Vulkaner

Webcam Katla:


VEI skalaVolcanic Explosivity Index
Nivå Mengde Røyk Beskrivelse Intervall Eksempel
0 1000-10 000 m³ under 100 m Ikke-eksplosive daglig Mauna Loa
1 10 000-100 000 m³ 100-1000 m mild daglig Stromboli
2 100 000-1000 000 m³ 1-5 km eksplosive Ukentlig Galeras (1993)
3 1-100 millioner. ³ 3-15 km vanskelig hvert år Korjakskij
4 100-1000 millioner. ³ 10-25 km «Katastrofale» mer enn 10 år Soufrière Hills (1995)
5 1-10 km ³ over 25 km «Anfallsvis» mer enn 50 år Mount St.Helens (1980)
6 10-100 km ³ over 25 km kolossale mer enn 100 år Pinatubo (1991)
7 100-1000 km ³ over 25 km «Super Colossal» mer enn 1000 år Tambora (1815)
8 1000-10 000 km ³ over 25 km «Mega-Colossal» mer enn 10 000 år Toba (73 000 år siden)

Island

Eyafallajökull: subglacial volcanic eruption (continued)

Kilde og flere flotte bilder :http://www.swisseduc.ch/stromboli/perm/iceland/eyafallajokull_20100416-en.html?id=2

Video 17 april http://http.ruv.straumar.is/static.ruv.is/vefur/16042010flug.wmv

Video 16 april http://http.ruv.straumar.is/static.ruv.is/vefur/16042010_SJO_Gosmokkur_fra_Eyjum_med_tonlist.wmv

15april -10 http://http.ruv.straumar.seneste video fra Island

Video av ask nedfallet  http://http.ruv.straumar.is/static.ruv.is/geyma/oskufall.

Video flommen http://http.ruv.straumar.is/static.ruv.is/vefur/gos_vefur.wmv

14 april-10

Nyhets sending  /

Vannstanden på Gígjökul har økt voldsomt. Vannstanden var  75 cm høy, men er økt med godt over to meter. Vannstanden synes å være økende.Meteorologiske institut, sier det er ukjent  hva og hvor vulkanen er. Det har heller ikke vært observert utbrudd fra noen fly. Jordskjelv er rapportert under toppen av Eyjafjallajökull breen, sør på Island.

http://www.ruv.is/frett/stor-sigdaeld-umhverfis-giginn

Utbruddet startet i Eyjafjallajökull kl. 23:28 den 20 mars, 2010

Eyjafjöll (også kjent som Eyjafjallajökull) ligger like vest for vulkanen Katla.

http://visir.is/article/20100321/Video

EyjafjallajokullGos

Nyhetssending video Island 23-3-10

22-3-10 Se på 

http://http.ruv.straumar.is/static.ruv.is/vefur/innklipp_eldgos.wmv

EyjafjallajöKull Slideshow Powerpoint

View more presentations from guestcf87e3.

Katla vulkanen i det østlige skråningene Mýrdalsjökull ca 23 km unna og kan ses veldig godt fra Hafen. Island

Webcam Hekla

 

 

 

 


http://veggavisen.wordpress ragnarok-eller-2012/
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10000804
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=584179
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10000622

Amerika

Mt. St. Helens Webcam

Italia

Etna Vulkan

Reklamer

Ragnarok eller 2012 ?

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10000909
https://veggavisen.wordpress.com/2010/04/15/vulkaner/
http://www.vg.no/ http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10000817
http://www.skanskan.se/article/20100415/VADER/100419768/1057

Klikk her: Siste Utpressings brev fra Island

I historisk tid har vulkanen Eyjafjallajökull vært i utbrudd tre ganger, i årene 920, 1612 og i 1821 til 1823

Og i alle tre tilfeller av eruptionerne har det i løpet av et års tid blitt fulgt av  voldsomme utbrudd i den nærliggende vulkanen Katla

Kilde bilde: http://galathea3.emu.dk/geologi/geol3.html eruptionerne

I geologisk forstand er Island helt enestående. Ingen andre landområder på kloden befinner seg så direkte over en spredningsrygg og hot spot – de to viktigste årsaker til vulkaner.

Men par-tre ganger hvert århundrede forvandler de rykende åpningene til jordens kjempevarme lagre seg til noe, som like gjerne kunne ha vært porten til selveste helvete, hvor ifra opp imot en milliard kubikmeter vulkansk materiale slynges opp. Og kanskje er det nå døren til de kokende kilder nettopp nå er på vei til å åpnes.

Islands kokende porter til klodens indre, rommer så destruktive krefter, at de har potensiale til å påvirke hele Norges økonomi, natur, sunnhet og  klima.

Laki ett eksempel på konsekvenser.

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:vAyvJASN

VEI skalaVolcanic Explosivity Index
Nivå Mengde Røyk Beskrivelse Intervall Eksempel
0 1000-10 000 m³ under 100 m Ikke-eksplosive daglig Mauna Loa
1 10 000-100 000 m³ 100-1000 m mild daglig Stromboli
2 100 000-1000 000 m³ 1-5 km eksplosive Ukentlig Galeras (1993)
3 1-100 millioner. ³ 3-15 km vanskelig hvert år Korjakskij
4 100-1000 millioner. ³ 10-25 km «Katastrofale» mer enn 10 år Soufrière Hills (1995)
5 1-10 km ³ over 25 km «Anfallsvis» mer enn 50 år Mount St. Helens (1980)
6 10-100 km ³ over 25 km kolossale mer enn 100 år Pinatubo (1991)
7 100-1000 km ³ over 25 km «Super Colossal» mer enn 1000 år Tambora (1815)
8 1000-10 000 km ³ over 25 km «Mega-Colossal» mer enn 10 000 år Toba (73 000 år siden)

Mytologi:

Ragnarok vil bli innledet av en serie naturkatastrofer, som kulminerer i en Fimbulvinter, som vil vare i hele tre år.

Bibelen:

Den fjerde engelen blåste i basunen. Da ble en tredjedel av solen, en tredjedel av månen og en tredjedel av stjernene rammet slik at tredjedelen av stjernene ble formørket, og dagen mistet tredjedelen av lyset sitt, det samme gjorde natten.Den femte engelen blåste i basunen.Og da den åpnet brønnen, steg det røyk opp, som røyken fra en stor ovn, så solen og luften ble formørket av røyken fra brønnen.

Svensk:

I historisk tid vulkanen har utbrott endast tre gånger per år 920, 1612 och 1823 -1821.Och i alla tre fall av eruptionerne har det inom ett år följts av våldsamma utbrott i den närbelägna vulkanen Katla.Källa bild: http://galathea3.emu.dk/geologi/geol3.html eruptionerne
I geologiska termer Island är väldigt unikt. Inga andra länder i världen är så direkt över en spridning ås och en hot spot – de två främsta orsakerna till vulkaner.Men två eller tre gånger varje århundrade förvandlar den ångande ventilerna till jordens stora värme  till något som lika gärna kunde ha varit porten till helvetet, där upp emot en miljard kubikmeter av vulkaniskt material kastas upp. Och kanske nu dörren  just nu på väg att öppna.

Islands kokande hamnar i planetens inre, kan rymma så destruktiva krafter, de har potential att påverka hela SKANDINAVIAS ekonomin, natur, hälsa och klimat.

Laki ett exempel på konsekvenserna.

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:vAyvJASN

Vær satelitter

Mytologi:

Ragnarök kommer att föregås av en rad naturkatastrofer och avslutas med en Fimbulvinter, som varar i tre år.

Bibeln:

Den fjärde ängeln blåste sin trumpet. Då en tredjedel av solen, en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna påverkas så att den tredje delen av stjärnorna förmörkades och dagen förlorat en tredjedel av sitt ljus, liksom natten.Den femte ängeln blåste basunen.Og när det öppnade bra steg rök upp, som röken från en stor ugn, så solen och luften förmörkades av röken från brunnen.

%d bloggere like this: