Kostnadene ved en flyktning i Norge

Bookmark and Share
13 april 2014
15 mars 2010
 

Det er på tide att vi bruker penger og midler til de som er aller svakest og som ikke kan komme til Vesten.

1000 flyktninger kan hjelpes i sitt nærområde i forhold til til hva 1 innvandrer koster i Norge

Beregninger tilsier at en flyktning som er i Norge koster ca. 250.000 kroner i året for de norske skattebetalere. Til sammenligning med FN Flyktningehøykommisseriat , UNHCR,som regner med att det i gjennomsnitt koster Ca. kr. 250 Kr. pr. flyktninger i nærområdet.

For de 250 tusen kroner kan vi:

Beskytte 1000 flyktningene i sine lokalsamfunn mot sult, tørst, kulde, dårlig hygiene, mangel på helsestell, eller 714 trengende familier i Afrika ( «Gi en geit»-prosjektet).

Mat, skolegang, medisinsk pleie, osv. for 107 barn i året – eller 6 barn i 18 år (Children Fund).

Er det ikke tide at Vesten bruker krefter på flyktningene i sitt nærmiljø, enn i land hvor de ikke skjønner språket? og ikke forstår og godtar den vestlige kultur? (vi er bla. URENE)

Solidatritet:

Skal det være forskjell på en fattig flyktning og en rik Flyktning?

Er det ikke på tide at vi likestiller flyktninger så alle får den beskyttelsen de trenger?

Er det på tide att vi bruker penger og midler til de som er aller svakest og som ikke kommer til Vesten

Nå, når det er så klart at integreringen ikke kan gjennomføres tilfredsstillende, og den evigvarende kriminalitet som forgegår i vårt samfunn begått av innvandrer , og omfattende etniske spenningene som er stadig stigende mellom muslimske flyktninger og etniske norske?

[norsk_flagg_som_hijab.jpg]

Og når det ikke er noen utsikter til fred i verden,og flyktninger fra den delen av verden er uten ende? Vi kan vel ikke bare fortsette å ta i mot flere og flere flyktninger? Finns det en grense?


Kanskje de vestlige land bør komme sammen og kjøpe en stort landområde, der vi kan sende leger, lærere, mat og utvikle arbeidsplasser i området og tilby flyktninger et sted og et liv i et fredelig område.

Er det ikke på tide att ikke bare de rike flyktningene men også de fattige kan nyte godt av vår hjelp og bidrag?


Palestinian Corruption and Humanitarian Aid

vg.no: Frp vil send asylsökere til Afrika
www.dagbladet.no/frp/asylpolitikk
Dømt for tidenes kirketyveri - var selv kirkeasylant
 Knivstukket i masseslagsmål på asylmottak   
 vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10003810  
Visitors Counter

Reklamer

Kulturradikalisme

Medierne og mange kulturradikale mener vi uten videre skal godta et fargerikt felleskap.

Hva menes med det ?  Att vi skal tilpasse oss til de skikker og bruk som våre invandrare og flyktinger har tatt med seg når de flyktet fra sine hjemland ?
Jeg vill ikke delta i et fargerikt felleskap som har som skikk og bruk: Hijab tvang, burka, tvangsgifte, bigami, steining, æresdrap, bortgifte, gifte seg med fetter/kusine ,Omskjæring (Noen allerede som spedbarn, andre i 6-8 års alderen) osv.

Alla dere som tror på multikultur, hvorfor har dere flyttet barna deres fra skoler som er innvandrertette ?

Jeg har ingenting imot andra kulturer, tvert imot, jeg reiser gjerne till andre land og opplever deres kultur, men jeg skal da ikke påtvinge dem min kultur,  eller ? Når tusentalls innvandrere  i dag i Norge får større bidrag og større pensjon enn en «norsk minstepensjonist» skal vi da skylle på de som stemmer på de såkalte  politiske korrekte.

Om majoriteten av befolkningen i Norge mener att invandrerne og de så kalte flyktinger skal ha det bedre økonomisk  enn våre foreldre som har arbeidet  og slitt hele sitt liv, må jeg da i beste demokratiske ånd,  akseptere det, og flytte / FLYKTE ?

Det var ditt valg  som gjord att charter flyktningene, familiegjenforening, såkalte flyktningebarn, barn som er mye eldre enn de sier, sånn ca.mellom 20-30 år.kan kommer hit uten identitet, og uten noen grunnlag for att de trenger hjelp og skyver de som virkelig trenger hjelp lengst bak i køen: Se

https://veggavisen.wordpress.com/2010/03/15/hjelp en -flyktning-i-/
§ 5.7.1 Flergifte (bigami)
Her er en av mange kulturradikale
Skaff 3D-briller

Muslim population in Britain growing 10 times faster than general rate

%d bloggere like this: