Menneske og Klima.

22/6-2011

AmericanThinker.com gir et alternativ forslag som den virkelige årsaken til flom: den kanskje utilsiktede konsekvenser av radikal miljøverner retningslinjer vedrørende system av dammer på Missouri River.

americanthinker.com/2011/06/the_purposeful_flooding_of_americas_heartland.html

12-7-2007

Når Beveren lager en demning påvirker det klimaet i ca. 3 km. omkrets.

  • En vannbøtte kan lage tåke i en km. omkrets

  • Hva da med  meneskelagde demmninger?

  • Fra våre små demninge i Norge til den største til nå Three Gorges demningen  i Kina.

  • Vannmagasinet er 660 km langt og 2.3 mil bred og lagrer mer enn 22 milliarder kubikkmeter vann.

  • I lengde er den ca 66 mil lang, alltså mye lengere enn fra Oslo til Trondheim (ca.55 mil.)

  • Hvor store forskjel er det da mellom en  liten beverdam og på den største demningen Three Gorges?

  • Hvilken klimaendring tror du De tre kløfters demning utgjør, som er en av mange kjempedemninger i verden.

    Er Jordskjelvene og alle tyfoner I Asia, ett av svarene?

23-07-10

Vanvittig katastrofe om demningen ryker

21-07-2010

Ny tropisk storm truer kriserammede Kina

Bibelen om Jordaksen:

Jesaja 24-20

For lukene i det høye er åpnet,og jordens grunnvoller skjelver.

Jorden sprekker og revner,jorden vakler og knaker,jorden skaker og skjelver.
Jorden raver som en drukken mann og svaier som vaktmannens skur.

20-7-2010

18-11-2009

10-8-2009

http://www.vg.no/nyheter/vaer/artikkel.php?artid=566210

12-7-2007

jp.dk – Se Bushs hemmelige klimafoto

Det amerikanske militær har offentliggjort bilder av isen –  is?, ved Arktis.

Bildene er tatt av en amerikansk spion satellit og viser, hvor fort isen har blitt borte fra et område ved Arktis fra juli 2006 til juli 2007.

Får vi ett konstant lavtrykk over Norge de kommende år?

http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=564903 http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/artikkel.php?artid=556596

Bookmark and Share


Reklamer

Klimabløff ?

Global oppvarming?

FNs klima-sjef nekter å gå av 1-10-2010

Obama: Gjennombrudd i klimapolitikken/(bløffen)

Snøkaos i Europa28.12.2005

17 mai 2008 og 2 fattige varmegrader og sludd som etterhvert gikk over til sne,

Sjokk-kulde på Kanariøyene, snøkaos i Spania 09.01.2009

Værstasjon Gran Canaria med dagens aktuelle data

Det er fortsatt sjanse for at kulderekorden ryker. 18-12-09

Youtube:fakta?

Russiske værdata som ikke bekrefter vestens fakta om global oppvarming

Nyhetsspeilet.no

http://www.varviggo.no/archive.asp

Kraftig snøstorm på østkysten av USA 19-12-09

Venstrevridde er helt skrud i hjernen

Regn med opptøyer i Danmark den 12 Desember

Vindkraft, er de miljøvennlige?

Den ene bolig blev brugt til litauiske sæsonarbejdere, der imidlertid nægter at bo der mere, fordi de ikke kan sove på grund af lavfrekvent støj fra møllerne.

http://jyllands-posten.dk/indland/article4902380.ece

1 nov 2011  

 200 miljarder kommer vindkraftutbyggnaden att kosta i Sverige. Det är djupt olyckligt att inte de som arbetar för en vindkraftsatsning kan presentera siffror.

1 august 2010

Få 5.000 dollar og ti så stille

Om ikke så lenge vil Caithness oppføre en gigantisk vindmøllepark med 338 møller i bakkerne like uten for byen.

9 oktober 2009

Inntil nå har regjeringen og vindselskapene nektet for noen som helst helserisiko forbundet med kraftig støy og vibrasjoner som kommer fra moderne vindmøller.

Regjeringen sier at den aerodynamiske støyen som produseres av turbiner ikke øker risiko for helsen. De hevder at Dr Pierpont tendensiøs og vil trolig hevde at hennes siste funnene er basert på et for lite statistisk grunnlag til å være autoritativ

Å bo i nærheten vindturbiner kan forårsake hjertefeil, tinnitus, vertigo, panikkanfall, migrene og søvnmangel, ifølge banebrytende forskning som blir publisert senere i år av en amerikansk leger.

Dr Nina Pierpont, en ledende New York barnelege, har studert de symptomene som påvises på mennesker som bor i nærheten av vindmøller i USA, Storbritannia, Italia, Irland og Canada i løpet av de siste fem år.

Hennes funn bekrefter og identifisert vindmølle støy som en stor helserisiko.

Dette er brudd eller unormal stimulering av det indre øret er vestibulærsystemet av turbin Infralyd og lavfrekvent støy, den mest karakteristiske av disse er en gruppe symptomer som hun kaller visceral vibratory vestibular forstyrrelser eller VVVD. De problemer som spenner fra interne pulsering, dirrende, nervøsitet, fra turbiner rykt, en trang til å flykte, tetthet i brystet og takykardi – økt puls. støy fra kan også utløse mareritt og andre lidelser hos barn, samt skade kognitiv utvikling i den unge, hevder hun. Men gjør Dr Pierpont det også klart at ikke alle mennesker som bor nær turbiner er mottakelige.

Inntil nå har regjeringen og vinden selskapene nektet noen helserisiko forbundet med kraftig støy og vibrasjoner slippes ut av vindturbiner. Akustiske ingeniører arbeider for vindenergi selskapene og Regjeringen sier positur at aerodynamiske støyen produsert av turbiner ingen risiko for helse, vedtok en visning nylig av akustiker ved Salford University. De har hevdet at tidligere krav fra Dr Pierpont er innbilt, og vil trolig hevde at hennes siste funnene er basert på et utvalg for liten til å være autoritativ.

Det innebærer brudd og unormal stimulering av det indre øret er vestibulærsystemet av turbin Infralyd og lavfrekvent støy, den mest karakteristiske av disse er en gruppe symptomer som hun kaller visceral vibratory vestibular forstyrrelser eller VVVD.

Problemer som spenner fra interne pulsering, dirrende, nervøsitet, frykt, og en trang til å flykte, tetthet i brystet og takykardi – økt puls.

Turbinenes støy kan også utløse mareritt og andre lidelser hos barn, samt skade kognitiv utvikling i barns lære evne, hevder hun.

Dr Pierpont mener det også klart at ikke alle mennesker som bor nær turbiner er mottakelige.

Dr Pierpont’s funn er at mennesker blir berørt av lavfrekvent støy og vibrasjoner fra vindturbinene gjennom ørets knokler (Øreknokkelkjeden), lik den som fisk og amfibier oppfater. At mennesker har samme følsomhet som fisken er basert på nye funn gjort av forskere ved Manchester University og New South Wales i fjor. Dette, hevder hun, velter den medisinske ortodokse forskning gjennom de siste 70 år.

De som arbeider med akustikfor for vindparkene bruker å basere meninger om støymåling. «Det har vært evangeliet blant akustiker i år at dersom en person ikke kan høre en lyd, er den for svak til at kroppen oppdager eller registrert noe som helst”, sier hun.

Et gjennombrudd i forståelsen flere av virkningene av vibrasjonene kom i fjor, sa hun, da forskere ved Manchester University og Prince of Wales klinisk Skole og Medical Research Institute i Sydney viste at det normale menneskelige vestibulærsystemet har en fisk eller frosk-like følsomhet for lavfrekvente vibrasjoner. Dette var et vendepunkt i forståelsen av problemet, lagt Dr Pierpont, fordi den velter den ortodoksi av dagens måte å måle støy.

Men dette er ikke lenger sant. Mennesket kan høre gjennom beina.  Dette utsagnville å være kjettersk hvis det ikke hadde vært vist i en godt utført eksperimentet.

I Storbritannia, sa Dr. Christopher Hanning, grunnleggeren av British Sleep Society, som også har støttet henne forskning: «Dr Pierpont detaljerte opptak av skader forårsaket av vindturbiner støy vil legge et fast grunnlag for fremtidig forskning. Det burde være obligatorisk lesning for alle planleggere som vurderer vindparker. Som så mange tidligere medisinske pionerene utsette svakhetene ved dagens ortodoksi, har Dr Pierpont vært gjenstand for mye kritikk.

Dr Pierpont sin avhandling, som skal publiseres i oktober av K-Selected Books, er peer reviewed og omfatter en godkjenning fra professor Herre May, tidligere sjef vitenskapelig rådgiver for den britiske regjeringen. Lord May beskriver hennes forskning som «imponerende, interessant og viktig».

Hennes nye materiale om konsekvensene av turbinen støy på helse vil være av stor interesse for regjeringen sine planer for ca. 4000 nye vindmøller over hele landet. Ed Miliband, n Statssekretæren for energi og klima, har gjort vindkraft til en sentral del av hans nye grønne politikk for å oppmuntre til fornybare energikilder.

Det er ingen tvil om at min kliniske forskning viser at Infrasonic produserer ultrasoniske støy og vibrasjoner som slippes ut av vindmøller forårsaker symptomer som jeg kaller vindturbin syndrom. Det finnes ca 12 ulike helseproblemer forbundet med WTS og disse varierer fra takykardi, søvnforstyrrelser, hodepine, øresus, kvalme, tåkesyn, panikkanfall til mer generell irritabilitet.

Vindmølle industrien vil forsøke å diskreditere meg og nedvurdere min forskning. ikke ulikt hvordan tobakksindustrien forkaster helseproblemer som røyking forårsaker.

Tidligere forskning på virkningen av lavfrekvent støy og vibrasjoner ble foretatt av portugisiske leger som studere effektene på militært og sivilt personell som flyr i store høyder og med supersonisk fart. De fant at denne eksponeringen kan også forårsake den sjeldne sykdommen, vibroacoustic lidelse eller VAD, som forårsaker endringer i strukturen i visse organer som hjerte og lunger og kan også være forårsaket av vibrasjoner fra turbiner.

(I tidligere studier på andre steder, har lyd spesialister funnet at konstant eksponering for lavfrekvente lyder kan forårsake vibroacoustic sykdom. symptomene er kvalme, hodepine og svimmelhet. Lydteknikere har også fastslått at noen mennesker er mer følsomme for lavfrekvente lyder enn andre: http://www.disasternews.net/news/article.php?articleid=1118)

i Danmark, Tyskland og Frankrike, er regjeringer går mot bygging av nye vindparker utenfor kysten på grunn av bekymring over de potensielle helse-og miljørisiko. I Storbritannia er det ingen slike kontroller, og et økende antall lobbyister, støy eksperter og myndighetspersoner begynner også å forespørre lovpålagte støynivå blir gitt råd når du bestemmer hvor planlegging søknader fra vindparken produsenter.

Dr Pierpont, som har finansiert all forskningen selv, og er uavhengig av enhver organisasjon, anbefaler minst en 2km avstand mellom potensielle vindmøller og folks hjem.

Dr Pierpont tilføyde at vindmølle selskapene stadig hevder at helseproblemer er innbilte, psykosomatisk eller populært å hevde.

Folk beskriver støyen som liker et fly som aldri kommer.

British Wind Energy Association, Storbritannias største for fornybar energi bransjeorganisasjonen, sier: «En av de første tingene første gangs besøkende til vindparker pleier å si er at de er overrasket over hvor stille turbinene er.

«For å sette ting i kontekst: London Borough of Westminster registrert rundt 300000 støy klager fra innbyggere i 2008, ingen klager om vindturbiner.

I motsetning fant en uavhengig studie av vindparker og støy i 2007 bare fire klager fra rundt 2000 turbiner i landet, tre av disse ble løst når rapporten ble publisert.

«Vindmøller er stille, sikre og bærekraftig. Det er ikke overraskende at, ifølge en DTI rapport, 94 prosent av folk som bor i nærheten av vindturbiner er plaget. Det er ingen forskning som tyder på at vindturbiner er i noen måte skadelig, og selv mange av de kritikere av vindenergi er ærlige nok til å innrømme dette.

«Støy fra vindmølleparker er et ikke-problem, og vi trenger å bevege seg bort fra dette uproduktive og uvitenskapelig debatt og fokus på våre mål om reduksjon av karbonutslipp.

Kilde: http://www.independent.co.uk/ ved Margareta Pagano

Ekstrem tørke I Texas

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=556920
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=39817 Satelitt bilde på brannen i California 15. aug
Tørken I texas er den verste på over 50 år.

For landbruket er det katastrofalt, Oppsummeres i ett ord: ødeleggende,» sier Texas Jordbruksminister Todd Staples .

Også i California er tørken med til å forverre økonomien i den konkurstruede staten.


Bookmark and Share

Blir du lurt

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/artikkel.php?artid=552473

Ap s selvforherligelse  og ufeilbarlighet har ingen ende, Vg`s artikkel sier vel alt

Fritt sitert Jens Bjørnebo

Det massive kollektive  hyl om de ”gode nordmenns”  fortreffelighet og selvforherligelsen i nasjonalismens navn (ap?)

Klimatruselen
Nå er det bare blitt for mye meningsdiktatur fra BESSERWISERE på klimaspørsmål.
Jorden var flat i mange tusen år. Og vi har friskt i minne Semelweis av Jens Bjørneboe.
Hvor legene var så arogante at de ikke kunne vaske seg på hendene før de gikk fra døde mennesker
og rett til fødende kvinner med dertil følgende død og fordervelse,
datidens Besserwisere.
Det blir ikke rett for de det er politisk korrekt.
Så vil jeg lansere min teori :
1 bøtte vann ute i skogen kan i visse tilfeller gi tåke 1 ca 1 kilometer omkrets
Har du hørt om Beveren ? Når den lager demning påvirker det klimaet i ca. 3 km. omkrets. så hvor stor er da en bever demning ?
Så til meneskelagde demmninger alt fra våre små i Norge til den største til nå thre gogs demningen i Kina.
Vannmagasinet er 660 km langt og 2.3 mil bred og lagrer mer enn 22 milliarder kubikkmeter vann.
Hvor stor er den etter våre forhold ? I lengde er den ca 66 mil lang, alltså lengere enn fra Oslo til Trondheim (ca.55 mil.)
Hvilket forhold står det til en liten beverdemmning på klimaendring i ca 3 km omkrets.
Hvilken klimaendring tror du De tre kløfters demning utgjør, som er en av mange kjempedemninger.
 
 
Klima bløffen 
Er det en pause i den globale oppvarmingen, eller er det noe galt med vårt klima modeller?
Mens miljøvern på klima-toppmøte i Polen har jobbet hardt for å bremse den globale oppvarmingen, naturen selv har tatt initiativet.
Det vil faktisk bli kaldere på planeten. 2008 representerer følgende for å være det kaldeste året siden 1999, ifølge forskningen leder Jens Hesselbjerg Christensen fra Danmark’s Climate Center på DMI.
Vi forventer at 2008 vil bli ca. 0,1 grader kaldere enn i 2007. Årsaken er at vi nå har en sterk «La Nina», som gir avkjøling i Stillehavet, sier Jens Hesselbjerg, som erkjenner at til tross for dystre spådommer om global oppvarming, har ikke vært varmere på planeten i 10 år.
Havisen vokser
Samtidig er også vokse havisen rundt Nordpolen, sier forsker Rasmus Tonboe fra DMI.
«Etter at vi i 2007 som den laveste utbredelsen av havisen noensinne, isen er nå går opp. Det er lite lys i mørket, sier den danske isekspert.
Dette tyder på noe, at de siste spådommer om en isfri Nordpolen så tidlig som i 2015 neppe bli en realitet.
Professor fysisk geografi ved Universitetet i Oslo, Dane Ole Humlum, mener at klima forskere har en forklaring problem.
«Ifølge prognoser, temperaturen var på grunn av den økende mengden CO -2 i atmosfæren øke med mellom 0,3 og 0,4 grader over 20 år. Nå er vi 10 år sammen, og temperaturen har ikke steget. Tvert imot, det nå begynt å falle. For hvert år som går, klima forskere vil utstede mer forklaring, sier Ole Humlum.
 
 
 

 

 

Jordens temperatur faller
LARS FRA Jyllands-Posten utstedt ansatt
Publisert 14/12/08 noon. 22:15

 

 

%d bloggere like this: