Halal tv i Sverige

Propagandister, ups, jeg mener journalister skal oppdra svensker til rett oppførsel (politisk korrekthet)

Se og lær.

Hvordan bli beskyldt for rasisme når man vil håndhilse.

Nå er det klart at journalister flest er ’blodrøde’,” skriver Nettavisen.

Reklamer

98% innvandrere på mange Oslo skoler

Norge:

Innvandring i Oslo skolene

Sverige :

Lämnar grundskolan med sämre betyg

http://skaperen.wordpress.com/2010/01/31/muslimsk-rasisme-i-oslo/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=591839
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=591880

Video Gutt  utsatt for rasisme på Grønland i Oslo

De fem siste årene er antall skoler hvor norskspråklige elever er kommet i mindretall økt med 18, fra 40 til 58

2006: Ved 32 av Oslos grunnskoler er mer enn halvparten av elevene minoritetsspråklige.

2008/09: 56 av 137 grunnskoler har 50 % eller flere minoritetsspråklige elever.

2009/10: 57 av 137 grunnskoler har 50 % eller flere minoritetsspråklige elever.

Hva lærer en norsk språklig elev ved en slik skole? boojah, serr, lizm, spank ju, sigg, bøffe, lokeosv, såkalt Jalla-Kebabnorsk:

Noen utrykk:

baosj, politi.

Chillern Slapper av

Kæbe Ung jente, (prostituert)

Gandoo (Gærndo) Gutt, homofil

Larki Jente _Larka Gutt

Walla (Vålla) Lover/sverger (ved Allah)

Panchod (pænsjått) Søsterpuler

Kebabnorsk Ordbok Online

De fleste arbeidsgivere vil se negativt på slik språkbruk, fordi det oppfattes som ukorrekt norsk. Og da minsker også sjansene for å få seg jobb, sier Hanne Kavli.

Sverige:

Rosengård skolans Språkhomogene Klasser

Mere enn 60% av  rosengårdskolens elever har arabiska som morsmål.

Den nest største gruppen har albanska som morsmål.

Andre språk er relativt små. Det finns ingen elever som har svensk som morsmål.

Dette innebær att muligheten å lære svensk gjenom kamrater er umulig.


Jente mobbet i flere år for sin kristne tro. Sverige

Norsk Oslo skole tilbød etniske norske jenter HIJAB

http://static.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_nya_tendens_091102110104.mp3

%d bloggere like this: