 mangler ældreboliger

Asylansøgerne skal have en bolig. Mange ældre får lov at vente. 15.000 ældre svenskere venter i øjeblikket længere på en ældrebolig, end loven tillader.

 

LinkBilde

ÄLDREOMSORGSSKANDALEN Tusentals äldre får inte den plats på ett äldreboende som de har rätt till enligt lag. Trots att kommunen har beviljat dem plats får de vackert vänta. Köerna är nu årslånga trots att väntetiden får vara högt tre månader. Orsaken är att det helt enkelt inte finns några äldreboenden att flytta till. Dessa har antingen lagts ned eller omvandlats till asylboenden. Detta är “helt orimligt” menar Gert Alaby, som är samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen. Man kan bara hålla med.

LinkRene Nielsens bilde.

Lund. ”Ja, tack då vet vi det. Hej.” Det var svaret Oskar fick när han rädd och instängd i ett rum under skadegörelsen på Stenkrossen ringde polisen för fjärde gången.
Han fick inga råd. Och olika besked. Det visar samtalen han ringde till 11

Under hela skadegörelsen satt han i ett låst rum på Stenkrossen och hörde de cirka 250 personerna/Venstreekstremistrer slå sönder allt.

Link med video

Bilde: En flyktning (§ 1-7) som er medlem i trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid.<br /><br /> Loven for Nordmenn:<br /><br /> Grunnpensjonen fastsettes på grunnlag av trygdetid (§§ 3-5 til 3-7), og er uavhengig av tidligere inntekt.<br /><br /> Det er et vilkår for rett til grunnpensjon at vedkommende har minst tre års trygdetid. Full grunnpensjon ytes til den som har minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende mindre.

Han har Sveriges lägsta pension

Roland Sahlström har precis fyllt 70 år och har en allmän pension på

2 704 kronor i månaden efter skatt. Det borde vara omöjligt att få en så låg pension men i Roland Sahlströms pensionsbesked står det svart på vitt. Här är berättelsen om hur det gick till.

Link med video

I sin bok ”DeJeg vil ikke vitet sovande folket” har Fredrik Reinfeldt skrivit
att han vill bli av med välfärdsstaten. Att ingen tror honom är en gåta för
mig. Han har sagt vad han vill. Han gör det. Ändå tror majoriteten att han har
andra avsikter. Han förklarar att svensk flyktingpolitik handlar om att
människor kommer till Sverige för att få skydd. För mig handlar det om att sänka välfärdsstaten.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Det_sovande_folket

Link til videoen : 

Link til boken : http://sovandefolket.se/

get code for tracking website

Track Web Visitors

Staten vs Borgerne, ett mønster ?

Legene sexmisbrukte sine egne pasienter og ble avslørt. Nå er de er de tilbake i jobb igjen ved sykehus og helseinstitusjoner. Pasientene vet ingenting.

http://www.dagbladet.no/2014/05/24/nyheter/leger_i_hvitt/overgripere_i_hvitt/seksuelle_overgrep/leger/33422319/ TV 2 melder at en av lederne i Profetens Ummah mottar over 19.000 kr fra NAV pr måned. Det er mer enn en minstepensjonist mottar etter årevis med innbetaling så vidt jeg vet. Barne”vernet” i nasjonen Norge dreper like mange barn som ABB – HVERT ÅR!, og ingen rettsaker, ingen straffes, ingen gjerningsmann- eller kvinne pågrepet, fordi etter sosialismen dogmer skal de ødelegge familien som en institusjon i samfunnet, idet det er samfunnet som skal være ens familie, og ikke den biologiske? Morderne skjuler seg bak staten, fine titler “med rett til å drepe”. Frp-nestleder Per Sandberg mener vegvesenets hemmelighold er så alvorlig at det må nedsettes et uavhengig granskingsutvalg og at «hoder må rulle». http://www.vg.no/nyheter/innenriks/vegvesenets-ulykkesrapporter/per-sandberg-om-ulykkesrapportene-veidirektoeren-maa-gaa-naa/a/10123312/

På listen under ser vi tydelig at AP i dag har få såkalte arbeidere i ledene og tunge posisjoner.

Politidirektør ØysteinMæland(tidligere statssekretær for AP)  Sjef for Statens vegvesen TerjeMoeGustavsen(tidligere statsråd for AP) Direktør for Medietilsynet TomThoresen(tidligere stortingsrepresentant og parlamentarisk leder for AP) Sjefsredaktør i Dagsavisen ArneStrand(tidligere statssekretær for AP) Leder i politiets fellesforbundArneJohannessen(tidligere AP politiker) Konsernsjef i DNB Nor RuneBjerke(tidligere finansbyråd for AP) Fotballpresident, NFF YngveHallen(tidligere varaordfører for AP) LO leder RoarFlaathen(sentralstyremedlem for AP) Leder i Fellesforbundet ArveBakke (tidligere statssekretær for AP) Direktør i Legemiddelindustrien KaritaBekkellem (tidligere statsråd for AP) Leder i FagforbundetJanDavidsen(sentralstyremedlem for AP) Leder i Norsk Industri SteinLier-Hansen(tidligere statssekretær for AP) Sjefredaktør i TV2 AlfHildrum(tidligere informasjonssekretær for AP) Nylig avgått sjefredaktør i Nordlys HansKristianAmundsen(statssekretær for AP) Direktør i Kredittilsynet BjørnSkogstadAamo(tidligere statssekretær for AP) Leder av Narkotikautvalget(kjent som Stoltenberg utvalget)TorvaldStoltenberg(tidligere utenriksminister for AP og far til Jens Stoltenberg) Riksrevisor JørgenKosmo(tidligere statsråd og Stortingspresident for AP) Sjef for Riksteateret EllenHorn(tidligere statsråd for AP) Styreleder Helse Sør/Øst(administrativt valgt) HanneHarlem (tidligere statsråd for AP) Styremedlem Hallvard Bakke i Telenor ,(tidligere Statsråd for AP)

Ambulanse ville ikke kjøre oldemor til legevakten. Dagen etter ble hun funnet død.

ref:Ambulansesaken (også omtalt som ambulanse-skandalen[1][2] og Ali Farah-saken[3]) var en hendelse i Oslo sommeren 2007 der norsk-somalske Ali Farah ble slått ned og alvorlig skadet av en 23 år gammel mann fra Ghana. Mannen hevdet å ha slått Farah i selvforsvar, men ble senere dømt til 17 måneders fengsel i Oslo tingrett. Saken vakte stor medieoppmerksomhet i 2007 og 2008 etter at ambulansesjåførene forlot den skadede Farah. Det oppstod også spekulasjoner om at det var rasisme som lå til grunn for deres oppførsel. http://www.ba.no/nyheter/article7376381.ece?ns_campaign=article&ns_mchannel=recommend_button&ns_source=facebook&ns_linkname=facebook&ns_fee=0&fb_action_ids=726931430678277&fb_action_types=og.recommends

Ahus: 770 meldinger om unaturlige dødsfall

http://www.rb.no/lokale_nyheter/article6913124.ece Ref :

Regjeringen gir penger til Polsk lokalsykehus

Nesten 300 døde av overdose i 2013

Professor: Tallet er forferdelig høyt i europeisk sammenheng.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/rusmidler/nesten-300-doede-av-overdose-i-fjor/a/10047323/ E

En flyktning (§ 1-7) som er medlem i trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid.
Loven for Nordmenn:
Grunnpensjonen fastsettes på grunnlag av trygdetid (§§ 3-5 til 3-7), og er uavhengig av tidligere inntekt.

Det er et vilkår for rett til grunnpensjon at vedkommende har minst tre års trygdetid. Full grunnpensjon ytes til den som har minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende mindre.

https://www.facebook.com/eldreoppror   http://www.rights.no/2013/05/eldreoppror/?fb_action_ids=10151628136707667&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

To demente må bo på toalettet i julen

http://www.tv2.no/a/3662909

Det ble anmeldt 1 137 voldtekter og 100 voldtektsforsøk i 2013, som samlet sett er om lag det samme antallet som året før.

 I 2012 foreslo Mattilsynet hele tre ganger å øke grenseverdiene for innhold av sprøytestoffer i maten. Som denne artikkelen omtaler, så ble grenseverdiene økt opptil 100 ganger. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig handelshensyn, altså at andre land som bruker mer sprøytestoffer enn Norge, skal kunne selge sine varer i Norge.
Professor i toksikologi Ketil Hylland ved UiO er veldig kritisk til økningen i sprøytestoffer. Han sier at vi vet for lite om helseeffekten av å få i seg flere sprøytestoffer samtidig, og han sier at «det blir helt feil å øke grenseverdiene når vi ikke vet nok om dette [1].» En dansk studie har vist at lave doser av fem sprøytemidler virkerer hormonforstyrrende, og en nypublisert studie har vist at noen typer sprøytestoffer øker risikoen for kreft av typen non-hodgkins lymfom over 10 år [2]. Professor Hylland har nylig holdt et foredrag med tittelen «Kan mat være giftig?» [3]
Jeg ønsker ikke å fokusere på den økte mengen sprøytestoffer i maten nordmenn spiser, men jeg vil heller fokusere på hvordan industrien påvirker Mattilsynet. Mattilsynet er veldig opptatt av å regulere kosttilskudd strengt, mens sprøytestoffer og E-stoffer som jeg omtalte i går, er det nesten fritt frem å bruke.
Korporatisme er et begrep for en situasjon der store firmaer (korporasjoner) påvirker statlige byråkrater, politikere og institusjoner til å innføre reguleringer som passer dem. Dette kan for eksempel redusere konkurranse. Den britiske politikeren Daniel Hannan omtalte i 2013 hvordan tobakkindustrien drev lobbyvirksomhet for å gjøre det vanskeligere for e-sigaretter å få markedsinnpass i EU [4].
Etter min mening er korporatisme utbredt ikke bare i EU og FN, men også i Norge. Derfor vil jeg at eksempelvis Mattilsynets og Legemiddelverkets oppgaver overtas av private firmaer. Private firmaer har ikke makt til å lage lover og reguleringer, og har mindre innflytelse på politikerne. Derfor vil korporatisme og lobbyisme bli mindre utbredt ved å fjerne statlige monopolister som Mattilsynet og Legemiddelverket.
Jeg har tidligere vist til en film om hvordan dette vil fungere i praksis, men legger ved linker til den også i dag [5].
Tror du korporatisme er utbredt i Norge?
Referanser:
1. http://www.nrk.no/for…/tillater-mer-gift-i-maten-1.8284612
2. http://www.mdpi.com/1660-4601/11/4/4449/htm
3. https://www.youtube.com/watch?v=ASuSnkBIJJM&feature=youtu.be
4. http://blogs.telegraph.co.uk/…/the-tobacco-lobby-the…/
5. https://www.youtube.com/watch?v=DvxT7fryE3Q

http://www.nrk.no/fordypning/tillater-mer-gift-i-maten-1.8284612

Staten dømt – kvinne fikk ikke nok beskyttelse mot voldsmann

Politi og påtalemyndighet sviktet når det gjaldt å beskytte en kvinne som ble utsatt for vold og trusler i årevis. Kvinnen måtte med sine barn flytte til en annen landsdel for å få fred.

http://www.aftenposten.no/nyheter/Staten-domt—kvinne-fikk-ikke-nok-beskyttelse-mot-voldsmann-7186322.html#.U4Cdnvl_ts1

 

Skriften på veggen

Personer som ikke kan se skriften på veggen:

[ www.youtube.com/watch?v=RPbdMO2utVE#at=51 ]

 

Du er veid på vekten og funnet for lett.

Er du en av disse som går rett i avgrunnen ?  

islamisering

Norsk pengestøtte til palestinske fanger/ terrorister

Palestinske fanger blir støtte med opp til 18,000 norske kroner pr. måned

Jonas Gahr Støre populert kalt Jonas stein gæern juger så det renner av Ham

http://www.miff.no/palestinske-myndigheter-pa/2013/02/11Kanmangearmedfornektelsenavaereslutt.htm

Jonas Gahr Støre nektet å innrømme at Norge er med på å finansiere formidling av jødehat og hyllest av terrorister i offisielle palestinske medier. Søndag avslørte NRK sannheten for alle som vil se, men dessverre tyder ingenting på at den nåværende regjering ønsker å gjøre noe for å endre situasjonen. 

Svs og statssekretær Ingrid Fiskaa – sa i april 2008 at hun noen ganger ønsket at FN ville sende “presisjonsstyrte raketter mot utvalgte Israelske mål. Dette menneske er med andre ord for drap på Jøder. Jonas Gahr Støre blir i utenlandsk presse sammenlignet med Vidkun Quisling http://www.antisemittisme.no/?​p=4037

 

 “En nasjon kan overleve sin dårer, og selv de ambisiøse .. Men nasjonen  kan ikke overleve med forrædere innenfra.(muslimer/rødgrønne/femtekollonne)  En fiende ved porten er mindre formidabel, for han er kjent, og bærer sitt banner åpent. Men en forræder som går fritt bak vollene blant dem innenfor byportene. Hans listige visken raslende gjennom gatene som visne blader og han høres selv i de offentlige kontorer. For forræderen sees ikke på som en forræder (Treholt). Han snakker språket som hans ofre forstår  og klær seg i samme klær som innbyggerne og appellerer til det laveste som finnes i menneskenes hjerter. Han får landets ånd til å råtne og han arbeider  i hemmelighet og usett i løpet av natten for å undergrave grunnmuren i samfunnet og smitter de styrende organer så folk  ikke lenger kan forstå og å yte motstan

JONAS

Ett godt eksempel på de rødgrønnes renvasking av den Ultimate forræderen

Ett godt eksempel på de rødgrønnes renvasking av den Ultimate forræderen

landsforeder.jpgfistandroseDrittsekken Sigbjørn


alle-skal-med.jpg

Jødehat I Europa

Jødeforfølgelser – nå også i Finland

STØTTESPILLER: Kåre Willoch har flere ganger tidligere møtt palestinske ledere. Her sammen med Yasser Arafat i 2004. Foto: AFP

Kåre Willoch har de siste årene vært blant de skarpeste kritikerne av Israels politikk overfor palestinerne. Willoch understreker at han er glad for å motta utmerkelsen fra Abbas.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10094664 

 Om Obama  da han ble President :Det ser ikke lyst ut, for han har jo valgt en stabssjef som er jøde, svarte Willoch.

Uttalelsen fikk blant annet journalist og forfatter Mona Levin til å rase.
– Willoch er rasist og viser jødehat, hevdet en rasende Levin overfor TV2.

16 Desember

Tidligere ambassadør Benson K. Whitney peker blant annet på tidligere statsminister Kåre Willoch som en «skingrende, anti-israelsk røst» som spiler på sterke, antisemittistiske holdninger

Judiska Simon Wiesenthal Center i Los Angeles varnar judar för att resa till Malmö

www.polisen.se

Ett hatbrott begås på grund av någons hudfärg, ursprung, trosbekännelse eller sexuella läggning. Sedan 1994 ska sådana brott dömas hårdare eftersom de är ett angrepp på de mänskliga rättigheterna och strider mot grundläggande samhällsvärderingar.
 
15 februar 2011
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7507296

NStudenter med jødisk bakgrunn i Trondheim sier de føler seg trakassert og hånet.NTNU er infisert av jødehat

Enkelte blir slått, spyttet på og trakassertog Michal Rachel Suissa mener noe av årsaken til motviljen overfor jøder er et sterkt radikalisert undervisningsmiljø vedNTNU, spesielt ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Hun mener miljøet virker som en magnet på personer med radikale og aktivistiske holdninger.

20 januar 2011

Hat forbrytelser mot danske jøder eskalerer.

En ung jødisk mand bliver omringet af en gruppe fremmede i Fælledparken i København. De spørger ham, om han er jøde, men inden han når at svare, overfalder de ham med spark og slag i hovedet

Video: Jødehat i Arabiske Tv-media


15 desember

Simon Wiesenthal Center: advarer mot Sverige på grunn av trakassering av jødiske borgere i  Malmø, den tredje største byen i Sverige. Beslutningen er formidlet til den svensk justisminister Beatrice Ask. Dr. Samuels oppfordret Norge til å styrke sikkerheten for alle jødiske institusjoner, og legger til «Det er uakseptabelt i et demokrati som er  forpliktet til å beskytte sine borgere, at den svenske jødiske samfunnet nå er tvunget til selv å betale for de nødvendige  sikkerhetsfunksjoner for å beskytte sine liv og eiendom,» sa han.


Jøder flykte fra Nederland!

Slik ble SV-Kristin tvunget til Israel-retrett Se også: Rødfasister

20september 2010

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10027273
Nazistene i Sverige sier: SD är ”kulturnationalister” och ras spelar för dem ingen roll. Inte ens Vänsterpartiet har lika många utomeuropeiska kandidater till kommunens fullmäktige. De bekymrar sig om språkkunskaper, om svenska traditioner och svensk kultur, fortsätter SMR på sin hemsida.

Hvorfor kaller VG konsekvent Sverigedemokratene ekstremistparti?

Er det fordi de ikke kan Journalistikk og bedriver  tilslørende og fortiende jounalistikk?  Eller lider jounalister generelt  av mytomani  eller obsessive-compulsive disorder? Alle uttalelser  som har til hensikt å villede i forhold til egen oppfatning av sannheten kan karakteriseres som løgn i etisk forstand. Løgnens motstykke er oppriktighe og ærlighet.

Hvor er journalistene når det gjelder den massive jødeforfølgelsen som foregår i Sverige/Abzurdistan?  Hvor er journalistene når det foregår systematisk antidemokratiske angrep på Sverigedemokraterna?  Les Gjerne Sverige og den ødelæggende konsensus

Russisk tv om jødeforfølgelse

13 august 2010

Judiska centralrådet:
«Regeringen gör inget»

Trots att hatbrotten mot judar ökat kraftigt görs lite för att öka deras säkerhet.

Skånepolitiet har en lang liste over relegionsforfølgelse mot jøder i 2009. Her er listen:

 1. Påsatt Brann i kapellet på den jødiske begravelsesplass
 2. Hakekors rispet inn  på bil
 3. Hakekors på baksiden af traffikskilt
 4. Dødstrussel mot gutt på Vittraskolen
 5. Hakekors rispet inn  på bill
 6. David stjerne tagget i trappeopgang
 7. Dødstrussel mot far og to døttre
 8. Familie overfalt av en gjeng på Stortorvet
 9. Trussel og krenkninger mot en elev på Rønnenskolen
 10. Davidsstjene tegnet på dør til tannlegeklinik
 11. Dødstrussel i forbindelse med demonstration mot Gazakrigen
 12. Hakekors på Holmaskolens vinduer
 13. Hakekors og Davids stjerne tagget i en heis på alderdomshjem
 14. Tre peronser helder bensin på Latinskolens gårdsplass i form af hakekors
 15. Dødstrussel i forbindelse med fødselsdagsfest på Loftet
 16. En person etser med syre et hagekors i hånden på en mandag
 17. Rabbiner schikaneret av to yngre menn
 18. Fotballfans hitlerhilser på vei til match

Og så  ingen reaktioner i massemedia!

29 juli-2010

Rabbin utsatt för antisemitiska hot

26. juli 2010
Det rosenrøde billede af Nørrebro stemmer heller ikke overens med herboende jøders erfaring. I Jyllands-Posten Søndag kan flere jøder i artiklen ”Davidstjernen er bandlyst på Nørrebro” berette om vold og overfald. Om at blive spyttet på og truet. Ikke af kristne danskere – for så havde man for længst gjort noget ved problemet – men af muslimske unge. ”Du skal dø, fucking jøde”fik Søren fra Roskilde for eksempel at vide i en klub på Nørrebro.
25-6-2010

Juden raus! runget det i den tyske byen Hannover.

Politiet har identifisert to angivelige gjerningsmenn, som  kastet stein på  en jødisk dansegruppe under en  festival lørdag , De steinkastene ungdommene skal komme fra arabiske familier med  ulike bakgrunner. Etter å ha gransket bilderav situasjonen viser det seg at 30 barn og tenåringer for det meste libanesiske, palestinske, irakisk, iransk og muligens også tyrkisk opprinnelse, var involvert i å kaste steiner og ropte fornærmelser til de åtte voksne dansere.
Det jødiske samfunnet i Hannover, uttrykte forferdelse over hendelsen i helgen. «Dette er islamsk antisemittisme, sier styreleder Ingrid Wettberg.

27 april 10
28/3-10 Europas jøder føler seg mer utrygge og truet. Sist år ble det registrert det høyeste antallet antisemittiske hendelser siden 2. verdenskrig.

I ein Oslo-moské kjøpte Sara Azmeh Rasmussen ei bok proppfull av knallhardt muslimsk  jødehat.

Jødar stempla som sleipe og griske i muslimbok

Hemmelig rapport Fra Europeisk overvåkingssenter om rasisme og fremmedhat

http://no.wikipedia.org/wiki/Trakassering

Sitat: “ Fysiske angrep på jøder og skjending og ødeleggelse av synagoger ble hovedsakelig  begått av unge muslimske gjerningsmenn meste av arabisk opprinnelse i kartleggingsperioden”

http://translate.google.com/translate?u=http://gfx.tv2.dk/images/Nyhederne/Pdf/report_en.pdf&hl=no&langpair=auto|no&tbb=1&ie=ISO-8859-1

UK: Flere antisemitiske episoder

05. feb. 2010 04.22

Sidste år bød på et rekordstort antalv «antisemitiske heændelser» i Storbritannien, og det tilskrives først og fremmest Israels offensiv i Gaza i slutningen av2008, opplyser det jødiske rådgivningskontor, The Community Security Trust (CST).

CST, som rådgiver Storbritanniens anslåtte 300.000 jøder om sikkerhedsspørgsmål, oplyser, at det har fået opplysninger om 924 hendelser i 2009.

Det er det højeste antal, siden CST begyndte at innsamle opplysninger i 1984 og 55 procent høyere og er ny rekord .

Kilde:http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2010/02/05/042008.htm?rss=true

Antisemittismen på vei oppover i Amsterdam

26 januar 2010
Av Karel Berkhout i Amsterdam

I 2009 doblet antall antisemitt hendelser i Amsterdam i forhold til året før. Det jødiske samfunnet føler seg under beleiringen.

En jødisk mann i Amsterdam deltar i en minnes markering  seremoni om holocaust.

En kveld under den ukelange jødiske feiringen  av Sukkot,  krysset Ber van Halem (22)  en gate i Amsterdam velstående Zuid nabolag, bare for å høre en gruppe gutter påberope en nederlandsk etnisk Nedsmelting ( «Kankerjood») som involverer både en dødelig sykdom og hans jødiske arv. Ikke en gang, men flere ganger.

Van Halem konfronterte guttene og fortsatte. Plutselig hørte han lyden av sykler bak ham. Han snudde seg rundt og en krangel utviklet seg. Noen slo til ham bakfra. Han falt til jorden. «Jeg ble sparket i magen og på skulderen min mens jeg lå,»  fortalte Van Halem.

Van Halem’s juling, som fant sted i oktober 2008, er fortsatt en av de mest beryktede manifestasjoner av antisemittisme i Nederland de siste årene. Hendelsen førte til offentlig ramaskrik, da lokale politiet ikke klarte å finne tid til å registrere Van Halem formelle klage.»Vi var veldig travelt opptatt arbeidsdag  med et ran, sier en talsmann for Amsterdam-politiet. Van Halem Saken har siden vært stengt. Ikke en gjerningsmann ble tatt.

Anti-Semetistiske  hendelser fordoblet.

I 2008, 14 antisemittiske hendelser ble rapportert i den nederlandske hovedstaden, og for relativt rolig år i byen som huser de fleste av landets rundt 40000 jøder. Nye – som ennå upubliserte – som innhentes av en semi-statlige etaten som rapporterer om diskriminering, her viser at antall rapporterte hendelser vokste til 30 i 2009. Denne utviklingen er i tråd med nasjonale trender, sier Elise Friedmann ved Senter for Informasjons-og dokumentasjonssenter for Israel, en pro-Israel lobby-gruppe i Nederland. «Vi anslår at det totale antall rapporterte hendelser fordoblet i 2009, sa hun.

Israels militære offensiv på Gaza-stripen i januar samme år var drivkraften bak den eksplosive veksten, ifølge Friedmann. «I denne måneden alene hadde vi hundre eller flere rapportene kommer i nesten samme antall som vi gjorde i hele året før, sier hun.

Når en israelsk militær operasjon dominerer avisenes overskrifter,  var Van Halem er en av de første til å merke det på gata. «De verbale overgrep og nedslaging av meg og andre som finner sted  blir mer alvorlig og mer vanlig, sa han. Erfaring har lært ham at guttene spotter ham er nesten alltid er  av marokkansk avstamning.

«Deres resonnement går omtrent slik: israelere er jøder, palestinere er arabere, så vi marokkanske» araberne «i Nederland kommer til å ta  nederlandske jøder, sier Menno ti Brink, en rabbiner for den liberale jødiske samfunnet i Amsterdam.

Flere og flere under beleiring

På den tiden da Van Halem ble slått ned, var det relativt stille rundt Israel i media. «De oppdaget min cap og begynte å banne og skrike til  meg, sier han .Van Halem bar det tradisjonelle hodeplagg,  som man må ifølge  jødiske tro, siden han var seks. «Helt siden,  har det vært regelmessig trakassering . Da jeg var 8 år ble jeg skadet og brakk benet etter at jeg ble dyttet mot et sykkelstativ.

Mange mennesker var vitne til han i 2008 ble slått  og de var i stand til å gi politiet gode beskrivelser av de fremadstormende rassistene. Van Halem ble overrasket da politiet sendte ham et brev, att  gjerningsmennene  aldri er  blitt identifisert. Rabbi Ti Brink lurer på om politiet  virkelig hadde gjort sitt beste. «Alle disse vitnene og politiet er ikke istand til å finne fyren som gjorde det. Man tenker sitt, sa han.

En talsmann for Amsterdam politiet forsikret de hadde gjort alt som stod i deres makt. Vi hadde spanere ute i området i flere dager, på jakt etter guttene. Men vi kunne ikke finne noen, sier talsmann sa. Saken ble endelig nedlagt i mai i fjor.

Ten Brink’s skeptisk holdning til politiet illustrerer i Amsterdam jødiske samfunnet generelt. Jøder her føler seg mer og mer under beleiring som de er utsatt for en voksende tirade av utskjelling, hate post, kinaputter og brann  i sine postkasser, graffiti -og  ved behov – fysisk mishandling. De synes regjeringen bør gjøre mer med det, ved å komme slå hardere ned på gjerningsmennene, en etter en, men også ved å investere mer i deres sikkerhet økonomisk.

‘Hilter lar en slippe unna’

Den liberale jødiske samfunnet i Amsterdam er klar til å bygge en ny synagoge. «Sikkerheten  her koster oss flere hundre tusen euro,» Ten Brink sa. «I Antwerpen og Paris, blir synagoger  angrepet. Det samme kan skje her. «På Shabbat, den jødiske hviledagen, innleies sikkerhets vakter ved  synagogene.» Frykten har tatt skikkelig tak, sier Max Engelander, formann i Amsterdam politiets jødiske nettverk, som ble grunnlagt i fjor. «Det er derfor vi ikke tar lett på antisemittisme og andre former for diskriminering, sier han.

Hvor stor er antisemittisme  i Amsterdam? «Det er et alvorlig problem, men det skjer ikke på en daglig basis, sier Ten Brink. Rabbi Raphaël Evers en rabbi som serverer Amsterdams ortodokse fellesskapet, følte problemet var mer alvorlig. «Jeg går ikke ut mye, men når jeg går  ut blir jeg nesten alltid fornærmet av plakater med slagord » Hitler la en slippe unna. Min mor sier det er verre nå enn det var før den andre verdenskrig, sier  han.

Bloeme Evers-Emden, en 83-år gamle overlevende fra konsentrasjonsleirene, mistet mesteparten av familien sin under Holocaust. «I 1939 var jeg 13. NSB [Den nederlandske fascistiske partiet] formidlet en rekke anti-jødisk propaganda da, men jeg husker ikke jødene ble slått som de blir nå. «

Evers-Emden bor i en bydel av Amsterdam som det er majoritet av marokkanere.»Jeg så en gutt på 8 år gammel rope noe om» å drepe jøder. Jeg spurte ham «vet du hva du sier? Han sa «ja», og fortsatte å gjenta seg selv. «

Van Halem føles usikkert om antisemittismen er på vei opp. «Det går opp og ned, hovedsakelig følgende hendelser i Israel, sa han. Han og hans venner føler en trang til å slå tilbake. «Mange av mine venner har fått opplæring i den israelske hæren. Jeg har årelang kampsport trening selv. Innimellom vil vi si: ‘Kom, la oss forsvare oss’. Men til slutt, innser vi ønsker  ikke å danne en milits eller noe slikt. «

Kilde:http://www.nrc.nl/international/article2468489.ece/Anti-Semitism_on_the_rise_in_Amsterdam

Journalister og sannheten:

http://www.journalisten.se/artikel/1350/stoersta-moejliga-tystnad-redaktioner-moerkar-egna-affaerer

Nrk om jødeforfølgelse
Tilsvarer det palestinske keffiyeh med fascistiske bruk av brune skjorter.

%d bloggere like this: