Bundesagentur für Arbeit

http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Startseite/Startseite-Nav.html

Reklamer

Fargerikt fellesskap på fransk

Redersønnen Jonas Gahr Støre


16/12-2010 

Jonas Gahr Støre støtter Hamas-terroristene!

Amerikanske diplomater tror at regjeringen, og utenriksminister Jonas Gahr Støre, i all hemmelighet har sympati med Hamas, som av Israel og USA klassifiseres som terrorister: «Selv om de vil nekte for det, er det klare tegn til at kontakten med Hamas ikke bare handler om et taktisk behov for dialog, men også om at de støtter Hamas’ posisjon,» skriver ambassadør Benson K. Whitney i et notat fra februar 2009.

Bl. a. har det israelske forsvaret kunnet teste sine nye ubåter i Norskerenna med testbasen Marvika i Kristiansand som basishavn. Nå har utenriksminister Jonas Gahr Støre bestemt at israelerne får ikke lenger bruke Marvika som base. Det synes å være meget påfallende ”timing” at regelverket om eksport av våpen plutselig nå måtte finleses, for om mulig å skaffe ryggdekning til å nekte en slik testing av Ubåtene fra Thyssen Krupp verftene Kiel i Tyskland.

Det er Tyskland som sjenerøst både økonomisk og teknologisk bistår Israel i kampen mot terror, noe som tydeligvis Herr Jonas Gahr Støre misliker sterkt. Men takket være Wikileaks skjønner vi nå grunnen. Det er nå helt åpenbart at vi har en utenriksminister som sympatiserer med muslimske terrorister. Hvordan kan man ha tillit til en regjering og AP etter dette

15/11-2010
vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10011234
Det norske “VI” den demokratisk rettsstatMen det er oss som er «Vi» :Utenriksminister Jonas Gahr Støre har selv tatt ut skattefritt utbytte på til sammen 22,3 millioner kroner fra familiens investeringsselskap Femstø

 
2 september 2010

Støre fikk fem tepper i gave, Bestikkelse?

Korrupsjon/UKULTUR – Wikipedia skjer når en person i en betrodd stilling eller verv, privat eller offentlig, setter ansvaret og forpliktelsene som er knyttet til stillingen eller vervet til side og misbruker makten som ligger i stillingen eller vervet.

Loven sier: 26. kapittel. Bedrageri, utroskap og korrupsjon.

§ 276a. For korrupsjon straffes den som

 

a)

for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller

 

b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag.

Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet.

Straffen for korrupsjon er bøter eller fengsel inntil 3 år.

 
 

25.August 2010

Støre feirer sin 50 årsdag med kronprinsparet

12/08-2009
Utspillet  fra den islamvennlige utenriksminister, Jonas Gahr Støre, som står på Oslo Arbeiderpartis stortingsvalgliste, er at ”radikal islam ikke er noe problem i Norge”. Han vil at hijab skal være tillatt over alt i Norge. Han slår fast at ”samfunnet bør slå hardt ned på retorikk som stigmatiserer den islamske religionen.”All retorikk som kobler muslimer med fare, vold og terror må vi slå ned på, vi må ikke stigmatisere folk ut fra hvilken religion mennesket har.”SITAT SLUTT
 
Er Kongehuset verdig vår tillitt?

De falne Engler

Jonas Gahr Støre GÅR GOD FOR LØGNER OM GAZA KRIGEN

Støre bløffet om Muhamad tegningene Til tross for att flere aviser hadde publisert Muhamad tegningene, fortsatte Jonas Gahr Støre å bruke påstanden( mot bedre viten/juge)  om at det bare var Magazinet som hadde publisert tegningene.

Støre skal blant annet ha skrevet en aviskronikk til fordel for Tromsø Ol

Jonas Gahr Støres private pengebinge

http://no.wikipedia.org/wiki/Jonas_Gahr_Støre

OM politisk Politisk korrekthet

Kostnadene ved en flyktning i Norge

Bookmark and Share
13 april 2014
15 mars 2010
 

Det er på tide att vi bruker penger og midler til de som er aller svakest og som ikke kan komme til Vesten.

1000 flyktninger kan hjelpes i sitt nærområde i forhold til til hva 1 innvandrer koster i Norge

Beregninger tilsier at en flyktning som er i Norge koster ca. 250.000 kroner i året for de norske skattebetalere. Til sammenligning med FN Flyktningehøykommisseriat , UNHCR,som regner med att det i gjennomsnitt koster Ca. kr. 250 Kr. pr. flyktninger i nærområdet.

For de 250 tusen kroner kan vi:

Beskytte 1000 flyktningene i sine lokalsamfunn mot sult, tørst, kulde, dårlig hygiene, mangel på helsestell, eller 714 trengende familier i Afrika ( «Gi en geit»-prosjektet).

Mat, skolegang, medisinsk pleie, osv. for 107 barn i året – eller 6 barn i 18 år (Children Fund).

Er det ikke tide at Vesten bruker krefter på flyktningene i sitt nærmiljø, enn i land hvor de ikke skjønner språket? og ikke forstår og godtar den vestlige kultur? (vi er bla. URENE)

Solidatritet:

Skal det være forskjell på en fattig flyktning og en rik Flyktning?

Er det ikke på tide at vi likestiller flyktninger så alle får den beskyttelsen de trenger?

Er det på tide att vi bruker penger og midler til de som er aller svakest og som ikke kommer til Vesten

Nå, når det er så klart at integreringen ikke kan gjennomføres tilfredsstillende, og den evigvarende kriminalitet som forgegår i vårt samfunn begått av innvandrer , og omfattende etniske spenningene som er stadig stigende mellom muslimske flyktninger og etniske norske?

[norsk_flagg_som_hijab.jpg]

Og når det ikke er noen utsikter til fred i verden,og flyktninger fra den delen av verden er uten ende? Vi kan vel ikke bare fortsette å ta i mot flere og flere flyktninger? Finns det en grense?


Kanskje de vestlige land bør komme sammen og kjøpe en stort landområde, der vi kan sende leger, lærere, mat og utvikle arbeidsplasser i området og tilby flyktninger et sted og et liv i et fredelig område.

Er det ikke på tide att ikke bare de rike flyktningene men også de fattige kan nyte godt av vår hjelp og bidrag?


Palestinian Corruption and Humanitarian Aid

vg.no: Frp vil send asylsökere til Afrika
www.dagbladet.no/frp/asylpolitikk
Dømt for tidenes kirketyveri - var selv kirkeasylant
 Knivstukket i masseslagsmål på asylmottak   
 vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10003810  
Visitors Counter

%d bloggere like this: