Antifacister eller destruktive anarkister?

2-7-2010

Mens vi venter – om varetægt og livet i fængslet

«Guide som inneholder noen gode råd til deg som er iferd med å bli fengslet,  masse information og gode råd til deg som er blit fengslet». Teksten er skrevet af aktivister fra det venstreradikale miljø i København.

Blekingegadebanden:

Venstreorienterte drev politisk kriminalitet med et formål; bl.a. å støttegruppen Folkefronten til Palæstinas Befrielse (PFLP).
(se  Ser du tegninga?)
Tre av bandens medlemmer  ble idømt hver 10 års fængsel, mens de øvrige fikk  henholdsvis 8, 7, 3 og 1 års fængsel.
Projekt Antifa

1-7-2010

rød facistisk hat propaganda som er direkte usmakelig:

Organisationen Socialistik Ungdoms Front har hengt plakater opp på Roskilde Festivalen, som forestiller Pia Kjærsgaard og Lars Løkke med åpen munn, som publikum kan tisse  i.

Kilde:ekstrabladet.tv/flash/article1370870.ece#ixzz0sPrkeONH

http://www.youtube.com/watch?v=aqfMaTt8Ceo&feature=related

http://ekstrabladet.tv/flash/article1370870.ece

1. november 2009

Åtte personer knyttet til de autonome (Sv,rød og blitzer) for organisasjonen Anti-Fascist Action (AFA) ble arrestert lørdag, mistenkt for konspirasjon,for forberedelse til mordbrann, konspirasjon og for  grov vold i forbindelse med opptøyer og brannstiftelse i Stockholm-forstaden Fittja.http://www.youtube.com/watch?v=aqfMaTt8Ceo&feature=related

Vurderte å bruke vannkanoner mot blitzere

20-6-2010

Hellas: Bomber fra de venstreorienterte, så  som geriljangrep er veldig vanlig i dette landet, og departementet for samfunnssikkerhet er et opplagt mål. Revolusjonær Kamp, anses som en terroristorganisasjon av EU og USA.

youtube.com/watch?v=yHBKtnAPaLA&feature=

youtube.com/watch?v=aqfMaTt8Ceo&feature=related

worldtribune.com/worldtribune

Voldelige antidemokrater

Bilder og video taler for seg selv:

Oslo – Norge

.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10002375

Skoletv/hjernevask fra www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/274862

Ps husk det er ekstremt mange i Nrk som kommer fra blitz miljøet og har i dag mange barn som er BlitZZere http://no.wikipedia.org/wiki/Blitz

Sverige

Jødehat, ikke ulikt hva nazistene drev med

Tyskland

Barcelona – Spania

Paris -Frankrike

Usa

Polen

Oppviglerparagrafen

§ 138. Med Bøder eller med Fængsel indtil 6 Maaneder straffes den, som bevirker eller medvirker til, at offentlig Forretning, offentlig religiøs Sammenkomst, kirkelig Handling, offentlig Undervisning eller Skoleundervisning, Auktion eller offentlig Sammenkomst til Behandling af alment Anliggende ulovlig hindres eller afbrydes.

§ 140. Den, som offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan eller tilbyder at udføre eller bistaa ved Udførelsen af en saadan, eller som medvirker til Opfordringen, Tilskyndelsen, Forherligelsen eller Tilbudet, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 8 Aar, dog i intet Tilfælde med høiere Frihedsstraf end to Tredjedele af den høieste for Handlingen selv anvendelige.

vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10002375

Knuste vinduer, brente biler etterlatt av G20 opptøyene i Toronto


Reklamer

Hvitvaskeren Erik Fosse

OM politisk Politisk korrekthet

Erik Fosse forteller at  palestinske politifolk som fraktet mannen bort, sa  mannen som angrep ham var «forvirret». ??

Det var vel ikke det at Erik Fosse var hvit og uren, og derfor var et lovlig mål for enhver islamist ?

« Forvirret »?? eller  Erik Fosse angrepet

Video: Gaza fraksjonene omgruppere

Vi prøvde å drepe Carter og Blair

Hva da med barn og kvinner i Gaza, Erik Fosse?

Bryr du deg om dem eller støtter du Apartheid av kvinner?

En studie av palestinske Women’s Information and Media Center fant at 77,1% av kvinnene i Gaza er utsatt for vold.

Studien benyttet fokusgrupper gjennomført i løpet av 24 seminarer og 350 intervjuer med kvinner fra ulike Gazastripen distrikter. Studien ble gjennomført i siste kvartal 2009.

Ifølge studien, 63,7% av  hadde ansvaret for å tjene til livets opphold for sine familier, mens 66,3% av dem var avhengi av hovedsakelig  humaniteær hjelp.

52% lever under fattigdomsgrensen, noen lever på mindre enn $ 474 per måned, mens 36% lever på under $ 180 i måneden.

Studien fant 39% av de som svarte at de var tvunget til å forlate skolen i ung alder på grunn av fattigdom eller tidlig ekteskap, og 68,4% av svarene som har identifisert seg selv som arbeider kvinnene sa at de ikke kan bruke sine lønninger som de ønsker.

31 prosent av gifte kvinner i undersøkelsen var skilt eller hadde blitt truet med skilsmisse av økonomiske grunner.

Videre sa 82,3% av respondentene at de hadde inhalert farlig og / eller giftige gasser under sitt arbeid eller som et resultat av fosfor gass israelske styrker brukte under siste  krig på Gazastripen.

Av de spurte var vold mot Gaza kvinner  at 77,1% ble utsatt for vold som følger:
67% av svarerne sa at de led av verbal mishandling
71% led av psykiske overgrep
52,3% led av fysisk mishandling
14,6% led av seksuelle overgrep
44,6% led av mer enn ett aspekt ved misbruk

Kilde: http://www.pwic.org.ps/english/english.php

%d bloggere like this: