Vanvittige Sverige

 

Staaakars Svensker :
I Jokkmokk måste det sparas pengar och i numera traditionell stil är det åldringarna som främst drabbas.
Politikerna i kommunen har gett socialtjänsten i uppdrag att spara pengar för att få budgeten i balans. Socialchefen har lagt fram dessa förslag som lär drabba Jokkmokks äldreboenden.
Ge de gamla kall mat istället för varm
Slopa schemalagda raster för personalen
Stäng två äldreboenden

Rene Radmers bilde.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/varm-mat-kan-vara-historia-for-jokkmokks-aldringar/

En ung invandrare som tagit sig illegalt till Sverige får rätt till 6 000 kronor i reseersättning från Hässleholms kommun för att även hans familj ska kunna komma till Sverige. Det betyder att landets sociala myndigheter Jag er inte sjuk jag er bara Svenski fortsättningen kommer att tvingas betala ut bidrag som avser invandrares släktingar i utlandet, enligt socialnämnden.

Domen innebär att bidrag till människor bosatta i utlandet ska beviljas på ett helt annat sätt än bidrag till svenskar. Enligt socialnämnden i Hässleholms kommun kommer utbetalningarna avseende utlänningar närmare bestämt att ske ”med automatik och helt utan kontroller”, eftersom myndigheterna inte kan kontrollera förhållanden utanför Sverige.

http://www.friatider.se/invandrares-sl-ktingar-ska-f-socialbidrag-i-hemlandet

 

Hemligt avtal och mångmiljonvinster

Mer än hälften av de skattepengar som Migrationsverket betalar för de asylsökande på hotell Svanbacken omvandlas i stället till vinst för hotellägarna.

Rene Nielsens bilde.

Link med video : http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.7143142-hemligt-avtal-och-mangmiljonvinster

Så har då Tibro kommun helt planenligt genomfört första delen av sitt folkutbyte. Pensionärerna är nu utsparkade från det tidigare äldreboendet Bäckliden och nu väntar kommunens självutnämnda godhetsapostlar bara på de ensamkommande skäggebarnen.I Sverige er der voldsom stigning i boliger til asylansøgere, mens 15.000 mangler ældreboliger

Asylansøgerne skal have en bolig. Mange ældre får lov at vente. 15.000 ældre svenskere venter i øjeblikket længere på en ældrebolig, end loven tillader.

 

LinkBilde

ÄLDREOMSORGSSKANDALEN Tusentals äldre får inte den plats på ett äldreboende som de har rätt till enligt lag. Trots att kommunen har beviljat dem plats får de vackert vänta. Köerna är nu årslånga trots att väntetiden får vara högt tre månader. Orsaken är att det helt enkelt inte finns några äldreboenden att flytta till. Dessa har antingen lagts ned eller omvandlats till asylboenden. Detta är “helt orimligt” menar Gert Alaby, som är samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen. Man kan bara hålla med.

LinkRene Nielsens bilde.

Lund. ”Ja, tack då vet vi det. Hej.” Det var svaret Oskar fick när han rädd och instängd i ett rum under skadegörelsen på Stenkrossen ringde polisen för fjärde gången.
Han fick inga råd. Och olika besked. Det visar samtalen han ringde till 11

Under hela skadegörelsen satt han i ett låst rum på Stenkrossen och hörde de cirka 250 personerna/Venstreekstremistrer slå sönder allt.

Link med video

Bilde: En flyktning (§ 1-7) som er medlem i trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid.<br /><br /> Loven for Nordmenn:<br /><br /> Grunnpensjonen fastsettes på grunnlag av trygdetid (§§ 3-5 til 3-7), og er uavhengig av tidligere inntekt.<br /><br /> Det er et vilkår for rett til grunnpensjon at vedkommende har minst tre års trygdetid. Full grunnpensjon ytes til den som har minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende mindre.

Han har Sveriges lägsta pension

Roland Sahlström har precis fyllt 70 år och har en allmän pension på

2 704 kronor i månaden efter skatt. Det borde vara omöjligt att få en så låg pension men i Roland Sahlströms pensionsbesked står det svart på vitt. Här är berättelsen om hur det gick till.

Link med video

I sin bok ”DeJeg vil ikke vitet sovande folket” har Fredrik Reinfeldt skrivit
att han vill bli av med välfärdsstaten. Att ingen tror honom är en gåta för
mig. Han har sagt vad han vill. Han gör det. Ändå tror majoriteten att han har
andra avsikter. Han förklarar att svensk flyktingpolitik handlar om att
människor kommer till Sverige för att få skydd. För mig handlar det om att sänka välfärdsstaten.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Det_sovande_folket

Link til videoen : 

Link til boken : http://sovandefolket.se/

get code for tracking website

Track Web Visitors

Staten vs Borgerne, ett mønster ?

Legene sexmisbrukte sine egne pasienter og ble avslørt. Nå er de er de tilbake i jobb igjen ved sykehus og helseinstitusjoner. Pasientene vet ingenting.

http://www.dagbladet.no/2014/05/24/nyheter/leger_i_hvitt/overgripere_i_hvitt/seksuelle_overgrep/leger/33422319/ TV 2 melder at en av lederne i Profetens Ummah mottar over 19.000 kr fra NAV pr måned. Det er mer enn en minstepensjonist mottar etter årevis med innbetaling så vidt jeg vet. Barne”vernet” i nasjonen Norge dreper like mange barn som ABB – HVERT ÅR!, og ingen rettsaker, ingen straffes, ingen gjerningsmann- eller kvinne pågrepet, fordi etter sosialismen dogmer skal de ødelegge familien som en institusjon i samfunnet, idet det er samfunnet som skal være ens familie, og ikke den biologiske? Morderne skjuler seg bak staten, fine titler “med rett til å drepe”. Frp-nestleder Per Sandberg mener vegvesenets hemmelighold er så alvorlig at det må nedsettes et uavhengig granskingsutvalg og at «hoder må rulle». http://www.vg.no/nyheter/innenriks/vegvesenets-ulykkesrapporter/per-sandberg-om-ulykkesrapportene-veidirektoeren-maa-gaa-naa/a/10123312/

På listen under ser vi tydelig at AP i dag har få såkalte arbeidere i ledene og tunge posisjoner.

Politidirektør ØysteinMæland(tidligere statssekretær for AP)  Sjef for Statens vegvesen TerjeMoeGustavsen(tidligere statsråd for AP) Direktør for Medietilsynet TomThoresen(tidligere stortingsrepresentant og parlamentarisk leder for AP) Sjefsredaktør i Dagsavisen ArneStrand(tidligere statssekretær for AP) Leder i politiets fellesforbundArneJohannessen(tidligere AP politiker) Konsernsjef i DNB Nor RuneBjerke(tidligere finansbyråd for AP) Fotballpresident, NFF YngveHallen(tidligere varaordfører for AP) LO leder RoarFlaathen(sentralstyremedlem for AP) Leder i Fellesforbundet ArveBakke (tidligere statssekretær for AP) Direktør i Legemiddelindustrien KaritaBekkellem (tidligere statsråd for AP) Leder i FagforbundetJanDavidsen(sentralstyremedlem for AP) Leder i Norsk Industri SteinLier-Hansen(tidligere statssekretær for AP) Sjefredaktør i TV2 AlfHildrum(tidligere informasjonssekretær for AP) Nylig avgått sjefredaktør i Nordlys HansKristianAmundsen(statssekretær for AP) Direktør i Kredittilsynet BjørnSkogstadAamo(tidligere statssekretær for AP) Leder av Narkotikautvalget(kjent som Stoltenberg utvalget)TorvaldStoltenberg(tidligere utenriksminister for AP og far til Jens Stoltenberg) Riksrevisor JørgenKosmo(tidligere statsråd og Stortingspresident for AP) Sjef for Riksteateret EllenHorn(tidligere statsråd for AP) Styreleder Helse Sør/Øst(administrativt valgt) HanneHarlem (tidligere statsråd for AP) Styremedlem Hallvard Bakke i Telenor ,(tidligere Statsråd for AP)

Ambulanse ville ikke kjøre oldemor til legevakten. Dagen etter ble hun funnet død.

ref:Ambulansesaken (også omtalt som ambulanse-skandalen[1][2] og Ali Farah-saken[3]) var en hendelse i Oslo sommeren 2007 der norsk-somalske Ali Farah ble slått ned og alvorlig skadet av en 23 år gammel mann fra Ghana. Mannen hevdet å ha slått Farah i selvforsvar, men ble senere dømt til 17 måneders fengsel i Oslo tingrett. Saken vakte stor medieoppmerksomhet i 2007 og 2008 etter at ambulansesjåførene forlot den skadede Farah. Det oppstod også spekulasjoner om at det var rasisme som lå til grunn for deres oppførsel. http://www.ba.no/nyheter/article7376381.ece?ns_campaign=article&ns_mchannel=recommend_button&ns_source=facebook&ns_linkname=facebook&ns_fee=0&fb_action_ids=726931430678277&fb_action_types=og.recommends

Ahus: 770 meldinger om unaturlige dødsfall

http://www.rb.no/lokale_nyheter/article6913124.ece Ref :

Regjeringen gir penger til Polsk lokalsykehus

Nesten 300 døde av overdose i 2013

Professor: Tallet er forferdelig høyt i europeisk sammenheng.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/rusmidler/nesten-300-doede-av-overdose-i-fjor/a/10047323/ E

En flyktning (§ 1-7) som er medlem i trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid.
Loven for Nordmenn:
Grunnpensjonen fastsettes på grunnlag av trygdetid (§§ 3-5 til 3-7), og er uavhengig av tidligere inntekt.

Det er et vilkår for rett til grunnpensjon at vedkommende har minst tre års trygdetid. Full grunnpensjon ytes til den som har minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende mindre.

https://www.facebook.com/eldreoppror   http://www.rights.no/2013/05/eldreoppror/?fb_action_ids=10151628136707667&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

To demente må bo på toalettet i julen

http://www.tv2.no/a/3662909

Det ble anmeldt 1 137 voldtekter og 100 voldtektsforsøk i 2013, som samlet sett er om lag det samme antallet som året før.

 I 2012 foreslo Mattilsynet hele tre ganger å øke grenseverdiene for innhold av sprøytestoffer i maten. Som denne artikkelen omtaler, så ble grenseverdiene økt opptil 100 ganger. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig handelshensyn, altså at andre land som bruker mer sprøytestoffer enn Norge, skal kunne selge sine varer i Norge.
Professor i toksikologi Ketil Hylland ved UiO er veldig kritisk til økningen i sprøytestoffer. Han sier at vi vet for lite om helseeffekten av å få i seg flere sprøytestoffer samtidig, og han sier at «det blir helt feil å øke grenseverdiene når vi ikke vet nok om dette [1].» En dansk studie har vist at lave doser av fem sprøytemidler virkerer hormonforstyrrende, og en nypublisert studie har vist at noen typer sprøytestoffer øker risikoen for kreft av typen non-hodgkins lymfom over 10 år [2]. Professor Hylland har nylig holdt et foredrag med tittelen «Kan mat være giftig?» [3]
Jeg ønsker ikke å fokusere på den økte mengen sprøytestoffer i maten nordmenn spiser, men jeg vil heller fokusere på hvordan industrien påvirker Mattilsynet. Mattilsynet er veldig opptatt av å regulere kosttilskudd strengt, mens sprøytestoffer og E-stoffer som jeg omtalte i går, er det nesten fritt frem å bruke.
Korporatisme er et begrep for en situasjon der store firmaer (korporasjoner) påvirker statlige byråkrater, politikere og institusjoner til å innføre reguleringer som passer dem. Dette kan for eksempel redusere konkurranse. Den britiske politikeren Daniel Hannan omtalte i 2013 hvordan tobakkindustrien drev lobbyvirksomhet for å gjøre det vanskeligere for e-sigaretter å få markedsinnpass i EU [4].
Etter min mening er korporatisme utbredt ikke bare i EU og FN, men også i Norge. Derfor vil jeg at eksempelvis Mattilsynets og Legemiddelverkets oppgaver overtas av private firmaer. Private firmaer har ikke makt til å lage lover og reguleringer, og har mindre innflytelse på politikerne. Derfor vil korporatisme og lobbyisme bli mindre utbredt ved å fjerne statlige monopolister som Mattilsynet og Legemiddelverket.
Jeg har tidligere vist til en film om hvordan dette vil fungere i praksis, men legger ved linker til den også i dag [5].
Tror du korporatisme er utbredt i Norge?
Referanser:
1. http://www.nrk.no/for…/tillater-mer-gift-i-maten-1.8284612
2. http://www.mdpi.com/1660-4601/11/4/4449/htm
3. https://www.youtube.com/watch?v=ASuSnkBIJJM&feature=youtu.be
4. http://blogs.telegraph.co.uk/…/the-tobacco-lobby-the…/
5. https://www.youtube.com/watch?v=DvxT7fryE3Q

http://www.nrk.no/fordypning/tillater-mer-gift-i-maten-1.8284612

Staten dømt – kvinne fikk ikke nok beskyttelse mot voldsmann

Politi og påtalemyndighet sviktet når det gjaldt å beskytte en kvinne som ble utsatt for vold og trusler i årevis. Kvinnen måtte med sine barn flytte til en annen landsdel for å få fred.

http://www.aftenposten.no/nyheter/Staten-domt—kvinne-fikk-ikke-nok-beskyttelse-mot-voldsmann-7186322.html#.U4Cdnvl_ts1

 

Vi blir diskriminert av norske myndigheter
Fikk en kjempefin nyhet fra Nav:

Nav har redusert din pensjon fra 1 mai fordi opptjeningsgrunnlaget for tileggspensjon er endret

Vi blir diskriminert av norske myndigheter og forskjelbehandles

Publisert 05.12.2010:

Regjeringen planlegger å styrke uføretrygden til innvandrere kraftig. Nyankomne innvandrere kan få mer enn en dobling av stønaden i forhold til i dag.

 

En flyktning (§ 1-7) som er medlem i trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid.

Loven for Nordmenn:

Grunnpensjonen fastsettes på grunnlag av trygdetid (§§ 3-5 til 3-7), og er uavhengig av tidligere inntekt.

Det er et vilkår for rett til grunnpensjon at vedkommende har minst tre års trygdetid. Full grunnpensjon ytes til den som har minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende mindre.

Myndighetene sparker svake mennesker som ligger nede for telling

http://www.lovdata.no/all/tl-19970228-019-007.html#3-2

http://www.na24.no/article3486504.ece

http://www.klassekampen.no/nyheter/innenriks

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BbbEddBQ1OE

sk norske pensjonister i utlandet opprørt over regjeringens skattepolitikk. Norske pensjonister i Thailand må dokumentere at de har betalt skatt i Thailand for å slippe å betale kildeskatt til Norge. Et krav som ikke gjelder norskpakistanere i Pakistan, som dermed helt slipper å betale kildeskatt. Hvor er det blitt av likhetsprinsippet i norsk skattelov.    http://www.na24.no/article3486504.ece

 

Gråt da hun mistet boligen

Malermester Asbjørn Sletholt kaster nå ut leieboere for å huse de nye asylsøkerne som kommer til Skien. Mona Hellelid er en av dem. Hun gråt i ti timer da hun fikk utkastelses-beskjeden. ...I I den nye asylsøkerbølgen må UDI skaffe flere tusen nye venteboliger over hele landet. Hellelid synes det er skremmende hvis vanlige leietakere ofres av små og store utleiere.

Hold i hatten, nå smeller det! Familjer sparkas ut og inn skal ensamkommande ”barn”!

Skattepengar ska hjälpa invandrare ta över svenskars företag

Många småföretagare i landet närmar sig pensionsåldern och nu vill politikerna i Gävleborg använda skattepengar för att hjälpa personer med invandrarbakgrund att ta över ägandet i företagen. Projektet är bara en av flera öppet rasistiska myndighetssatsningar, som på etnisk grund exkluderar svenskar. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5145134 http://www.swedenconfidential.info/2012/06/05/hall-i-hatten-nu-smaller-det-familjer-sparkas-ut-for-ensamkommande-barn/

 Ole Jørgen Anfindsen : Dokumenter til min forklaring i Oslo tingrett http://avpixlat.info/2012/06/05/kontroversiellt-vittnesmal-i-breivik-rattegangen/ http://www.friatider.se/svenskar-ut-in-med-illegala-invandrare http://www.swedenconfidential.info/2012/07/01/svenska-elever-flyttas-till-forman-for-invandrade-elever/

LANDSFORÆDERE ?

Tirsdag skal Stortinget ta stilling til et forslag om å senke de juridiske kravene til et norsk EU-medlemskap, skriver Klassekampen. Bak forslaget står Aps Marianne Aasen og Svein Roald Hansen og Høyres Per-Kristian Foss og Inge Lønning.

Merkel og Stoltenberg (Stekllov)

Stoltenberg og Merkel?

§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 år eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

Svar fra Erna om grunnloven : Dette forslaget motsier ikke grunnloven, men endrer en § som ble innført på 60 tallet om hvordan man slutter seg til internasjonale organisasjoner av denne typen. Den gang var det ikke aktuelt med folkeavstemming, det er det nå. Derfor mener vi at når folkeavstemming er gjennomført så kan ikke et lite mindretall blokkere et medlemskap. Hvis spørsmålet er lagt frem for en folkeavstemming og den sier Ja, så vil ordinært 2/3 flertall være nok for å si ja. Jeg synes egentlig at det mest påfallende er at noen mener at vi først skal spørre folk om et råd i denne viktige saken og så vil de likevel blokkere for resultatet. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h6wkXPlagbY § 112. Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.
En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.


Grlbest. 24 april 1869, 9 okt 1905, 16 juli 1907, 7 juli 1913, 5 juli 1946 og 13 juli 1990 nr. 550. PS:Bemerk:§ 112. Dog må slik Forandring ALDRI MOTSI denne Grunnlovs Principer, men alene angå Modifikasjoner i de enkelte Bestemmelser Politikerne driter i LOVEN. Stortingvedtak som er grunnlovstridig :Den 5. april 1938 vedtok Stortinget at deres egen funksjonstid skulle forlenges fra tre til fire år. Endringen omfattet også det Stortinget som fattet vedtaket, slik at det Stortinget som ble valgt i 1936 skulle bli sittende til 1940§ 112. Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei.

Bemerk:

§ 112. Dog må slik Forandring ALDRI MOTSI denne Grunnlovs Principer, men alene angå Modifikasjoner i de enkelte Bestemmelser

Stortingsflertall bryter Grunnloven

Norsk pengestøtte til palestinske fanger/ terrorister

Palestinske fanger blir støtte med opp til 18,000 norske kroner pr. måned

Jonas Gahr Støre populert kalt Jonas stein gæern juger så det renner av Ham

http://www.miff.no/palestinske-myndigheter-pa/2013/02/11Kanmangearmedfornektelsenavaereslutt.htm

Jonas Gahr Støre nektet å innrømme at Norge er med på å finansiere formidling av jødehat og hyllest av terrorister i offisielle palestinske medier. Søndag avslørte NRK sannheten for alle som vil se, men dessverre tyder ingenting på at den nåværende regjering ønsker å gjøre noe for å endre situasjonen. 

Svs og statssekretær Ingrid Fiskaa – sa i april 2008 at hun noen ganger ønsket at FN ville sende “presisjonsstyrte raketter mot utvalgte Israelske mål. Dette menneske er med andre ord for drap på Jøder. Jonas Gahr Støre blir i utenlandsk presse sammenlignet med Vidkun Quisling http://www.antisemittisme.no/?​p=4037

 

 “En nasjon kan overleve sin dårer, og selv de ambisiøse .. Men nasjonen  kan ikke overleve med forrædere innenfra.(muslimer/rødgrønne/femtekollonne)  En fiende ved porten er mindre formidabel, for han er kjent, og bærer sitt banner åpent. Men en forræder som går fritt bak vollene blant dem innenfor byportene. Hans listige visken raslende gjennom gatene som visne blader og han høres selv i de offentlige kontorer. For forræderen sees ikke på som en forræder (Treholt). Han snakker språket som hans ofre forstår  og klær seg i samme klær som innbyggerne og appellerer til det laveste som finnes i menneskenes hjerter. Han får landets ånd til å råtne og han arbeider  i hemmelighet og usett i løpet av natten for å undergrave grunnmuren i samfunnet og smitter de styrende organer så folk  ikke lenger kan forstå og å yte motstan

JONAS

Ett godt eksempel på de rødgrønnes renvasking av den Ultimate forræderen

Ett godt eksempel på de rødgrønnes renvasking av den Ultimate forræderen

landsforeder.jpgfistandroseDrittsekken Sigbjørn


alle-skal-med.jpg

I skyggen av Hermes

franske grunnlov

den franske grunnlov. Legg merke til pyramiden og ett øye.

 

 

Her filmen i full lengde

Filmen inneholder en flom av interessante opplysninger. 

5:00->: januar 1917, Trotsky (egentlig Lev Davidovich Bronstein), 33. grad frimurer, ankommer New York for revolusjonær opplæring.

11:43: Hvorfor er frimurersymbolene hexagonet og hexagrammet på alle våre pengesedler, og 3 stk. av dem i alle norske pass?

11:51: Løvene, som de på «Løvebakken», på selve frimurerdøren.
12:33: Løvene foran frimurertempelet, som de på «Løvebakken».

13:00->: «Frihetsgudinnen» en gave fra franske frimurere til frimurere i New York.

16:00: Første forsøket på revolusjon i Russland, i 1905, drepes eller lemlestes 50.000 mennesker.
35.000 kuppmakere med familier, flyktet fra landet. (Noen av flyktningene kom hit til landet. Bl.a. Jo(sef) Benkow’s far.)

18:00: Frimurerne står bak terroraksjon i Petrograd (St.Petersburg) mot selskap hos statsminister Stolypin 26. august 1906.

21:00: Frimurerne står bak dødlig attentat  mot statsminister Stolypin 14. september 1911.

21:40->: Frimurerne sto bak februarrevolusjonen (1917) i Petrograd. Frimureren som ble ny utenriksminister innrømmer i sine memoarer at februarrevolusjonen var et frimurerkomplott.

23:28: De første kuppmakerne så drepte var 4.000 politimenn. Så militere offiserer. Titusenvis av forbrytere slippes ut av fengsel.

23:45->: Frimurerne i Russland sin generalsekretær og øverste leder, Kerensky, ble først justisminister, senere ny statsminister (50:50).

Nesten hele regjeringen er frimurere.

25:00->: Bankieren Jacob Schiff og andre frimurer-bankierer finansierer den nye regjeringen i Russland. Den tvinger straks tsaren til å abdisere.

30:00->: Frimurerne sto bak borgerkrigen i USA og mordet på ikke-frimurer, president Lincoln. Morderen Booth var 33. grads frimurer.)

34:00: President JFK ble myrdet like ved frimurernes seiers symbol som står på den 33. breddegrad i Dallas (se fotobevis 36:00->).
Høyfrimurer L.B.Johnson overtok som president.

38:00->: Bankieren Jacob Schiff sørger (april 1917) for at Trotsky sendes til Russland med mål å overta makten.

41:55: Ytterligere 8.000 yiddish-talende revolusjonære reise fra USA for å hjelpe Trotsky med maktovertakelsen i Russland.

46:58: Tilsammen 25.000 internasjonale revolusjonære svermer inn i Russland våren og sommeren 1917.

47:20->: Lenin (egentlig Vladimir Ilyich Ulyanov-Blank) var i 1914 blitt medlem av «den mest undergravende Grand Orient losjen, The Nine Sisters».

49:00->: «Den provisoriske» frimurerregjeringen i Russland (se ovenfor) hjelper til med overføring av penger fra utlandet til bolsjevikene.

50:00: Bolsjevikene betaler de «revolusjonære» med kontante penger for deltakelse i streiker og demonstrasjoner. De betales dobbelt for deltakelse i voldsaksjoner.

57:00: Fredelig maktoverføring fra «Den provisoriske» frimurerregjeringen (fra Februarrevolusjonen) til Bolsjevikene (som altså også var frimurere) 8. november 1917 (Novemberrevolusjonen).

59:00->: Den store terroren mot det russiske folket begynner.

59:20->: Det russiske folk plyndres av bolsjevikene. Barn tortureres foran foeldrene, og hustruene foran sine menn, for at de skal røpe gjemmesteder for sine verdisaker.

 1:00:00->: De internasjonale bankiererne får tilbakebetalt sine pengebidrag til frimurerkommunistene,
med enorm fortjeneste, fra verdier bolsjevikene stjeler fra det russiske folk.
 1:00:50: Frimurerbankieren Jacob Schiff i New York ga ordre om likvidasjonen av hele tsar-familien. Ordren utførtes under ledelse av politbyråleder Yakov Sverdlov (hvis opprinnelige navn var Yakov Salomon).

1:02:30: Marx var frimurer av 31. grad.

1:02:40->: Frimurerkommunistene lot seg hyppig avbilde mens de gjør frimurernes Mester-tegn. (Halve høyre hånd stukket inn under venstre jakkeslag. «the Hidden hand sign»)

1:04:15: Lenin iscenesetter en FFO, et attentat mot seg selv, for å få et påskudd til å starte masseterror mot den russiske befolkningen, og får samtidig drept en mulig konkurrent.

1:05:25: Lenin ville utrydde 90% av russerne for å gjennomføre sitt prosjekt.

1:05:47: Lenin var homosexuell.

1:06:47: Bare i 1918 og 1919 drepes 1,7 millioner russere og ukrainere. 

1:07:30->1:10:00: Beskrivelser og bilder av frimurerkommunistenes gyselige vold begynner. Beskriver syke og vanvittige torturmetoder frimurerkommunistene brukte mot sine ofre.

1:10:10: Lenin var pådriver i terroren og torturen. Beordret opprettelse av slaveleire.

1:11:55: Lenin gir enorme beløp til renovering av frimurerbygninger.

1:14:30: Trotsky: «Sadist av verste slag» som elsket selv å myrde sine ofre, gjerne også barn.
Da Trotsky var æresgjest hos AP-lederen Martin Tranmæl og resten av «Arbeiderpartiet», var det en massemorder som hadde myrdet millioner av russere, mange personlig på bestialsk vis, som de oppvartet og tok vare på.

1:16:45: Bolsjevikfrimurerlederne avretter streikende arbeidere som «desertører».

1:16:55: Trotsky sa at de som krever trykkefrihet, talefrihet og fagforeninger skulle «skytes som ender i en dam» eller «som hunder».

1:17:30->1:21:30: Nye detaljerte beskrivelser av frimurerkommunistenes myrderier og grusomheter.

1:21:50: Ved hungersnøden 1921-22 i Volga regionen døde ytterligere 5 millioner 53 tusen mennesker.

1:22:30: Lenin ville drepe 60 millioner bønder. Spesielt vakre ungdommer skulle utryddes.
se fra 1:21:40

1:23:20: Lenin understreker viktigheten av at ulike folkegrupper blandes og formerer seg med hverandre.

1:26:40: 600.000 slavearbeidere omkom under arbeidet med Hvitehavskanalen.

1:27:30->: 15 millioner døde under den planlagte hungersnøden i Ukraina 1932-1933.

1:28:40->: Rockefeller sørget for oppbygging av en sovjetisk krigsindustri.

1:29:00->: Fra USA finansieres den første femårsplanen.

1:29:00->: Industribyggeren Albert Kahn fra Detroit inngår i februar 1930 en gigantisk avtale med frimurerkommunistene om å bygge opp industri i Sovjet.

1:32:30: Totalt 147 millioner sovjetborgere mistet livet på grunn av kommuniststyret.
Kilde: Literaturnaya Rossiya i 1992.

1:32:55->: Store mengder barn blir sendt i slaveleire.

1:33:40->: Stalin hadde planlagt angrep på Tyskland fra og med den 6. juli 1941.

1:37:47-1:40:17: De baltiske folk ønsker jublende de tyske soldatene velkomne da de frigjorde dem fra kommunisthelvetet i slutten av juni 1941, rett før NKVD’s plan om å deportere ytterligere 700.000 baltere til Sibir ble gjennomført.

1:42:22->: I 1946 begynte Sovjet-kommunistene å lokke russiske emiganter og flyktninger hjem igjen. De som lot seg narre ble sendt i slaveleire.

1:46:55: I 1917 skrev Grand Lodge i Tyskland i sin hemmelige møteprotokoll at «Anarkisten og den revolusjonære Lenin representerer faktisk og konsekvent det internasjonale frimureriets politiske ideal.».

1:48:16->: Da Stalin døde (5. mars 1953) var det 22 millioner slaver i de sovjetiske slaveleirene. Millioner av dem var tyske sivile og tyske soldater som da hadde vært slaver i minst 8 år, noen i mer enn 12 år. 

1:53:04: Også en kommunistisk maktovertakelse i Kina ble bestemt på møtet mellom de 3 allierte seiersmaktene i Potsdam sommeren 1945. USA forsøkte å skjule sin medvirkning.

1:54:24: Antallet mennesker som falt som offer for kommunismen i Kina: 140 millioner.

1:56:46: Også EU (dvs. den politiske unionen) ble grunnlagt under Skorpionens Tegn, den 1. november 1993. Stor likhet mellom EU-flagget og et frimurersymbol.

1:57:03: Den portugisiske kommunisten Barroso deltok på Illuminati’s Bilderberg-møte i 2003. Der skal det ha blitt bestemt at Barraso skulle bli leder i EU, hvilket han som kjent ble året derpå.

1:57:16: USA’s president John Quincy Adams (1825-29) mente følgende om frimurerne: «Frimureriet burde bannlyses for evigt.» Han utalte: «Det er feil – grunnleggende galt – å tillate frimureriet, et frø av ondskap, som det aldri kan komme noe godt fra. Bare eksistensen av en slik orden er en trusel mot samfunnets moral.»

1:57:49: Globalismen er kommunisme i en annen form. Og bak globalismen står også frimureriet. Hovedmålet er å ødelegge den nasjonale bevissthet. Fordi nasjonal bevissthet er frimureriets største trusel.

Känsliga tittare varnas för oerhört starka våldsscener.
Filmen kan varaktigt skada vissa tittares politiska trossystem.
Kommunismen är inte någon lekstuga, utan den värsta skräckkammaren.

I denna film visar Jüri Lina hur frimurare, internationella bankirer och kommunister slöt sig samman i en ohelig allians och genom det röda maktövertagandet i november 1917 införde i Ryssland det mest brutala och mest omänskliga slavsamhälle världen någonsin skådat.

Filmen skingrar dunklet kring kommunismens bäst bevarade hemligheter.

Filmens regiassistent Steve Ahlberg förklarar:
Den ryske författaren Alexander Solzjenitsyn uppmanade 1974 sina landsmän: ”Lev inte i lögn!”
Sanning i vår tid är på intet sätt en självklarhet. De flesta officiella uppgifter om kommunismen är osanna. Sanna uppgifter har man förtigit både i Öst och i Väst.
Därför är filmen ”I skuggan av Hermes” en viktig dokumentation om de finans- och frimurarkrafter som kallsinnigt agerat bakom kulisserna för att med hjälp av kommunismen profitera på andras lidanden.
Regissören Jüri Lina betonar att det är hans plikt att berätta sanningen om kommunismen och dess gråa eminenser, inte bara ytligt behandla dess psykopatiska symtom, trots att sanningen idag inte står särskilt högt i kurs.
Att känna till kommunismens verkliga historia är det främsta skyddet mot ideologiska bedrägerier.

De som tvivlade på boken ”Under Skorpionens tecken”, gör inte det efter att ha sett filmen ”I skuggan av Hermes”. En film som lämnar outplånliga intryck på varje tittare.

Filmen innehåller otroliga sekvenser ur KGB:s hemliga filmarkiv.

Filmens längd är två timmar, svenskt tal.

Över hela världen finns det sex miljoner människor, som kallar sig frimurare och anser sig sprida ljuset, men egentligen är de mycket ljusskygga. 
Denna film berättar om vilket slags ljus och hur Jahbulons emissarier sprider det och hur det påverkar oss.

Filmtrailere

 

http://www.jyrilina.com/index.php?page=svenska

Revolusjon  Business
678 digits

Visitors Counter

Jødehat I Europa

Jødeforfølgelser – nå også i Finland

STØTTESPILLER: Kåre Willoch har flere ganger tidligere møtt palestinske ledere. Her sammen med Yasser Arafat i 2004. Foto: AFP

Kåre Willoch har de siste årene vært blant de skarpeste kritikerne av Israels politikk overfor palestinerne. Willoch understreker at han er glad for å motta utmerkelsen fra Abbas.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10094664 

 Om Obama  da han ble President :Det ser ikke lyst ut, for han har jo valgt en stabssjef som er jøde, svarte Willoch.

Uttalelsen fikk blant annet journalist og forfatter Mona Levin til å rase.
– Willoch er rasist og viser jødehat, hevdet en rasende Levin overfor TV2.

16 Desember

Tidligere ambassadør Benson K. Whitney peker blant annet på tidligere statsminister Kåre Willoch som en «skingrende, anti-israelsk røst» som spiler på sterke, antisemittistiske holdninger

Judiska Simon Wiesenthal Center i Los Angeles varnar judar för att resa till Malmö

www.polisen.se

Ett hatbrott begås på grund av någons hudfärg, ursprung, trosbekännelse eller sexuella läggning. Sedan 1994 ska sådana brott dömas hårdare eftersom de är ett angrepp på de mänskliga rättigheterna och strider mot grundläggande samhällsvärderingar.
 
15 februar 2011
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7507296

NStudenter med jødisk bakgrunn i Trondheim sier de føler seg trakassert og hånet.NTNU er infisert av jødehat

Enkelte blir slått, spyttet på og trakassertog Michal Rachel Suissa mener noe av årsaken til motviljen overfor jøder er et sterkt radikalisert undervisningsmiljø vedNTNU, spesielt ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Hun mener miljøet virker som en magnet på personer med radikale og aktivistiske holdninger.

20 januar 2011

Hat forbrytelser mot danske jøder eskalerer.

En ung jødisk mand bliver omringet af en gruppe fremmede i Fælledparken i København. De spørger ham, om han er jøde, men inden han når at svare, overfalder de ham med spark og slag i hovedet

Video: Jødehat i Arabiske Tv-media


15 desember

Simon Wiesenthal Center: advarer mot Sverige på grunn av trakassering av jødiske borgere i  Malmø, den tredje største byen i Sverige. Beslutningen er formidlet til den svensk justisminister Beatrice Ask. Dr. Samuels oppfordret Norge til å styrke sikkerheten for alle jødiske institusjoner, og legger til «Det er uakseptabelt i et demokrati som er  forpliktet til å beskytte sine borgere, at den svenske jødiske samfunnet nå er tvunget til selv å betale for de nødvendige  sikkerhetsfunksjoner for å beskytte sine liv og eiendom,» sa han.


Jøder flykte fra Nederland!

Slik ble SV-Kristin tvunget til Israel-retrett Se også: Rødfasister

20september 2010

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10027273
Nazistene i Sverige sier: SD är ”kulturnationalister” och ras spelar för dem ingen roll. Inte ens Vänsterpartiet har lika många utomeuropeiska kandidater till kommunens fullmäktige. De bekymrar sig om språkkunskaper, om svenska traditioner och svensk kultur, fortsätter SMR på sin hemsida.

Hvorfor kaller VG konsekvent Sverigedemokratene ekstremistparti?

Er det fordi de ikke kan Journalistikk og bedriver  tilslørende og fortiende jounalistikk?  Eller lider jounalister generelt  av mytomani  eller obsessive-compulsive disorder? Alle uttalelser  som har til hensikt å villede i forhold til egen oppfatning av sannheten kan karakteriseres som løgn i etisk forstand. Løgnens motstykke er oppriktighe og ærlighet.

Hvor er journalistene når det gjelder den massive jødeforfølgelsen som foregår i Sverige/Abzurdistan?  Hvor er journalistene når det foregår systematisk antidemokratiske angrep på Sverigedemokraterna?  Les Gjerne Sverige og den ødelæggende konsensus

Russisk tv om jødeforfølgelse

13 august 2010

Judiska centralrådet:
«Regeringen gör inget»

Trots att hatbrotten mot judar ökat kraftigt görs lite för att öka deras säkerhet.

Skånepolitiet har en lang liste over relegionsforfølgelse mot jøder i 2009. Her er listen:

 1. Påsatt Brann i kapellet på den jødiske begravelsesplass
 2. Hakekors rispet inn  på bil
 3. Hakekors på baksiden af traffikskilt
 4. Dødstrussel mot gutt på Vittraskolen
 5. Hakekors rispet inn  på bill
 6. David stjerne tagget i trappeopgang
 7. Dødstrussel mot far og to døttre
 8. Familie overfalt av en gjeng på Stortorvet
 9. Trussel og krenkninger mot en elev på Rønnenskolen
 10. Davidsstjene tegnet på dør til tannlegeklinik
 11. Dødstrussel i forbindelse med demonstration mot Gazakrigen
 12. Hakekors på Holmaskolens vinduer
 13. Hakekors og Davids stjerne tagget i en heis på alderdomshjem
 14. Tre peronser helder bensin på Latinskolens gårdsplass i form af hakekors
 15. Dødstrussel i forbindelse med fødselsdagsfest på Loftet
 16. En person etser med syre et hagekors i hånden på en mandag
 17. Rabbiner schikaneret av to yngre menn
 18. Fotballfans hitlerhilser på vei til match

Og så  ingen reaktioner i massemedia!

29 juli-2010

Rabbin utsatt för antisemitiska hot

26. juli 2010
Det rosenrøde billede af Nørrebro stemmer heller ikke overens med herboende jøders erfaring. I Jyllands-Posten Søndag kan flere jøder i artiklen ”Davidstjernen er bandlyst på Nørrebro” berette om vold og overfald. Om at blive spyttet på og truet. Ikke af kristne danskere – for så havde man for længst gjort noget ved problemet – men af muslimske unge. ”Du skal dø, fucking jøde”fik Søren fra Roskilde for eksempel at vide i en klub på Nørrebro.
25-6-2010

Juden raus! runget det i den tyske byen Hannover.

Politiet har identifisert to angivelige gjerningsmenn, som  kastet stein på  en jødisk dansegruppe under en  festival lørdag , De steinkastene ungdommene skal komme fra arabiske familier med  ulike bakgrunner. Etter å ha gransket bilderav situasjonen viser det seg at 30 barn og tenåringer for det meste libanesiske, palestinske, irakisk, iransk og muligens også tyrkisk opprinnelse, var involvert i å kaste steiner og ropte fornærmelser til de åtte voksne dansere.
Det jødiske samfunnet i Hannover, uttrykte forferdelse over hendelsen i helgen. «Dette er islamsk antisemittisme, sier styreleder Ingrid Wettberg.

27 april 10
28/3-10 Europas jøder føler seg mer utrygge og truet. Sist år ble det registrert det høyeste antallet antisemittiske hendelser siden 2. verdenskrig.

I ein Oslo-moské kjøpte Sara Azmeh Rasmussen ei bok proppfull av knallhardt muslimsk  jødehat.

Jødar stempla som sleipe og griske i muslimbok

Hemmelig rapport Fra Europeisk overvåkingssenter om rasisme og fremmedhat

http://no.wikipedia.org/wiki/Trakassering

Sitat: “ Fysiske angrep på jøder og skjending og ødeleggelse av synagoger ble hovedsakelig  begått av unge muslimske gjerningsmenn meste av arabisk opprinnelse i kartleggingsperioden”

http://translate.google.com/translate?u=http://gfx.tv2.dk/images/Nyhederne/Pdf/report_en.pdf&hl=no&langpair=auto|no&tbb=1&ie=ISO-8859-1

UK: Flere antisemitiske episoder

05. feb. 2010 04.22

Sidste år bød på et rekordstort antalv «antisemitiske heændelser» i Storbritannien, og det tilskrives først og fremmest Israels offensiv i Gaza i slutningen av2008, opplyser det jødiske rådgivningskontor, The Community Security Trust (CST).

CST, som rådgiver Storbritanniens anslåtte 300.000 jøder om sikkerhedsspørgsmål, oplyser, at det har fået opplysninger om 924 hendelser i 2009.

Det er det højeste antal, siden CST begyndte at innsamle opplysninger i 1984 og 55 procent høyere og er ny rekord .

Kilde:http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2010/02/05/042008.htm?rss=true

Antisemittismen på vei oppover i Amsterdam

26 januar 2010
Av Karel Berkhout i Amsterdam

I 2009 doblet antall antisemitt hendelser i Amsterdam i forhold til året før. Det jødiske samfunnet føler seg under beleiringen.

En jødisk mann i Amsterdam deltar i en minnes markering  seremoni om holocaust.

En kveld under den ukelange jødiske feiringen  av Sukkot,  krysset Ber van Halem (22)  en gate i Amsterdam velstående Zuid nabolag, bare for å høre en gruppe gutter påberope en nederlandsk etnisk Nedsmelting ( «Kankerjood») som involverer både en dødelig sykdom og hans jødiske arv. Ikke en gang, men flere ganger.

Van Halem konfronterte guttene og fortsatte. Plutselig hørte han lyden av sykler bak ham. Han snudde seg rundt og en krangel utviklet seg. Noen slo til ham bakfra. Han falt til jorden. «Jeg ble sparket i magen og på skulderen min mens jeg lå,»  fortalte Van Halem.

Van Halem’s juling, som fant sted i oktober 2008, er fortsatt en av de mest beryktede manifestasjoner av antisemittisme i Nederland de siste årene. Hendelsen førte til offentlig ramaskrik, da lokale politiet ikke klarte å finne tid til å registrere Van Halem formelle klage.»Vi var veldig travelt opptatt arbeidsdag  med et ran, sier en talsmann for Amsterdam-politiet. Van Halem Saken har siden vært stengt. Ikke en gjerningsmann ble tatt.

Anti-Semetistiske  hendelser fordoblet.

I 2008, 14 antisemittiske hendelser ble rapportert i den nederlandske hovedstaden, og for relativt rolig år i byen som huser de fleste av landets rundt 40000 jøder. Nye – som ennå upubliserte – som innhentes av en semi-statlige etaten som rapporterer om diskriminering, her viser at antall rapporterte hendelser vokste til 30 i 2009. Denne utviklingen er i tråd med nasjonale trender, sier Elise Friedmann ved Senter for Informasjons-og dokumentasjonssenter for Israel, en pro-Israel lobby-gruppe i Nederland. «Vi anslår at det totale antall rapporterte hendelser fordoblet i 2009, sa hun.

Israels militære offensiv på Gaza-stripen i januar samme år var drivkraften bak den eksplosive veksten, ifølge Friedmann. «I denne måneden alene hadde vi hundre eller flere rapportene kommer i nesten samme antall som vi gjorde i hele året før, sier hun.

Når en israelsk militær operasjon dominerer avisenes overskrifter,  var Van Halem er en av de første til å merke det på gata. «De verbale overgrep og nedslaging av meg og andre som finner sted  blir mer alvorlig og mer vanlig, sa han. Erfaring har lært ham at guttene spotter ham er nesten alltid er  av marokkansk avstamning.

«Deres resonnement går omtrent slik: israelere er jøder, palestinere er arabere, så vi marokkanske» araberne «i Nederland kommer til å ta  nederlandske jøder, sier Menno ti Brink, en rabbiner for den liberale jødiske samfunnet i Amsterdam.

Flere og flere under beleiring

På den tiden da Van Halem ble slått ned, var det relativt stille rundt Israel i media. «De oppdaget min cap og begynte å banne og skrike til  meg, sier han .Van Halem bar det tradisjonelle hodeplagg,  som man må ifølge  jødiske tro, siden han var seks. «Helt siden,  har det vært regelmessig trakassering . Da jeg var 8 år ble jeg skadet og brakk benet etter at jeg ble dyttet mot et sykkelstativ.

Mange mennesker var vitne til han i 2008 ble slått  og de var i stand til å gi politiet gode beskrivelser av de fremadstormende rassistene. Van Halem ble overrasket da politiet sendte ham et brev, att  gjerningsmennene  aldri er  blitt identifisert. Rabbi Ti Brink lurer på om politiet  virkelig hadde gjort sitt beste. «Alle disse vitnene og politiet er ikke istand til å finne fyren som gjorde det. Man tenker sitt, sa han.

En talsmann for Amsterdam politiet forsikret de hadde gjort alt som stod i deres makt. Vi hadde spanere ute i området i flere dager, på jakt etter guttene. Men vi kunne ikke finne noen, sier talsmann sa. Saken ble endelig nedlagt i mai i fjor.

Ten Brink’s skeptisk holdning til politiet illustrerer i Amsterdam jødiske samfunnet generelt. Jøder her føler seg mer og mer under beleiring som de er utsatt for en voksende tirade av utskjelling, hate post, kinaputter og brann  i sine postkasser, graffiti -og  ved behov – fysisk mishandling. De synes regjeringen bør gjøre mer med det, ved å komme slå hardere ned på gjerningsmennene, en etter en, men også ved å investere mer i deres sikkerhet økonomisk.

‘Hilter lar en slippe unna’

Den liberale jødiske samfunnet i Amsterdam er klar til å bygge en ny synagoge. «Sikkerheten  her koster oss flere hundre tusen euro,» Ten Brink sa. «I Antwerpen og Paris, blir synagoger  angrepet. Det samme kan skje her. «På Shabbat, den jødiske hviledagen, innleies sikkerhets vakter ved  synagogene.» Frykten har tatt skikkelig tak, sier Max Engelander, formann i Amsterdam politiets jødiske nettverk, som ble grunnlagt i fjor. «Det er derfor vi ikke tar lett på antisemittisme og andre former for diskriminering, sier han.

Hvor stor er antisemittisme  i Amsterdam? «Det er et alvorlig problem, men det skjer ikke på en daglig basis, sier Ten Brink. Rabbi Raphaël Evers en rabbi som serverer Amsterdams ortodokse fellesskapet, følte problemet var mer alvorlig. «Jeg går ikke ut mye, men når jeg går  ut blir jeg nesten alltid fornærmet av plakater med slagord » Hitler la en slippe unna. Min mor sier det er verre nå enn det var før den andre verdenskrig, sier  han.

Bloeme Evers-Emden, en 83-år gamle overlevende fra konsentrasjonsleirene, mistet mesteparten av familien sin under Holocaust. «I 1939 var jeg 13. NSB [Den nederlandske fascistiske partiet] formidlet en rekke anti-jødisk propaganda da, men jeg husker ikke jødene ble slått som de blir nå. «

Evers-Emden bor i en bydel av Amsterdam som det er majoritet av marokkanere.»Jeg så en gutt på 8 år gammel rope noe om» å drepe jøder. Jeg spurte ham «vet du hva du sier? Han sa «ja», og fortsatte å gjenta seg selv. «

Van Halem føles usikkert om antisemittismen er på vei opp. «Det går opp og ned, hovedsakelig følgende hendelser i Israel, sa han. Han og hans venner føler en trang til å slå tilbake. «Mange av mine venner har fått opplæring i den israelske hæren. Jeg har årelang kampsport trening selv. Innimellom vil vi si: ‘Kom, la oss forsvare oss’. Men til slutt, innser vi ønsker  ikke å danne en milits eller noe slikt. «

Kilde:http://www.nrc.nl/international/article2468489.ece/Anti-Semitism_on_the_rise_in_Amsterdam

Journalister og sannheten:

http://www.journalisten.se/artikel/1350/stoersta-moejliga-tystnad-redaktioner-moerkar-egna-affaerer

Nrk om jødeforfølgelse
Tilsvarer det palestinske keffiyeh med fascistiske bruk av brune skjorter.

Diskriminering av etniske norske

En flyktning (§ 1-7) som er medlem i trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid.

Loven for Nordmenn:
Grunnpensjonen fastsettes på grunnlag av trygdetid (§§ 3-5 til 3-7), og er uavhengig av tidligere inntekt.
Det er et vilkår for rett til grunnpensjon at vedkommende har minst tre års trygdetid. Full grunnpensjon ytes til den som har minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende mindre.
http://www.lovdata.no/all/tl-19970228-019-

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1642013.ece#.T7vUEUW0AYU

Luksus hus i Pakistan

Nyttårsraketter ?

A Qassam rocket fired from a civilian area in ...

A Qassam rocket fired from a civilian area in Gaza towards civilian areas in Southern Israel. (Photo credit: Wikipedia)

Norge ved Jonas Gahl Stein gæren støtter krigføringen mot Israel diplomatisk og med minst 1 milliard kroner i året. Er det lov ifølge Norsk Grunnlov ? Kunne du tenkt å leve slik dag ut og dag inn, år etter år ? I går var det elleve år siden Hamas startet rakettangrepene mot Israel fra Gazastripen. I løpet av disse årene er det skutt ut ca.12500 raketter. Mer enn 40 mennesker er blitt drept, flere tusen er blitt skadet og det er gjort store skader på eiendommer, skriver Israel National News. En mer nøyaktig statistikk gjengitt på nettstedet The Elder of Ziyon viser at det helt korrekte tallet er 15268 raketter sendt mot Israel siden angrepene begynte i 2001

http://www.frie-ytringer.com/2012/04/18/rammet-av-over-1000-raketter-arlig-i-11-ar/

https://veggavisen.wordpress.com/2010/08/26/strsta-mjliga-tystnad/

 Med støtte fra det norske folk Her enforherligende video fra det fredelige palestinske folk

Israeli achool bus hit by a rocket fired from ...[/caption]

?

Hamas day care center

"We won" in hamas interpretation

Uppdrag granskning om laglösa Backa

Video helle programmet i full lengde http://svtplay.se/t/103535/uppdrag_granskning[

Kortversion:

Debatt om programmet

Karl Evang

Rart att det skulle komme opp nå når mange faktsik har påpekt dette i årtider. Norske rasehygienikere var blant Hitlers beste støttespillere

Skrevet 9. mars 2009 11:04

Karl Evang satt som helsediktator fra 1938 til 1972.
Var med i  Mot Dag som var et kommunistisk parti.
Mot Dag ble lagt ned i 1936, og de fleste medlemmene meldte seg da inn i Arbeiderpartiet.
Noen av hans meninger:
«Den gode folkestamme» Et finere ord for rasehygiene. (ref Hitler)
Utgangspunktet var på en måte å foredle arbeiderklassen som var utsatt for mye sykdom og dårlig ernæring. «Den tanke for eksempel å begrense antall dårlige arvebærere, er en helt rasjonell tanke, som sosialismen alltid har gått inn for. I det sosialistiske plansamfunn vil dette naturlig inngå som ledd i det forebyggende sunnhetsarbeid», skrev han i 1934. Samme år som kastrering og fjerning av eggstokker hos norske tatere ble i iverksatt i stor stil. Ugjerninger som skulle pågå her i landet frem til 1969, da Evang hadde vært helsedirektør i 31 år.
Det førte med seg et rasehygienisk aspekt: sterilisering først og fremst av psykisk utviklingshemmede og tatere men også samer ble utsatt for dette. Det Inkluderte også såkalte tøser (Horer) Drunkenbolter, (alkoholikere) osv.
Nå er det  fremkommet  at det i et hemmelig rasehygienisk sentralregister utarbeidet av Karl Evang og overlege Ole B. Munch ved Emma Hjorts hjem er navngitt over 11 000 norske familier. Karl Evang og (AP) myndighetenes klare oppgave var å sterilisere bærere av uønsket arvestoff.

Sett mot dagens politikk må man jo gjøre seg noen tanker : Norske kontra innvandrere.

Multikulti I Praksis

“Far – hva er demokrati?” “Jo min sønn – det er når nordmenn arbeider – og vi får pengene.” “Jamen far – er nordmenn ikke lei av det?” “Jo da sønn – men da heter det rasisme!”

Stortingets forretningsorden § 55:
Upassende eller fornærmelig adferd, er ikke tillatt
og skal påtales av presidenten.
Tajik sees her med terrorskjerf
på stortingets talerstol.
Sandberg er på landsmøte og slapper av.

Nesten tre personer ranes i Oslo hver dag

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/09/04/158309/nesten-tre-personer-ranes-i-oslo-hver-dag

Hvis jeg ikke hadde vært alvorlig kreftsyk og vært i jobb, kunne jeg ikke skrevet dette, sier Steinar Lem.

http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/inneriks/politikk/innvandring/asylpolitikk/5750828/

Halal i Norge

Kan Nortura og andre fritt krenke personer rettigheter ved ikke å halal merke forbruksvarer ?

Og her er noen grunner til denne alvorlige krenkelse :

Definisjonen på Allah i Koranen er

«Kongen over skarene og demonene». Det er faktisk et helt kapittel i Koranen som kalles Jin-kapittelet. Jin betyr demonene. Han er herre over denne verden og underverdenen

Inne i Ka’abaen fantes det i før muslimsk tid flere avguder som representerte mange  guder, ca  360 jinn .(Demoner) inne i Ka`abah

I Kaaba – helligdommen ble det ofret til guder fra den gamle arabiske religion – deriblant Allah og hans tre døtre al-Lat, al-Uzza og Manat, (kjent fra de sataniske vers). Ergo avgudsoffer.

Demoni betegner tilstander eller handlinger som antas å ha utspring av demoners påvirkning. Ordet brukes dessuten nærmest synonymt med djevelskhet eller rett og slett ondskap.

Bibelen:

Paulus’ første brev til korinterne 10:20 – 21  «Nei, slike offer blir ofret til onde ånder og ikke til Gud. Og jeg vil ikke at dere skal ha fellesskap med de onde åndene». [21] «Dere kan ikke drikke både Herrens beger og onde ånders beger. Dere kan ikke delta både ved Herrens bord og ved onde ånders bord»

Apostlenes gjerninger 21-25 Når det gjelder de hedningkristne, har vi skrevet til dem og gitt beskjed om at de skal holde seg borte fra kjøtt som er ofret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor.»

Johannes’ åpenbaring 2:14 – 2:22  Men noe har jeg imot deg: Du har hos deg noen som holder seg til Bileams lære, han som lærte Balak å sette en felle for Israels-folket, så de spiste avgudsoffer og drev hor.»

Art 13.Retten til et effektivt rettsmiddel

Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap.

Art 14.Forbud mot diskriminering , ,

Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status.

Diskrimineringsloven om etnisitet av 21.06.13 § 6 annet ledd lyder:

«Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter § 7 eller § 8. Med direkte forskjellsbehandling menes en handling eller unnlatelse som har som formål eller virkning at en person eller et foretak blir behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon, og at dette skyldes etnisitet, religion eller livssyn. Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer stilles dårligere enn andre, og at dette skjer på grunn av etnisitet, religion eller livssyn.»

Det fremgår ganske åpenbart at å selge halakjøtt helt eller delvis i et produkt som ikke er merket med «halal», er en slik forskjellsbehandling, og videre at forskjellsbehandlingen ikke har «et saklig formål» som nevnt i § 7. http://www.regjeringen.no/nb/dok/lover_regler/lover/Diskrimineringsloven-.html?id=449184

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

Skriften på veggen

Personer som ikke kan se skriften på veggen:

[ www.youtube.com/watch?v=RPbdMO2utVE#at=51 ]

 

Du er veid på vekten og funnet for lett.

Er du en av disse som går rett i avgrunnen ?  

islamisering

%d bloggere like this: