I skyggen av Hermes

franske grunnlov

den franske grunnlov. Legg merke til pyramiden og ett øye.

 

 

Her filmen i full lengde

Filmen inneholder en flom av interessante opplysninger. 

5:00->: januar 1917, Trotsky (egentlig Lev Davidovich Bronstein), 33. grad frimurer, ankommer New York for revolusjonær opplæring.

11:43: Hvorfor er frimurersymbolene hexagonet og hexagrammet på alle våre pengesedler, og 3 stk. av dem i alle norske pass?

11:51: Løvene, som de på «Løvebakken», på selve frimurerdøren.
12:33: Løvene foran frimurertempelet, som de på «Løvebakken».

13:00->: «Frihetsgudinnen» en gave fra franske frimurere til frimurere i New York.

16:00: Første forsøket på revolusjon i Russland, i 1905, drepes eller lemlestes 50.000 mennesker.
35.000 kuppmakere med familier, flyktet fra landet. (Noen av flyktningene kom hit til landet. Bl.a. Jo(sef) Benkow’s far.)

18:00: Frimurerne står bak terroraksjon i Petrograd (St.Petersburg) mot selskap hos statsminister Stolypin 26. august 1906.

21:00: Frimurerne står bak dødlig attentat  mot statsminister Stolypin 14. september 1911.

21:40->: Frimurerne sto bak februarrevolusjonen (1917) i Petrograd. Frimureren som ble ny utenriksminister innrømmer i sine memoarer at februarrevolusjonen var et frimurerkomplott.

23:28: De første kuppmakerne så drepte var 4.000 politimenn. Så militere offiserer. Titusenvis av forbrytere slippes ut av fengsel.

23:45->: Frimurerne i Russland sin generalsekretær og øverste leder, Kerensky, ble først justisminister, senere ny statsminister (50:50).

Nesten hele regjeringen er frimurere.

25:00->: Bankieren Jacob Schiff og andre frimurer-bankierer finansierer den nye regjeringen i Russland. Den tvinger straks tsaren til å abdisere.

30:00->: Frimurerne sto bak borgerkrigen i USA og mordet på ikke-frimurer, president Lincoln. Morderen Booth var 33. grads frimurer.)

34:00: President JFK ble myrdet like ved frimurernes seiers symbol som står på den 33. breddegrad i Dallas (se fotobevis 36:00->).
Høyfrimurer L.B.Johnson overtok som president.

38:00->: Bankieren Jacob Schiff sørger (april 1917) for at Trotsky sendes til Russland med mål å overta makten.

41:55: Ytterligere 8.000 yiddish-talende revolusjonære reise fra USA for å hjelpe Trotsky med maktovertakelsen i Russland.

46:58: Tilsammen 25.000 internasjonale revolusjonære svermer inn i Russland våren og sommeren 1917.

47:20->: Lenin (egentlig Vladimir Ilyich Ulyanov-Blank) var i 1914 blitt medlem av «den mest undergravende Grand Orient losjen, The Nine Sisters».

49:00->: «Den provisoriske» frimurerregjeringen i Russland (se ovenfor) hjelper til med overføring av penger fra utlandet til bolsjevikene.

50:00: Bolsjevikene betaler de «revolusjonære» med kontante penger for deltakelse i streiker og demonstrasjoner. De betales dobbelt for deltakelse i voldsaksjoner.

57:00: Fredelig maktoverføring fra «Den provisoriske» frimurerregjeringen (fra Februarrevolusjonen) til Bolsjevikene (som altså også var frimurere) 8. november 1917 (Novemberrevolusjonen).

59:00->: Den store terroren mot det russiske folket begynner.

59:20->: Det russiske folk plyndres av bolsjevikene. Barn tortureres foran foeldrene, og hustruene foran sine menn, for at de skal røpe gjemmesteder for sine verdisaker.

 1:00:00->: De internasjonale bankiererne får tilbakebetalt sine pengebidrag til frimurerkommunistene,
med enorm fortjeneste, fra verdier bolsjevikene stjeler fra det russiske folk.
 1:00:50: Frimurerbankieren Jacob Schiff i New York ga ordre om likvidasjonen av hele tsar-familien. Ordren utførtes under ledelse av politbyråleder Yakov Sverdlov (hvis opprinnelige navn var Yakov Salomon).

1:02:30: Marx var frimurer av 31. grad.

1:02:40->: Frimurerkommunistene lot seg hyppig avbilde mens de gjør frimurernes Mester-tegn. (Halve høyre hånd stukket inn under venstre jakkeslag. «the Hidden hand sign»)

1:04:15: Lenin iscenesetter en FFO, et attentat mot seg selv, for å få et påskudd til å starte masseterror mot den russiske befolkningen, og får samtidig drept en mulig konkurrent.

1:05:25: Lenin ville utrydde 90% av russerne for å gjennomføre sitt prosjekt.

1:05:47: Lenin var homosexuell.

1:06:47: Bare i 1918 og 1919 drepes 1,7 millioner russere og ukrainere. 

1:07:30->1:10:00: Beskrivelser og bilder av frimurerkommunistenes gyselige vold begynner. Beskriver syke og vanvittige torturmetoder frimurerkommunistene brukte mot sine ofre.

1:10:10: Lenin var pådriver i terroren og torturen. Beordret opprettelse av slaveleire.

1:11:55: Lenin gir enorme beløp til renovering av frimurerbygninger.

1:14:30: Trotsky: «Sadist av verste slag» som elsket selv å myrde sine ofre, gjerne også barn.
Da Trotsky var æresgjest hos AP-lederen Martin Tranmæl og resten av «Arbeiderpartiet», var det en massemorder som hadde myrdet millioner av russere, mange personlig på bestialsk vis, som de oppvartet og tok vare på.

1:16:45: Bolsjevikfrimurerlederne avretter streikende arbeidere som «desertører».

1:16:55: Trotsky sa at de som krever trykkefrihet, talefrihet og fagforeninger skulle «skytes som ender i en dam» eller «som hunder».

1:17:30->1:21:30: Nye detaljerte beskrivelser av frimurerkommunistenes myrderier og grusomheter.

1:21:50: Ved hungersnøden 1921-22 i Volga regionen døde ytterligere 5 millioner 53 tusen mennesker.

1:22:30: Lenin ville drepe 60 millioner bønder. Spesielt vakre ungdommer skulle utryddes.
se fra 1:21:40

1:23:20: Lenin understreker viktigheten av at ulike folkegrupper blandes og formerer seg med hverandre.

1:26:40: 600.000 slavearbeidere omkom under arbeidet med Hvitehavskanalen.

1:27:30->: 15 millioner døde under den planlagte hungersnøden i Ukraina 1932-1933.

1:28:40->: Rockefeller sørget for oppbygging av en sovjetisk krigsindustri.

1:29:00->: Fra USA finansieres den første femårsplanen.

1:29:00->: Industribyggeren Albert Kahn fra Detroit inngår i februar 1930 en gigantisk avtale med frimurerkommunistene om å bygge opp industri i Sovjet.

1:32:30: Totalt 147 millioner sovjetborgere mistet livet på grunn av kommuniststyret.
Kilde: Literaturnaya Rossiya i 1992.

1:32:55->: Store mengder barn blir sendt i slaveleire.

1:33:40->: Stalin hadde planlagt angrep på Tyskland fra og med den 6. juli 1941.

1:37:47-1:40:17: De baltiske folk ønsker jublende de tyske soldatene velkomne da de frigjorde dem fra kommunisthelvetet i slutten av juni 1941, rett før NKVD’s plan om å deportere ytterligere 700.000 baltere til Sibir ble gjennomført.

1:42:22->: I 1946 begynte Sovjet-kommunistene å lokke russiske emiganter og flyktninger hjem igjen. De som lot seg narre ble sendt i slaveleire.

1:46:55: I 1917 skrev Grand Lodge i Tyskland i sin hemmelige møteprotokoll at «Anarkisten og den revolusjonære Lenin representerer faktisk og konsekvent det internasjonale frimureriets politiske ideal.».

1:48:16->: Da Stalin døde (5. mars 1953) var det 22 millioner slaver i de sovjetiske slaveleirene. Millioner av dem var tyske sivile og tyske soldater som da hadde vært slaver i minst 8 år, noen i mer enn 12 år. 

1:53:04: Også en kommunistisk maktovertakelse i Kina ble bestemt på møtet mellom de 3 allierte seiersmaktene i Potsdam sommeren 1945. USA forsøkte å skjule sin medvirkning.

1:54:24: Antallet mennesker som falt som offer for kommunismen i Kina: 140 millioner.

1:56:46: Også EU (dvs. den politiske unionen) ble grunnlagt under Skorpionens Tegn, den 1. november 1993. Stor likhet mellom EU-flagget og et frimurersymbol.

1:57:03: Den portugisiske kommunisten Barroso deltok på Illuminati’s Bilderberg-møte i 2003. Der skal det ha blitt bestemt at Barraso skulle bli leder i EU, hvilket han som kjent ble året derpå.

1:57:16: USA’s president John Quincy Adams (1825-29) mente følgende om frimurerne: «Frimureriet burde bannlyses for evigt.» Han utalte: «Det er feil – grunnleggende galt – å tillate frimureriet, et frø av ondskap, som det aldri kan komme noe godt fra. Bare eksistensen av en slik orden er en trusel mot samfunnets moral.»

1:57:49: Globalismen er kommunisme i en annen form. Og bak globalismen står også frimureriet. Hovedmålet er å ødelegge den nasjonale bevissthet. Fordi nasjonal bevissthet er frimureriets største trusel.

Känsliga tittare varnas för oerhört starka våldsscener.
Filmen kan varaktigt skada vissa tittares politiska trossystem.
Kommunismen är inte någon lekstuga, utan den värsta skräckkammaren.

I denna film visar Jüri Lina hur frimurare, internationella bankirer och kommunister slöt sig samman i en ohelig allians och genom det röda maktövertagandet i november 1917 införde i Ryssland det mest brutala och mest omänskliga slavsamhälle världen någonsin skådat.

Filmen skingrar dunklet kring kommunismens bäst bevarade hemligheter.

Filmens regiassistent Steve Ahlberg förklarar:
Den ryske författaren Alexander Solzjenitsyn uppmanade 1974 sina landsmän: ”Lev inte i lögn!”
Sanning i vår tid är på intet sätt en självklarhet. De flesta officiella uppgifter om kommunismen är osanna. Sanna uppgifter har man förtigit både i Öst och i Väst.
Därför är filmen ”I skuggan av Hermes” en viktig dokumentation om de finans- och frimurarkrafter som kallsinnigt agerat bakom kulisserna för att med hjälp av kommunismen profitera på andras lidanden.
Regissören Jüri Lina betonar att det är hans plikt att berätta sanningen om kommunismen och dess gråa eminenser, inte bara ytligt behandla dess psykopatiska symtom, trots att sanningen idag inte står särskilt högt i kurs.
Att känna till kommunismens verkliga historia är det främsta skyddet mot ideologiska bedrägerier.

De som tvivlade på boken ”Under Skorpionens tecken”, gör inte det efter att ha sett filmen ”I skuggan av Hermes”. En film som lämnar outplånliga intryck på varje tittare.

Filmen innehåller otroliga sekvenser ur KGB:s hemliga filmarkiv.

Filmens längd är två timmar, svenskt tal.

Över hela världen finns det sex miljoner människor, som kallar sig frimurare och anser sig sprida ljuset, men egentligen är de mycket ljusskygga. 
Denna film berättar om vilket slags ljus och hur Jahbulons emissarier sprider det och hur det påverkar oss.

Filmtrailere

 

http://www.jyrilina.com/index.php?page=svenska

Revolusjon  Business
678 digits

Visitors Counter

Reklamer

Breivik gjorde høyreekstrem hilsen mot aktoratet ??

Er Facebook for mishandling av kvinner ? (SENSUR)

Et av bildene dine er fjernet

Et av bildene dine ble nylig fjernet fordi det utgjorde et brudd på Facebooks retningslinjer. Vi minner om at følgende bilder ikke er tillatt:* bilder med pornografisk innhold eller som skildrer nakenhet, eller er av eksplisitt seksuell karakter
* angrep på enkeltpersoner eller grupper av mennesker
* skildringer av selvskading, grov vold eller narkotikabrukHusk dette til neste gang du laster oppMuslim Cleric:
Er dette virkelig en grunn for å sensurere ? Eller er det fordi Facebook er for misshandling av kvinner.
“Face of a woman like her vagina”
Mange ganger gror det litt igjen og hvis mannen ikke greier å penetrerer med penis bruker han KNIV for å åpne vagina for samleie. PS klitoris blir alltid skjært vekk så kvinnen aldri kan nyte sex bilder.

Hva er sann hetten?

This German police poster offers rewards for t...

Image via Wikipedia

Den første demonstration, endte ikke bare med overfald på nazister, men også på politibetjente, der stod i vejen for samme, og flere venstreradikale blev anholdt. Mindre grupper af sortklædte venstreradikale kredsede i området på jagt efter nazister, og i et enkelt tilfælde lykkedes det at overfalde nogle svenskere.   http://www.bt.dk/nyheder/keld-i-chok-over-vens-brutale-doed
Nazistene var også sosialdemokrater. Jacobinere og http://no.wikipedia.org/wiki/Giljotin var de første røde som begynte å slakte ned sine egne. Siden har det gått slag i slag. Lenin, Stalin,Mao, Pol Pot Osv. I tillegg  i Europa har vi de fazistiske Rote Armee Fraktion (RAF) (Baader-Meinhof) som var en venstreekstremistisk terrororganisasjon. Dansk:Popular Front for the Liberation of Palestine, http://da.wikipedia.org/wiki/Blekingegadebanden. Norge:  Blitz-miljøet består stort sett av venstreradikale, i all hovedsak pønkere, anarkister, sosialister og kommunister.Italia: De røde brigader som kidnappet den  tidligere statsminister Aldo Moro og senere henrettet ham.
6. jun 2010
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10008132
 

Deltakerne på båtene spilte og ropte «Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaish  som betyr «Jøder, husk Khyabar,

Hør Hæren til Mohammed profeten er tilbake igjen.» Dette tragiske og er relatert til en hendelse i det syvende århundre da muslimer massakrert  jødene i byen Khaybar, dagens Saudi Arabia. Sang og musikk fra de fredselskende humanister ?

http://palwatch.org/main.aspx?fi=676&fld_id=676&doc_id=1626

Stoppa AFAwww.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10007759

vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10007541

Landskrona- Sverige 31/5-2010

Det här visar demokratisynen hos vänstern i Sverige, säger han.

Oslo – Norge

Nrk hyllest til BlitZZ

Skoletv/hjenevask fra www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/274862

Ps husk det er ekstremt mange i Nrk som kommer fra blitz miljøet og har i dag mange barn som er BlitZZere  http://no.wikipedia.org/wiki/Blitz

Sverige

Jødehat, ikke ulikt hva nazistene drev med

Tyskland

Barcelona – Spania

Paris -Frankrike

Usa

Polen

vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10008035 http://www.vl.no/kristenliv/article23306.zrm   vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10008021 vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10008007 vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10007963 Vg tåregazz Vg Ztøre krever full gransking

Menneske og Klima.

22/6-2011

AmericanThinker.com gir et alternativ forslag som den virkelige årsaken til flom: den kanskje utilsiktede konsekvenser av radikal miljøverner retningslinjer vedrørende system av dammer på Missouri River.

americanthinker.com/2011/06/the_purposeful_flooding_of_americas_heartland.html

12-7-2007

Når Beveren lager en demning påvirker det klimaet i ca. 3 km. omkrets.

  • En vannbøtte kan lage tåke i en km. omkrets

  • Hva da med  meneskelagde demmninger?

  • Fra våre små demninge i Norge til den største til nå Three Gorges demningen  i Kina.

  • Vannmagasinet er 660 km langt og 2.3 mil bred og lagrer mer enn 22 milliarder kubikkmeter vann.

  • I lengde er den ca 66 mil lang, alltså mye lengere enn fra Oslo til Trondheim (ca.55 mil.)

  • Hvor store forskjel er det da mellom en  liten beverdam og på den største demningen Three Gorges?

  • Hvilken klimaendring tror du De tre kløfters demning utgjør, som er en av mange kjempedemninger i verden.

    Er Jordskjelvene og alle tyfoner I Asia, ett av svarene?

23-07-10

Vanvittig katastrofe om demningen ryker

21-07-2010

Ny tropisk storm truer kriserammede Kina

Bibelen om Jordaksen:

Jesaja 24-20

For lukene i det høye er åpnet,og jordens grunnvoller skjelver.

Jorden sprekker og revner,jorden vakler og knaker,jorden skaker og skjelver.
Jorden raver som en drukken mann og svaier som vaktmannens skur.

20-7-2010

18-11-2009

10-8-2009

http://www.vg.no/nyheter/vaer/artikkel.php?artid=566210

12-7-2007

jp.dk – Se Bushs hemmelige klimafoto

Det amerikanske militær har offentliggjort bilder av isen –  is?, ved Arktis.

Bildene er tatt av en amerikansk spion satellit og viser, hvor fort isen har blitt borte fra et område ved Arktis fra juli 2006 til juli 2007.

Får vi ett konstant lavtrykk over Norge de kommende år?

http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=564903 http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/artikkel.php?artid=556596

Bookmark and Share


Cicero vurderer begrepet forræderi

Cicero vurderer begrepet forræderi som følger: «En nasjon kan overleve sin dårer, og selv de ambisiøse .. Men nasjonen  kan ikke overleve med forrædere innenfra.(muslimer/rødgrønne/femtekollonne)  En fiende ved porten er mindre formidabel, for han er kjent, og bærer sitt banner åpent. Men en forræder som går fritt bak vollene blant dem innenfor byportene. Hans listige visken raslende gjennom gatene som visne blader og han høres selv i de offentlige kontorer. For forræderen sees ikke på som en forræder (Treholt). Han snakker språket som hans ofre forstår  og klær seg i samme klær som innbyggerne og appellerer til det laveste som finnes i menneskenes hjerter. Han får landets ånd til å råtne og han arbeider  i hemmelighet og usett i løpet av natten for å undergrave grunnmuren i samfunnet og smitter de styrende organer så folk  ikke lenger kan forstå og å yte motstand.

Hotet ininfrå

Ett godt eksempel på de rødgrønnes renvasking av den Ultimate forræderen

Libanon totalt ødelagt etter noen få års boende av denne karen

Til minne om Eva Helgetun

Eva Helgetun 14 år

facebook.com/pages/Hvil-i-fred-Eva-Helgetun/220689694617239

Du innkalles herved til  demonstrasjon i Trondheim tirsdag 21. juni det en minnemarkering for den 14 år gamle Eva Helgetun som tok sitt liv etter en stygg gruppevoldtekt.

Vennligst Snu ryggen til når ordfører Rita Ottervik holder  apell! Marker på denne måten din avsky mot den sittende politiske eliten som støtter uhemmet innvandring, voldtekter ran og drap. Eliten sier, det er bedre med voldtekter, ran og drap enn å drive med en politikk som kan forhindre slike krigshandlinger mot det norske folk.

 Ett politiskt mord ?

http://snaphanen.dk/2011/04/03/s%C3%B8ndagskronik-ett-politiskt-mord/

Dette kunne vært din kollega, venninne, søster, kone eller mor. En 14 år gammel jente skal ha blitt voldtatt natt til 1. mai. Fire uker senere tok hun sitt eget liv.http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10095119

%d bloggere like this: