Redersønnen Jonas Gahr Støre


16/12-2010 

Jonas Gahr Støre støtter Hamas-terroristene!

Amerikanske diplomater tror at regjeringen, og utenriksminister Jonas Gahr Støre, i all hemmelighet har sympati med Hamas, som av Israel og USA klassifiseres som terrorister: «Selv om de vil nekte for det, er det klare tegn til at kontakten med Hamas ikke bare handler om et taktisk behov for dialog, men også om at de støtter Hamas’ posisjon,» skriver ambassadør Benson K. Whitney i et notat fra februar 2009.

Bl. a. har det israelske forsvaret kunnet teste sine nye ubåter i Norskerenna med testbasen Marvika i Kristiansand som basishavn. Nå har utenriksminister Jonas Gahr Støre bestemt at israelerne får ikke lenger bruke Marvika som base. Det synes å være meget påfallende ”timing” at regelverket om eksport av våpen plutselig nå måtte finleses, for om mulig å skaffe ryggdekning til å nekte en slik testing av Ubåtene fra Thyssen Krupp verftene Kiel i Tyskland.

Det er Tyskland som sjenerøst både økonomisk og teknologisk bistår Israel i kampen mot terror, noe som tydeligvis Herr Jonas Gahr Støre misliker sterkt. Men takket være Wikileaks skjønner vi nå grunnen. Det er nå helt åpenbart at vi har en utenriksminister som sympatiserer med muslimske terrorister. Hvordan kan man ha tillit til en regjering og AP etter dette

15/11-2010
vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10011234
Det norske “VI” den demokratisk rettsstatMen det er oss som er «Vi» :Utenriksminister Jonas Gahr Støre har selv tatt ut skattefritt utbytte på til sammen 22,3 millioner kroner fra familiens investeringsselskap Femstø

 
2 september 2010

Støre fikk fem tepper i gave, Bestikkelse?

Korrupsjon/UKULTUR – Wikipedia skjer når en person i en betrodd stilling eller verv, privat eller offentlig, setter ansvaret og forpliktelsene som er knyttet til stillingen eller vervet til side og misbruker makten som ligger i stillingen eller vervet.

Loven sier: 26. kapittel. Bedrageri, utroskap og korrupsjon.

§ 276a. For korrupsjon straffes den som

 

a)

for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller

 

b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag.

Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet.

Straffen for korrupsjon er bøter eller fengsel inntil 3 år.

 
 

25.August 2010

Støre feirer sin 50 årsdag med kronprinsparet

12/08-2009
Utspillet  fra den islamvennlige utenriksminister, Jonas Gahr Støre, som står på Oslo Arbeiderpartis stortingsvalgliste, er at ”radikal islam ikke er noe problem i Norge”. Han vil at hijab skal være tillatt over alt i Norge. Han slår fast at ”samfunnet bør slå hardt ned på retorikk som stigmatiserer den islamske religionen.”All retorikk som kobler muslimer med fare, vold og terror må vi slå ned på, vi må ikke stigmatisere folk ut fra hvilken religion mennesket har.”SITAT SLUTT
 
Er Kongehuset verdig vår tillitt?

De falne Engler

Jonas Gahr Støre GÅR GOD FOR LØGNER OM GAZA KRIGEN

Støre bløffet om Muhamad tegningene Til tross for att flere aviser hadde publisert Muhamad tegningene, fortsatte Jonas Gahr Støre å bruke påstanden( mot bedre viten/juge)  om at det bare var Magazinet som hadde publisert tegningene.

Støre skal blant annet ha skrevet en aviskronikk til fordel for Tromsø Ol

Jonas Gahr Støres private pengebinge

http://no.wikipedia.org/wiki/Jonas_Gahr_Støre

OM politisk Politisk korrekthet

Reklamer

Spill for galleriet ?

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10000290

http://www.vl.no/samfunn/article21865.zrm

Økokrim vil tiltale Anders Talleraas (H) og Magnus Stangeland (Sp) for trygdebedrageri.

Tiltale  mot Kjell Magne Bondevik, Austad og  Gro HarlemBrundtland er henlagt.

Gro lyver igjen?

Ser vi dette faktum i lys av at Gro benytter norske sykehus, at familien disponerer bolig i Norge og at Gro 7. januar 2008 uttalte at hun vil flytte hjem, synes det som klart at familien må anses som norske skattesubjekter, og at botiden på fire år således aldri har blitt oppfylt.

26. kapittel. Bedrageri, utroskap og korrupsjon. § 271 om bedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på den skyldige har foregitt eller misbrukt stilling eller oppdrag, om han har forledet almenheten eller en større krets av personer.


Sa fra om trygdefeil – ble dømt

Nesten alle «vanlige mennesker» blir dømt.

Selektivt hvem vi skal tiltale? Som sakene fra Auf tiitalene hvor topp politikere av i dag slapp unna.

Auf tillitsvalgte dømt (1998)

2003   De fire fra Aof,  er dømt for grovt bedrageri av til sammen 4,7 millioner kroner.

Disse maktpersonen under skal være overlykkelige for at domstolene satt en tidsgrense for hvem som skulle sitte på tiltalebenken; ellers hadde de overnevnte Ap toppene også vært straffedømt.

Ap leder Thorbjørn Jagland (exam. oecon) begynte sin politiske karrière i AUF i Buskerud, hvor han var leder i perioden 1973–1976hvoretter han i 1977 ble leder for AUF sentralt.

Jens Stoltenberg (cand.oecon) var sentralstyremedlem i Arbeidernes ungdomsfylking (AUF) fra 1979, og var dens leder fra 1985 til 1989. samtidig som han var AUF-leder var han også visepresident i Den sosialistiske ungdomsinternasjonale

Trond Giske (cand.mag). var leder i AUF fra 1992 til 1996

Anniken Huitfeldt (cand.philol) var leder i Ullensaker Auf 1985 til 1988. Sentralstyremedlem i AUF 1990–  1994, nestleder 1994–1996, og leder 1996–2000. President i Foreningen Nordens Sosialistiske Ungdom


1998 Aktor: Om det er slik at mange av både gårsdagens, dagens og morgendagens ledere i vårt «statsbærende» parti har bedrevet det samme juks på sin vei til maktposisjonene, vil noen og en hver få åndedrettsvansker.

Apropos: Karl Evang

Korrupsjon/UKULTUR – Wikipedia skjer når en person i en betrodd stilling eller verv, privat eller offentlig, setter ansvaret og forpliktelsene som er knyttet til stillingen

Arbeiderpartiregjeringen og SV-finansminister med konto i Sveits?

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=567078

http://www.dagbladet.no/2009/09/03/nyheter/innenriks/spionasje/7931051/

Mafia organisasjonen Auf/Aof?

Korrupsjon – Wikipedia skjer når en person i en betrodd stilling eller verv, privat eller offentlig, setter ansvaret og forpliktelsene som er knyttet til stillingen

27/3-10 Arbeiderpartimannen Ove Gusevik, som fikk 1,8 millioner kroner av Norske Skog for jobben med å sørge for at regjeringen skulle låne ut penger også til gjeldstyngede selskaper.

Yngve Hågensen sier han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene av en gjennomgående ukultur i AOF

Nei si det,  er Yngve Hågensen en  nybegynner i politikken,eller snakker han mot bedre vitende?

Link til ikke kjenner seg igjen: Auf tillitsvalgte dømt (1998)

Bookmark and Share

http://nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.6802266

http://www.moss-dagblad.no/Innenriks/article3743596.ece

AOF i Sarpsborg ble i sommer anmeldt for uriktig innrapportering av teaterkurstimer. Ved å justere opp kursvirksomheten skal foreningen ha fått mer penger fra AOF Norge enn den har krav på. AOF Norge får i sin tur tilskudd fra staten.

Vi startet med å skrive flere timer enn kursene faktisk hadde. Etter en stund begynte vi også å konstruere kurs eller dele opp virksomheten i flere kurs enn det som var tilfellet. Noen ble også gjengangere på flere lister og dermed fiktive deltakere, sa Magnus til NTB i august. Ifølge Rebekka Magnus, lokalpolitiker for Arbeiderpartiet og ansatt i AOF,

2003) De fire fra Aof,  er dømt for grovt bedrageri av til sammen 4,7 millioner kroner.

1998) Om det er slik at mange av både gårsdagens, dagens og morgendagens ledere i vårt «statsbærende» parti har bedrevet det samme juks på sin vei til maktposisjonene, vil noen hver få åndedrettsvansker.

-Ragnar Bøe Elgsaas tror faktisk at medlemsjukset  startet like etter EF-valget i 1972

Ap leder Thorbjørn Jagland , Jens Stoltenberg , Trond Giskeog Anniken Huitfeldt, skal være overlykkelige for at domstolene satt en tidsgrense for hvem som skulle sitte på tiltalebenken; ellers hadde de overnevnte Ap toppene også vært straffedømt.

http://www.tv2.no/nyheter/politisk/aufleder-anmeldt-for-underslag-3926571.html

%d bloggere like this: