Tyskland, i fortapelsens ånd?

23 juli 2010

derwesten.de/nachrichten/politik/NRW-Arbeitsminister-warnt-vor-Auslaender-Gettos-id3271036.html

Tysk politi har nå helt gitt opp overfor de kriminelle tyrkere i North Rhine-Westphalia (NRW).

De har nå anmodet tyrkiske myndigheter om å sende tyrkiske politistyrker til Tyskland for om muligklare å håndtere de voldelige tyrkiske kriminelle.

Det er 3,5 millioner muslimer i Tyskland og de med tyrkisk bakgrunn utgjør 2.3 mil.

Mange tyskere ser ikke politiet som den tapende part i denne skammelige måten å overgi seg for tyrkiske kriminelle. Snarere viser de til politiets knebling og tap av kontroll over tysk lov og territorium som en direkte følge av  de Tyske  politikeres unnfallenhet og stemmefiske overfor de muslimske velgere. Etter å ha mislyktes i å vedta tiltak for å hindre eller kontrollere slik kriminell adferd og for å håndheve gjeldende lover som ville tillatt politiet å ta til tøffe tak mot uregjerlige og kriminelle med innvandrerbakgrunn,  i slike nabolag nytter det ikke med noen silkehansker når gjenger av voldelige ungdommer nå regjerer gata og er helt sjef.

22.07.2010

I GÅR kveld ble det i et45 minutter langt  TV  dokumentar vist  «Slaget om klasserommet, » om det daglige livet på en skole i Essen (NRW). En dag full av brutalitet, en skummel parallell verden som  terrorisere de fåtallige tyske elevene.

«Tyskerne er noe dritt. Det tyske folk vil vi ikke ha som venner og  hvis du skulle ha noen som helst mening blir du stemplet som  nazist , sier en tysk student.

156 studenter hvor av 70 prosent er muslimer. Tyrkere, libanesere, kurdere.

Sebastian (16) er gjentatte ganger banket opp av klassekamerater. «Selv med en stol de har slått ham.» sier hans mor.

Kilde:http://www.bild.de/BILD/politik/2010/07/22/auslaender-terror-an-deutschen-schulen/ard-schock-dokumentation.html http://translate.google.no/translate?hl=no&sl=de&u=http://fmtvnet.wordpress.com/2010/07/&ei=QAxMTL-NJsWOjAfd1LHYDA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DImmigrantenvierteln%2BSt%25C3%25A4dten%2Bin%2BNRW%26hl%3Dno%26sa%3DX%26tbo%3D1%26tbs%3Dqdr:m

Video dokumentasjonen: http://mediathek.daserste.de/daserste/servlet/content/4980716?pageId=&moduleId=799280&categoryId=&goto=&show=

Reklamer

I Inger Louise Valles ånd?

tv2nyhetene.no/innenriks/krim/hadde-sex-med-14-aar-gammel-jente-slipper-fengsel-3255637.html

Slipper fengsel for sex med mindreårig

Eidsivating lagmannsrett har nå fastholdt tingrettens straff på 45 dagers samfunnstjeneste ???????????


§ 195. Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel inntil 10 år. Dersom den seksuelle omgangen var samleie, er straffen fengsel i minst 2 år.

http://loven i sin helhet på lovdata.no

Inger Louise Valle og kriminalpolitikken

Etter straffeloven 1902 § 119 straffes en offentlig tjenestemann som i strid med sin plikt medvirker til at en siktet eller en domfelt person unnviker eller at straff ikke fullbyrdes eller at en for mild straff fullbyrdes.

Straffeloven 1902 § 118 rammer offentlige tjenestemenn som ved misbruk av sin stilling hindrer at noen blir domfelt eller idømt riktig straff, eller som uriktig unnlater å forfølge en straffbar handling.Overtredelse straffes med tap av tjenesten eller med hefte eller fengsel inntil tre år.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/2007-2008/otprp-nr-8-2007-2008-/9/17.html?id=488249

Forholdet mellom kriminalitet og etnisitet

vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10043735

criminologie.nl/tvc/persbericht_TvC_2010-2.pdf

24 juni 2010 – Nederland , halvparten av de marokkanske gutter kom i kontakt med politiet for en forbrytelse. En av tre er  gjenganger, lovbryteren i denne gruppen er med i mere enn fem hendelser . Det sier en ny studie publisert i siste utgave av tidsskriftet Ciminologie. Til stor overraskelse for forfatterne fant de også tre ganger så mange marokkanske jenter var med i statistikken over forbrytelserenn nederlandske damer. Og vanlige lovbrytere er i gjennomsnitt ikke mer voldelige enn folk som bare har sporadisk lovbrudd. En annen studie i samme nummer av TVC viser igjen at asyl-innvandrere begår langt flere forbrytelser enn vanlige innfødte eller bofaste innvandrere. En evaluering av begge  studier og om denne studien kan generaliseres til kun å gjelde  Belgia? Fakta tyder ikke på det.

Forholdet mellom etnisitet (opprinnelsen til mannen, red) og etterforskning er sensitivt. Registrering av en persons etnisitet ble kritisert for  påstander om «rasisme» . I Belgia er det ingen studier på dette temaet.  I Nederland har den nederlandske Journal for kriminologi viet en hel utgave.

Sentralt i en ny studie av Arjan Blokland, Kim Grimbergen, Paul og Wim Bernasco Nieuwbeerta. Studien I Nederland er statistikk  på en periode på 22 år. De gikk etter hvor mange ganger denne personen kom i kontakt med  politiet i forbindelse med en forbrytelse .

Imidlertid avslørte tidligere at det årlige antallet innvandrere i gruppen mistenkte i Nederland er dobbelt så stor som deres andel i befolkningen skulle tilsi, og at om lag en tredel av all registrert kriminalitet i Nederland ble begått av en ikke-vestlige utlendinger. Dette viser at i  år 2007,  att mer enn halvparten av den marokkanske befolkningen i Rotterdam, i alderen mellom 18 og 24 år, minst én gang er pågrepet av politiet kom i forbindelse med en forbrytelse. Tilbakefallsstatistikk var  i denne gruppen rundt 90%. Disse studiene er kald statistikk og som ikke er manipulert til noen politsk retning og  som ikke kan sies å være så partisk. Aldri før har et komplett fødsel «kohort» (en gruppe fra et gitt fødsel  fulgt over så mange år ) på tvers av vedtatte normer i Nederland

* 14% av disse unge menneskene fra 1984 kom minst en gang i kontakt med politiet. Nederlandske menn er ca 20% og  marokkanske menn til 54%.

* Unge utlendinger er mer i kontakt med politiet for en forbrytelse enn innfødte. Dette gjelder alle innvandrergrupper (marokkanere, tyrkere, Antillean, Surinamese …).

* Marokkanske gutter er i gjennomsnitt de yngste da de ble første gangs registrert (17,6 år). Gjennomsnittsalderen  alder er 18,5 år for menn av nederlandsk herkomst. Marokkanske gutter vil også komme hyppigst i kontakt med politiet (4.1 ganger).

* Tyrkiske menn begår voldelige forbrytelser i særdeleshet, er nederlandske  herkomst registrert for hærverk,  forstyrrelser av den offentlige orden og trafikkale  lovbrudd.

* 5,4% av alle jenter registrert i 1984 har minst en gang kommet  i kontakt med politiet som gjerningsmennene. For nederlandske jenter er ca 4,5% av marokkanske jentene til 16,6% (3,7 ganger). Den kriminalitet statistikk viser det er ikke bare  er marokkanske gutter som er overrepresentert, men også marokkanske jenter. Dette funnet undergraver en utbredt tro på at de marokkanske jentene er mye «modigere» enn marokkanske gutter. Marokkanske jenter er hovedsakelig pågrepet for mindre  forbrytelser (formodentlig butikktyveri), og svært lite vold. Jenter i alle etniske grupper også mindre voldelig enn gutter.

Innvandrer jenter står for tre ganger så mange  forbrytelser av vold som nederlandske jenter.

Hva med de mange forbrytelsene? Forfatterne definerer fem ganger mer enn de som er registrert for en forbrytelse som gjentar lovbryter. Blant mennene er omtrent 3,4% av alle menn født i 1984, eller 14,9% av alle lovbrytere i den gruppen. Men forskjellene er store ethnieën. I den nederlandske menn er om lag 12,8% av alle lovbrytere, den marokkanske menn 32,3%, nesten tre ganger så mye. Mest profilerte lovbrytere ha minst en voldelig handling ble begått, men generelt tar deres kriminelle karrierer er ikke mer voldelige enn andre lovbrytere. Sistnevnte Forfatterne fant også overraskende.

Mye oppmerksomhet er menn virksomhet: elleve ganger så mange menn som kvinner gjør. Det er likevel at andelen av vedvarende lovbrytere i de marokkanske jentene (7,4% av alle kvinnelige lovbrytere) er dobbelt så høy som for urbefolkningen nederlandsk (4,8%). I alt, bare 0,3% av alle kvinner i 1984 en gjentakelse lovbryter og som går for 5,4% av alle kvinnelige lovbrytere.

* Betalingsudyktig innvandrere er mer voldelige enn kriminelle innfødte. Dette gjelder lovbrytere som begår så mange forbrytelser faktum.

* Tyrkerne ser mest ut som den nederlandske. Allikevel er det også begå flere straffbare handlinger og er mer voldelig enn den nederlandske.

* De finner at kulturer og religioner av alle disse gruppene skiller seg betydelig. Den forklarende faktor kan ikke være der.

* Den lavere sosio-økonomiske posisjon av innvandrere er de definitivt ta dem. For tre årsaker.

– Fordi du er i den nederste sirklene mer negative «forbilder» (folk som er sosialt skapt takket være kriminalitet, red) enn i de høyere.

– Fordi prosessen med å vokse opp der lenger, noe som gjør overgangen til puberteten kriminalitet «også drar på lengre, og risikoen for at opprettholder kriminaliteten er økende.

– Gitt de ulike sosiale faktorer i tidlig barndom kan ha uheldige nevrologiske effekter, som for oppmuntrende aggresjon.

Men … hvordan er det lavere sosio-økonomiske stilling ikke er avgjørende, fordi den nederlandske hadde samme lavere sosiale klasser er mindre forbrytelser i kontakt med politiet enn innvandrere fra klassen.

God eller dårlig integrert i nederlandske samfunnet spiller liten rolle. Det har blitt foreslått av marokkanske gutter selv syntes at kriminell gruppe er mer integrert enn de ikke-kriminelle. Marokkanere som sterkt Nederland fokuserer ofte finner det frustrerende å være i deres vanskeligstilte posisjon kan ikke oppnå sine ønsker enn marokkanere som ikke Nederland fokus, som forfatterne mener.

Den sosiale kontrollen ser ut til å være en viktig faktor. Sosial kontroll som spiller både i familien og samfunnet selv. Sosial kontroll kan forklare tyrkerne som «god» score: Nederland har en sterk tyrkisk fellesskap, men det er ikke så for marokkanere. Videre tyrkere opplevde den lille forbrytelsen som «miste ansikt» og at ikke gjelder marokkanere.

Men den sosiale kontrollen ikke forklare alt, fordi marokkanske jentene er svært kontrollert, sannsynligvis mer enn nederlandske jenter, spesielt i familien, og de scorer ekstremt høyt i statistikken.

Spiller registreringen av politiet involvert? Forskning utført i 1999 viste at det er lite bevis for at innvandrere fra det nederlandske politiet er behandlet annerledes enn opprinnelig nederlandsk. Det faktum at HALT tilfeller (mest alternative straffer for petty forbrytelse av mindreårige innrømme fakta, ed) ikke er inkludert i statistikken, fordi i dette tilfellet ikke posten er gjort, kan ha effekt at antall innfødte er undervurdert fordi sistnevnte gruppen er representert i HALT. Og politikk å engasjere seg i visse vanskeligstilte områder og vedvarende lovbrytere å opprette en overrepresentasjon av marokkanere bly.

Også tydelig at forskjellene mellom innvandrere og innfødte enda større i studier der alle sier hva forbrytelser han har begått, enn politiet statistikken. Og så en mulig effekt av faktoren heller begrenset registrering.

Forfatterne konkluderer med at etablering av koblingene mellom etnisitet og kriminalitet risikofaktorer på individnivå, distriktet og samfunnsnivå er et komplekst problem. «Faren er at folk selv etnisitet og kultur som en forklarende faktor å se, mens etnisitet er bare en sosial kategori som best refererer til andre bakenforliggende årsaker, «de hevder.

Kriminalitet av Asylum innvandrere

I samme spesialnummer av TVC publisere i januar treet, Erik Rask og Godfried Engbersen en studie på forholdet mellom «asyl migrasjon og kriminalitet. De gikk etter mange asyl migranter mistenkt for en forbrytelse i 2004.

Migranter til dem både asylsøkere og anerkjente flyktninger, selv om den nederlandske statsborgerskap ervervet. Avvist asylsøkere (og dermed ulovlig), begrepet «asyl migranter.

Av anerkjente flyktninger i 2004 var 3,4% registrert som mistenkt. Av søkere selv (som fremdeles var i prosessen) var at tallet er nærmere 5,4%, det avviste asylsøkere til 10%. Kriminalitet av asyl-innvandrere er – med et gjennomsnitt på 5,1% mistenkte – høyere enn for innfødte nederlendere og innvandrergrupper det vanlige, som forfatterne. I 2004, 1,5% av alle innfødt nederlandsk mennesker registrert som mistenkelig, 6% av marokkanere og 7,5% av Antillene. Men sammenlignbare tall er vanskelig fordi en bestemt gruppe asyl migranter er: (da) for det meste unge menn med en sterk sosial frustrasjon og savn.

Disse er for det meste mindre eiendom kriminalitet (16% se en enkel tyveri eller butikktyveri, innbrudd 9%) og forfalskning (bruk av falske dokumenter).Ifølge forfatterne er at verre den rettslige statusen til asyl migranter, jo høyere kriminalitet.

OG BELGIA?

Hva er situasjonen i Belgia? Vi vet ikke. I Nederland kan være etnisitet av mistenkte lovbrytere og register, databaser, og linking vitenskapelig forskning på dette temaet, Belgia – spesielt under trykket av PS og personvern komiteen – ennå. I Belgia, bare et opptak av en persons etniske grupper har for noen «rasistiske».

De få studier på overvekt av utlendinger (hovedsakelig belgiske studier at mennesker med utenlandsk nasjonalitet, ed) i kriminalitet statistikk i Belgia alltid fokus på mulige rasisme i politi og domstoler og sosial ekskludering. Kulturelle forklaringsmodeller er tabu. Som svar på de studiene viste San Marion.

Sammenligninger mellom Belgia og Nederland , og generaliseringer fra ett land til et annet bør også være passe. For flere grunner:

Nederland har noen etniske minoritetsgrupper (Surinamese, Antillean) at Belgia ikke har. Belgia har over andre (Kongolesiske og afrikanske svarte).Disse gruppene har alle forskjellige kulturer og kan ikke forveksles. Det må sies at den nederlandske studien av Blokland og co er i ferd med mennesker i 1984 iNederland født. Således, en rekke etniske grupper, nå i Nederland og Belgia til stede, av (russere, kosovoalbanerne, serbere) fordi i 1984 fremdeles satt bak Jernteppet.

Integrasjonen er annerledes. Marokkanere i Nederland kan være bedre integrert enn i Belgia. Sysselsettingsfrekvensen i Nederland er sikkert mye høyere enn her. I Belgia, ledighetsraten for innvandrerungdom i Brussel på 50%. Hvilken rolle den spiller i kriminalitet er ikke enkelt.

– Den nederlandske politiet arbeider – i hvert fall på lokalt nivå – effektiv og profesjonell enn den belgiske. Det er ikke klart hva konsekvensene er: registrering av marokkanske mistenkte (muligens av rasisme) eller bare mindre (fordi nei-gå områder eksisterer)?

Eller den belgiske politiet og den belgiske domstolen racistischer enn sine nederlandske kolleger, er det tvilsomt. Forskning i komitéen P viste at bare 16,4% av klagene mot den belgiske politiet for rasisme har blitt arkivert mellom 2005 og slutten av 2008, var godt grunnlagt. Og den eneste forskning på mulige diskriminering for tilbakeholdelse av marokkanere – studiet av Dr. Walter Peacock, Tjenesten for Criminal Policy om håndtering av narkotikabruk forbrytelser – viste at diskriminering ikke var der.

Den vitenskapelige studie av etnisitet-kriminalitet forholdet er fortsatt jomfruelig i Belgia. Den TVC seg selv forklarer den store forskjellen mellom Belgia og Nederland besluttet av «tendens til regjeringen kriminalitet problemer i forhold til innvandrere ut av diskusjonen hold». I TVC tar også den oppfatning at «den belgiske innvandringsdebatt redusert truer med å bli en debatt om islam. Det debatt flyter og motstandere fra hverandre, og forstyrre, ikke bare den sosiale dialog mellom folk, men også miljøet der vitenskapelig forskning er gjort .

Men belgiske holdningen i Vesten snarere regelen enn unntaket. Ifølge TVC er forholdet kriminalitet-migrering i England eneste farbare hvis den er presentert som et spørsmål om selektiv politiarbeid, rasisme og nød. Tysklandsiden andre verdenskrig svært motvillig til studier på en persons etniske bakgrunn og i Frankrike er bare fransk, ingen fransk med en annen etnisk opprinnelse.

Imidlertid vil en kriminell som faktisk engasjerte mennesker, både forebyggende og repressive tabuer har fortsatt å være forlatt. Det faktum at nå er Senter for likestilling og motstand mot rasisme i etnisk innspilling anrop (spesielt til forskning på den sosiale utviklingen av regularized å la ulovlige innvandrere) er et positivt tegn.

Kilde: gva.be/dekrant/experts/johndewit/het-verband-tussen-misdaad-en-etnische-afstamming.aspx

Somaliske Fotballslag i slagsmål

25-7-2010

15-åring gruppevoldtatt i Gøteborg

Vi har opplysninger  om att det er om tre gutter fra ett utenlandsk fotballslag som har deltatt i Gothia Cup, sier Roger Helliksson, hos arbeider i nær politiet i Gøteborg

Ved 24-tiden hade politiet endaikkke pågrepet noen misstenkte for gruppevoldtekten. Den 15-år gamle jenta, som bor i Gøteborg, skal ha kjent litt til  gjerningsmennene  da de har møttes  flere ganger mens  turneringen har pågått..

Gruppvåldtäkt ifrågasätts

gp.se/nyheter/goteborg/1.414747-gruppvaldtakt-mot-15-aring vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10035168 politisktinkorrekt.info/2010/07/25/15-aring-gruppvaldtagen-av-gothia-cup-deltagare/

24-7-2010

Gothia cup fortsätter att kantas av bråk – både på och utanför planen.

23-7-2010

vg.no/sport/fotball/ligaer/sverige//artikkel.php?artid=10035028

Jag ringde precis min polare som lirade i första halvleken, han är den mest godhjärtade person jag känner, anyway så fick han tillsammans med blåvitt laget rusa till sitt omklädningsrum, samtidigt som irakierna tog alla deras väskor och värdesaker, men efter att de kom fram till omklädningsrummet var det 2-300 irakier efter de. Mikael sprang till Nya Ullevi och fick räddning och har eskorterats ifrån platsen, men han har ingen aning om hur det är med resten.Al Madina kommer från Sadr-staden i Bagdad, ett av den irakiska huvudstadens fattigaste områden, Upplopp när irakiskt lag åkte ut

SKANDALER I GOTHIA CUP

1977:

En finale ble spilt om siden Gais gikk av banen på grund av att de nigerianske motstanderne spilte alt for brutalt. Matchen ble spilt dagen etter og Gais vant.

1998:

Fem spillere i ett schweiziskt lag ble funnet i damedusjen på Hvitfeldtska gymnas. Ett kypriotiskt lag jager dommeren  og fotballspillere fra det svenske Nyköping gikk av banen med kuler og blåmerker.

2001:

Syv franske gutter, 12-14 år gamle, omringet og  sextrakasserte to jenter på ett disco.

2003:

En fransk leder tiltales og ble dømt til en måneds  fengsel etter å ha skallet ned  en domer under en kamp i Gothia Cup.

2004:

Finalen i P19-klassen mellom  Frölunda og  spanske AC Inter sporte helt ut og  med karatesparker og skandaløse scener utspilte seg på Ullevi. Domaren valgte å  avbryte kampen.

juli 2009

Fem spillere fra Tanzania Försvann

Ett argentinskt og ett engelsk Gothia Cup-lag røyk ihop på en fotballbane i Västra Frölunda. Politipatruljen  måtte roe ned spillerne. En kamp i Kviberg sluttet med att tre spillere  fra det tapende laget mishandlet tre av spillere fra det seirende laget.

2010:

Irakiska fans jager IFK Göteborgs spillere og dommeren etter matchen mellom Al Madina–IFK Göteborg (0–1).

youtube.com/watch?v=Op7D0NgNq-U&feature=player_embedded

20-7-2010

Sex Gothia Cup-spelare i 15-årsåldern blev pistolrånade

Rånarna beskrivs vara unga och färgade, svarta, med afrikanskt ursprung.

18 -7-2010

Inget Gothia Cup-boende i Tynnered

8-8-2009

Vi har vært forfulgt under hele Norway Cup sier  ett somalisk lag fra Trøndelag

Video: www1.nrk.no/Trøndere i fotball bråk

Video: nrk.no/nett-tv/arkivert/105645/

Årsaken til at begge lagene ble diskvalifisert i fra turneringen var spillernes manglende spilleberettigelse.

Muyhadin innrømmer at dette kan ha manglet spilleberettigelse , men hevder spillerne er blitt kastet ut av de klubbene de tilhørte i Trondheim. De ble bortvist fra de klubbene de tilhørte. De fikk ikke være med, og det er derfor de kom til oss.

Gikk amok etter futsalkamp.

dagbladet.no/2009/08/13/sport/fotball/tippeligaen/viking/mame_niang/7634400/

Ransbølge http://www.adressa.no/nyheter/dokument/article1073594.ece (se bildene til høyre)

Sparket ned lagkammerat

Minst tre personer ble skadd, en allvorlig, i forbindelse med en fotballturnering for Somaliske lag fra hele Europa.

Lørdagen spiltes det semifinale for gutter 18-20 år mellom to lag fra London – FC Waberi og Alhijra FC.

En spiller ble så missfornøyd med en dommeravgjørelse for offside att han angrep dommeren.
Blant tilskuerne var stemmnigen opprørt på grunn av dommeren. Spillerne og tilskuerne fra begge lag ble enige om å gjøre opp og dro til Kasserngården.  Der utbrøt det ett vilt slagsmål og en av spillerne ble truffet av en stein i hodet

Flere politipatruljer og ambulanser kom til Kviberg kl 18,00.

En ble hardt skadet, ytterlig en på sykehus og minst en til er skadet.

En bil ble også ramponert. Fire personer er tatt inn til avhør. En av de pågrepne har av vitner anklaget for å ha kastet steinen som traff den som ble alvorlig skadd.

Kampen endte 3-2 til Alhijara FC

Video: www.Fotballdommer i slåskamp

Video: www.Døddruken Russisk fotballdommer

Bookmark and Share


Frankrike ett land i oppløsning?

18-7-2010

File:Loir-et-Cher-Position.svgSøndag angrep 50 mennesker, bevæpnet med økser og jernstenger en politistasjon i det sentrale Frankrike, skriver lefigaro.fr. De 50 personene tilhører romfolket i Frankrike.

politisktinkorrekt.info/2010/07/19/franska-militaren-tvingades-mota-zigenarmobb/

17 -7 2010

Plassering av Rhône-Alpes i Frankrike

Opptøyer i Grenoble etter at en mann ble drept av politiet

Grenoble ble i dag rammet av særdeles voldsomme opptøyer.

En Imam holdt tale over den døde, og saken har påvirket og oppildnet de muslimske ungdommene så de satte igang å brenne biler og skjøt med automatvåpen mot politiet. Det eneste media som forteller om at det ble brukt automatvåpen varer Al-Jazeera.

Hele hendelsen startet etter en minnegudstjeneste/Mosketjeneste   for 27 år gamle Karim Boudouda som ble drept 24 timer tidligere da han hadde vært i skuddveksling med politiet etter å ha ranet Uriage-Les-Bains kasino, i nærheten av  Grenoble som ligger i de franske Alpene. Boudoudas påståtte medskyldig unnslapp i skuddvekslingen som forgikk mellom ranerne og politiet. Politiet fant mellom 20.000 og 40.000 euro i bagasjen på fluktbilen. De er etter all sannsynligheter en del av organiserte  gjenger  som har vært med på  rane en rekke kasinoer i Frankrike og Sveits på begge sider av grensene, og som nå skjøt på politiet med automatvåpen for å kunne  flykte. Casinoet på Uriage-les-Bains var den tredje ble ranet i det sørlige Frankrike og Sveits siden slutten av marsBedrifter ble satt i brann og  mellom 50 og 60 biler ble satt fyr på av ca. 35  ungdommer.Flere unge mennesker gikk siden til angrep på en trikk, bevæpnet med baseballkøller og jernstenger i La Villeneuve distriktet og tvang passasjerene av.

Du drepte en av våre. På alle måter er du uren og du er fra en skitten rase (Europeer), vi vil drepe deg også.  Alt som er europeisk, vil vi skyte

Omlag ved tretiden om natten, angrep ungdommer politiet og avfyrte flere  skudd mot dem , politiet valgte da å skyte tilbake fire ganger. Politiet svarte også med tåregass for å forsvare seg, ifølge politiets  talsmann Brigette Jullien til nyhetsbyrået AFP.

Politiet handlet på en legitim måte, ifølge aktor Jean Philippe. De skjøt i selvforsvar etter å ha blitt skutt på minst tre ganger, sa han. Ingen har blitt skadet i opptøyene. Politiet arresterte to menn i alderen 18 og 20 år  for å ha satt fyr på flere biler, tre er også arrestert  for plyndring av butikker. Politiet hadde da allerede foretatt minst sju arrestasjoner natten før for å bære våpen.

Innenriksminister Brice Hortefeux besøkte området for opptøyene og lovet at det  raskt skulle  gjenopprettes ro og orden til La Villeneuve nabolaget.« Og Når jeg sier raskt, mener jeg umiddelbart,  vi skal  re-etablere offentlig orden og myndighet i staten,» Brice Hortefeux.

[http://www.youtube.com/watch?v=NIIn0-mmoC8]

18 Juli 2010

20-6-2010

Paris

11. august 2009

Opptøyer i Paris


Ett Land i oppløsning?

30juli 2010

Vold angrep, antisosial adferd, narkotikasalg , økt balkanisering, rasemotsetninger, klan vold.

Familier som er ofre for denne situasjonen må flykte. Vanlige mennesker lever som flyktninger i sitt eget land,Frankrike. Etter opptøyene i Grenoble og Saint-Aignan skriver Le figaro om tingenes tilstand

18-7-2010

File:Loir-et-Cher-Position.svgSøndag angrep 50 mennesker, bevæpnet med økser og jernstenger en politistasjon i det sentrale Frankrike, skriver lefigaro.fr. De 50 personene tilhører romfolket i Frankrike.

politisktinkorrekt.info/2010/07/19/franska-militaren-tvingades-mota-zigenarmobb/


18-7-2010

17 -7 2010

Plassering av Rhône-Alpes i Frankrike

Opptøyer i Grenoble etter at en mann ble drept av politiet

Grenoble ble i dag rammet av særdeles voldsomme opptøyer.

En Imam holdt tale over den døde, og saken har påvirket og oppildnet de muslimske ungdommene så de satte igang å brenne biler og skjøt med automatvåpen mot politiet. Det eneste media som forteller om at det ble brukt automatvåpen varer Al-Jazeera.

Hele hendelsen startet etter en minnegudstjeneste/Mosketjeneste   for 27 år gamle Karim Boudouda som ble drept 24 timer tidligere da han hadde vært i skuddveksling med politiet etter å ha ranet Uriage-Les-Bains kasino, i nærheten av  Grenoble som ligger i de franske Alpene. Boudoudas påståtte medskyldig unnslapp i skuddvekslingen som forgikk mellom ranerne og politiet. Politiet fant mellom 20.000 og 40.000 euro i bagasjen på fluktbilen. De er etter all sannsynligheter en del av organiserte  gjenger  som har vært med på  rane en rekke kasinoer i Frankrike og Sveits på begge sider av grensene, og som nå skjøt på politiet med automatvåpen for å kunne  flykte. Casinoet på Uriage-les-Bains var den tredje ble ranet i det sørlige Frankrike og Sveits siden slutten av marsBedrifter ble satt i brann og  mellom 50 og 60 biler ble satt fyr på av ca. 35  ungdommer.Flere unge mennesker gikk siden til angrep på en trikk, bevæpnet med baseballkøller og jernstenger i La Villeneuve distriktet og tvang passasjerene av.

Du drepte en av våre. På alle måter er du uren og du er fra en skitten rase (Europeer), vi vil drepe deg også.  Alt som er europeisk, vil vi skyte

Omlag ved tretiden om natten, angrep ungdommer politiet og avfyrte flere  skudd mot dem , politiet valgte da å skyte tilbake fire ganger. Politiet svarte også med tåregass for å forsvare seg, ifølge politiets  talsmann Brigette Jullien til nyhetsbyrået AFP.

Politiet handlet på en legitim måte, ifølge aktor Jean Philippe. De skjøt i selvforsvar etter å ha blitt skutt på minst tre ganger, sa han. Ingen har blitt skadet i opptøyene. Politiet arresterte to menn i alderen 18 og 20 år  for å ha satt fyr på flere biler, tre er også arrestert  for plyndring av butikker. Politiet hadde da allerede foretatt minst sju arrestasjoner natten før for å bære våpen.

Innenriksminister Brice Hortefeux besøkte området for opptøyene og lovet at det  raskt skulle  gjenopprettes ro og orden til La Villeneuve nabolaget.« Og Når jeg sier raskt, mener jeg umiddelbart,  vi skal  re-etablere offentlig orden og myndighet i staten,» Brice Hortefeux.

[http://www.youtube.com/watch?v=NIIn0-mmoC8]

18 Juli 2010

20-6-2010

Paris

11. august 2009

Opptøyer i Paris


Paris


20-6-2010

Chinesen lynchen Jugendlichen

Kinesisk vigilantism i Paris Belleville

Rasistiske, rasistisk! Frankrike er råttent! «,  slike slagord ble  sunget av de mange unge fra det  kinesiske samfunnet i Belleville etter hendelsen «Trygghet for Alle» har utartet.

http://www.flickr.com/photos/rue89/sets/72157624192839071/show/

20-6-2010

I det fransk-kinesiske Belleville-distriktet i Paris , demonstrerte  8500 kinesere/asiater søndag, i mot  vold, ran og angrep på asiater som bare blir verre for hver dag som går.

Det er det største arrangementet som noensinne er organisert i  kinesiske samfunn i Frankrike, sier arrangørene.

Rundt 8500 personer skal ifølge politiet deltat i marsjen organisert av en gruppe av de fransk-kinesiske innbyggere, og Rue de Belleville og Place du oberst-Fabien. «Belleville, Et  fredlig nabolag,» ropte demonstrantene, som alternerer slagordene på fransk og kinesisk og iført t-skjorter og klistremerker akronymet «Trygghet for Alle».

I flere måneder, er det utført kollektive og voldelige angrep som kun er rettet mot asiater i det østlige Paris. Spesielt i Belleville distriktet i Paris.
«Vi besluttet å demonstrere etter at et umotivert angrep på et bryllups følge i Belleville, sier Huong Tan, en talsmann for gruppen, som er bekymret for at situasjonenekalerer dersom myndighetene ikke snart reagerer. For første gang, sier han, «har det blitt reagert på vold med vold. Vi ønsker ikke at det skal skje igjen «. «Angriperne er ofte grupper av unge muslimske innvandrere som bor her, sier han.

Frédérique Calandra, som organiserer demonstrasjonen sier: «Vi må ha samtaler medn kommunen i det 20 distikt og krever videre en «samordnet og koordinert aksjon mot ran og vold» mellom politiet  og kommunepolitikerne  for å «styrke sikkerhetsfunksjoner og forebygging av mere etnisk vold.

Venstre autonome,  afrikanere og  mennesker fra midtøsten  angrep de fredlige demonstrantene med å kaste steiner, noe som førte til arrestasjonen av tre personer.

Kilde:.lefigaro.fr/actualite-france-paris-la-communaute-chinoise-denonce-l-insecurite.php


Legg merke til at det ikke nevnes noe om voldelige  angrep på kineserne.

For de som kan Kinesisk

Dagens Realiteter

Opptøyer i 2007

PS: dagbladet.no/2010/06/24/nyheter/utenriks/jodehat/tyskland/12291053/

%d bloggere like this: