Staten vs Borgerne, ett mønster ?

Legene sexmisbrukte sine egne pasienter og ble avslørt. Nå er de er de tilbake i jobb igjen ved sykehus og helseinstitusjoner. Pasientene vet ingenting.

http://www.dagbladet.no/2014/05/24/nyheter/leger_i_hvitt/overgripere_i_hvitt/seksuelle_overgrep/leger/33422319/ TV 2 melder at en av lederne i Profetens Ummah mottar over 19.000 kr fra NAV pr måned. Det er mer enn en minstepensjonist mottar etter årevis med innbetaling så vidt jeg vet. Barne”vernet” i nasjonen Norge dreper like mange barn som ABB – HVERT ÅR!, og ingen rettsaker, ingen straffes, ingen gjerningsmann- eller kvinne pågrepet, fordi etter sosialismen dogmer skal de ødelegge familien som en institusjon i samfunnet, idet det er samfunnet som skal være ens familie, og ikke den biologiske? Morderne skjuler seg bak staten, fine titler “med rett til å drepe”. Frp-nestleder Per Sandberg mener vegvesenets hemmelighold er så alvorlig at det må nedsettes et uavhengig granskingsutvalg og at «hoder må rulle». http://www.vg.no/nyheter/innenriks/vegvesenets-ulykkesrapporter/per-sandberg-om-ulykkesrapportene-veidirektoeren-maa-gaa-naa/a/10123312/

På listen under ser vi tydelig at AP i dag har få såkalte arbeidere i ledene og tunge posisjoner.

Politidirektør ØysteinMæland(tidligere statssekretær for AP)  Sjef for Statens vegvesen TerjeMoeGustavsen(tidligere statsråd for AP) Direktør for Medietilsynet TomThoresen(tidligere stortingsrepresentant og parlamentarisk leder for AP) Sjefsredaktør i Dagsavisen ArneStrand(tidligere statssekretær for AP) Leder i politiets fellesforbundArneJohannessen(tidligere AP politiker) Konsernsjef i DNB Nor RuneBjerke(tidligere finansbyråd for AP) Fotballpresident, NFF YngveHallen(tidligere varaordfører for AP) LO leder RoarFlaathen(sentralstyremedlem for AP) Leder i Fellesforbundet ArveBakke (tidligere statssekretær for AP) Direktør i Legemiddelindustrien KaritaBekkellem (tidligere statsråd for AP) Leder i FagforbundetJanDavidsen(sentralstyremedlem for AP) Leder i Norsk Industri SteinLier-Hansen(tidligere statssekretær for AP) Sjefredaktør i TV2 AlfHildrum(tidligere informasjonssekretær for AP) Nylig avgått sjefredaktør i Nordlys HansKristianAmundsen(statssekretær for AP) Direktør i Kredittilsynet BjørnSkogstadAamo(tidligere statssekretær for AP) Leder av Narkotikautvalget(kjent som Stoltenberg utvalget)TorvaldStoltenberg(tidligere utenriksminister for AP og far til Jens Stoltenberg) Riksrevisor JørgenKosmo(tidligere statsråd og Stortingspresident for AP) Sjef for Riksteateret EllenHorn(tidligere statsråd for AP) Styreleder Helse Sør/Øst(administrativt valgt) HanneHarlem (tidligere statsråd for AP) Styremedlem Hallvard Bakke i Telenor ,(tidligere Statsråd for AP)

Ambulanse ville ikke kjøre oldemor til legevakten. Dagen etter ble hun funnet død.

ref:Ambulansesaken (også omtalt som ambulanse-skandalen[1][2] og Ali Farah-saken[3]) var en hendelse i Oslo sommeren 2007 der norsk-somalske Ali Farah ble slått ned og alvorlig skadet av en 23 år gammel mann fra Ghana. Mannen hevdet å ha slått Farah i selvforsvar, men ble senere dømt til 17 måneders fengsel i Oslo tingrett. Saken vakte stor medieoppmerksomhet i 2007 og 2008 etter at ambulansesjåførene forlot den skadede Farah. Det oppstod også spekulasjoner om at det var rasisme som lå til grunn for deres oppførsel. http://www.ba.no/nyheter/article7376381.ece?ns_campaign=article&ns_mchannel=recommend_button&ns_source=facebook&ns_linkname=facebook&ns_fee=0&fb_action_ids=726931430678277&fb_action_types=og.recommends

Ahus: 770 meldinger om unaturlige dødsfall

http://www.rb.no/lokale_nyheter/article6913124.ece Ref :

Regjeringen gir penger til Polsk lokalsykehus

Nesten 300 døde av overdose i 2013

Professor: Tallet er forferdelig høyt i europeisk sammenheng.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/rusmidler/nesten-300-doede-av-overdose-i-fjor/a/10047323/ E

En flyktning (§ 1-7) som er medlem i trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid.
Loven for Nordmenn:
Grunnpensjonen fastsettes på grunnlag av trygdetid (§§ 3-5 til 3-7), og er uavhengig av tidligere inntekt.

Det er et vilkår for rett til grunnpensjon at vedkommende har minst tre års trygdetid. Full grunnpensjon ytes til den som har minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende mindre.

https://www.facebook.com/eldreoppror   http://www.rights.no/2013/05/eldreoppror/?fb_action_ids=10151628136707667&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

To demente må bo på toalettet i julen

http://www.tv2.no/a/3662909

Det ble anmeldt 1 137 voldtekter og 100 voldtektsforsøk i 2013, som samlet sett er om lag det samme antallet som året før.

 I 2012 foreslo Mattilsynet hele tre ganger å øke grenseverdiene for innhold av sprøytestoffer i maten. Som denne artikkelen omtaler, så ble grenseverdiene økt opptil 100 ganger. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig handelshensyn, altså at andre land som bruker mer sprøytestoffer enn Norge, skal kunne selge sine varer i Norge.
Professor i toksikologi Ketil Hylland ved UiO er veldig kritisk til økningen i sprøytestoffer. Han sier at vi vet for lite om helseeffekten av å få i seg flere sprøytestoffer samtidig, og han sier at «det blir helt feil å øke grenseverdiene når vi ikke vet nok om dette [1].» En dansk studie har vist at lave doser av fem sprøytemidler virkerer hormonforstyrrende, og en nypublisert studie har vist at noen typer sprøytestoffer øker risikoen for kreft av typen non-hodgkins lymfom over 10 år [2]. Professor Hylland har nylig holdt et foredrag med tittelen «Kan mat være giftig?» [3]
Jeg ønsker ikke å fokusere på den økte mengen sprøytestoffer i maten nordmenn spiser, men jeg vil heller fokusere på hvordan industrien påvirker Mattilsynet. Mattilsynet er veldig opptatt av å regulere kosttilskudd strengt, mens sprøytestoffer og E-stoffer som jeg omtalte i går, er det nesten fritt frem å bruke.
Korporatisme er et begrep for en situasjon der store firmaer (korporasjoner) påvirker statlige byråkrater, politikere og institusjoner til å innføre reguleringer som passer dem. Dette kan for eksempel redusere konkurranse. Den britiske politikeren Daniel Hannan omtalte i 2013 hvordan tobakkindustrien drev lobbyvirksomhet for å gjøre det vanskeligere for e-sigaretter å få markedsinnpass i EU [4].
Etter min mening er korporatisme utbredt ikke bare i EU og FN, men også i Norge. Derfor vil jeg at eksempelvis Mattilsynets og Legemiddelverkets oppgaver overtas av private firmaer. Private firmaer har ikke makt til å lage lover og reguleringer, og har mindre innflytelse på politikerne. Derfor vil korporatisme og lobbyisme bli mindre utbredt ved å fjerne statlige monopolister som Mattilsynet og Legemiddelverket.
Jeg har tidligere vist til en film om hvordan dette vil fungere i praksis, men legger ved linker til den også i dag [5].
Tror du korporatisme er utbredt i Norge?
Referanser:
1. http://www.nrk.no/for…/tillater-mer-gift-i-maten-1.8284612
2. http://www.mdpi.com/1660-4601/11/4/4449/htm
3. https://www.youtube.com/watch?v=ASuSnkBIJJM&feature=youtu.be
4. http://blogs.telegraph.co.uk/…/the-tobacco-lobby-the…/
5. https://www.youtube.com/watch?v=DvxT7fryE3Q

http://www.nrk.no/fordypning/tillater-mer-gift-i-maten-1.8284612

Staten dømt – kvinne fikk ikke nok beskyttelse mot voldsmann

Politi og påtalemyndighet sviktet når det gjaldt å beskytte en kvinne som ble utsatt for vold og trusler i årevis. Kvinnen måtte med sine barn flytte til en annen landsdel for å få fred.

http://www.aftenposten.no/nyheter/Staten-domt—kvinne-fikk-ikke-nok-beskyttelse-mot-voldsmann-7186322.html#.U4Cdnvl_ts1

 

Reklamer

Norsk pengestøtte til palestinske fanger/ terrorister

Palestinske fanger blir støtte med opp til 18,000 norske kroner pr. måned

Jonas Gahr Støre populert kalt Jonas stein gæern juger så det renner av Ham

http://www.miff.no/palestinske-myndigheter-pa/2013/02/11Kanmangearmedfornektelsenavaereslutt.htm

Jonas Gahr Støre nektet å innrømme at Norge er med på å finansiere formidling av jødehat og hyllest av terrorister i offisielle palestinske medier. Søndag avslørte NRK sannheten for alle som vil se, men dessverre tyder ingenting på at den nåværende regjering ønsker å gjøre noe for å endre situasjonen. 

Svs og statssekretær Ingrid Fiskaa – sa i april 2008 at hun noen ganger ønsket at FN ville sende “presisjonsstyrte raketter mot utvalgte Israelske mål. Dette menneske er med andre ord for drap på Jøder. Jonas Gahr Støre blir i utenlandsk presse sammenlignet med Vidkun Quisling http://www.antisemittisme.no/?​p=4037

 

 “En nasjon kan overleve sin dårer, og selv de ambisiøse .. Men nasjonen  kan ikke overleve med forrædere innenfra.(muslimer/rødgrønne/femtekollonne)  En fiende ved porten er mindre formidabel, for han er kjent, og bærer sitt banner åpent. Men en forræder som går fritt bak vollene blant dem innenfor byportene. Hans listige visken raslende gjennom gatene som visne blader og han høres selv i de offentlige kontorer. For forræderen sees ikke på som en forræder (Treholt). Han snakker språket som hans ofre forstår  og klær seg i samme klær som innbyggerne og appellerer til det laveste som finnes i menneskenes hjerter. Han får landets ånd til å råtne og han arbeider  i hemmelighet og usett i løpet av natten for å undergrave grunnmuren i samfunnet og smitter de styrende organer så folk  ikke lenger kan forstå og å yte motstan

JONAS

Ett godt eksempel på de rødgrønnes renvasking av den Ultimate forræderen

Ett godt eksempel på de rødgrønnes renvasking av den Ultimate forræderen

landsforeder.jpgfistandroseDrittsekken Sigbjørn


alle-skal-med.jpg

Tid for å svindle glupe studenter

http://e24.no/makro-og-politikk/article3258443.ece

Daglig leder for bolig Norge Rödberg-Larsen i sökelyset til Forbrukerådet og tv2 hjelper deg

Bjørn Jarle Røberg-Larsen er Leder i Elverum Arbeiderparti og blogger på Sosialdemokraten.no

Ap leder tjener fett på gamle boligannonser.

http://bolignorge.no/ er et nettsted for utleie av boliger. Det er gratis å annonsere, men ønsker du å kontakte en utleier, er du nødt til å ringe et 820-nummer som koster 25,78 kroner i minuttet. Adresseavisa fortelle om hvordan nettstedet annonserte boliger som allerede var utleid.Forbruker.no sendte 15 tekstmeldinger om leiligheter annonsert på Bolignorge.no. Alle var tilsynelatende ledige. Deretter ringte vi 820-nummeret for å få navn og nummer på utleierne slik at vi kunne sjekke om leilighetene faktisk var til leie.Flere av utleierne vi kom i kontakt med, fortalte oss at leiligheten deres var utleid for lenge siden. De fortalte også at de hadde prøvd å fjerne annonsene sine uten at noe hadde skjedd.

Link: Han er dömt for bedrageri sammen med andre Ap politikere

Advarsel mot sms-parasitter Hvis du,  av og til får en liten uskyldig utseende reklame-melding inn på mobilen, som du kaster et blikk på og deretter sletter, så vær på vakt! Det kan nemlig hende du er utsatt for en parasitt som lopper mobilregningen din for småbeløp du ikke legger merke til.

Advarer spesielt mot bolignorge.no som sender fra 1963. Søk gjerne på nettet om dette firmaet og innehaveren + ord som svindel/svindler/forbrukerrådet/tv2 hjelper deg, så skjønner du hva jeg mener!

For å bli kvitt akkurat denne parasitten: BN STOPP til 1963

Alt er så mye bedre med Ap , Alt blir så håplöst med Frp, Ikke sant ?

Syv meldte seg ut av Elverum Ap

http://www.dagbladet.no/2009/07/29/nyheter/innenriks/svindel/svindelforsok/bolig/7412929/

Homsedag på Tusenfryd

%d bloggere like this: