Vi blir diskriminert av norske myndigheter
Fikk en kjempefin nyhet fra Nav:

Nav har redusert din pensjon fra 1 mai fordi opptjeningsgrunnlaget for tileggspensjon er endret

Vi blir diskriminert av norske myndigheter og forskjelbehandles

Publisert 05.12.2010:

Regjeringen planlegger å styrke uføretrygden til innvandrere kraftig. Nyankomne innvandrere kan få mer enn en dobling av stønaden i forhold til i dag.

 

En flyktning (§ 1-7) som er medlem i trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid.

Loven for Nordmenn:

Grunnpensjonen fastsettes på grunnlag av trygdetid (§§ 3-5 til 3-7), og er uavhengig av tidligere inntekt.

Det er et vilkår for rett til grunnpensjon at vedkommende har minst tre års trygdetid. Full grunnpensjon ytes til den som har minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende mindre.

Myndighetene sparker svake mennesker som ligger nede for telling

http://www.lovdata.no/all/tl-19970228-019-007.html#3-2

http://www.na24.no/article3486504.ece

http://www.klassekampen.no/nyheter/innenriks

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BbbEddBQ1OE

sk norske pensjonister i utlandet opprørt over regjeringens skattepolitikk. Norske pensjonister i Thailand må dokumentere at de har betalt skatt i Thailand for å slippe å betale kildeskatt til Norge. Et krav som ikke gjelder norskpakistanere i Pakistan, som dermed helt slipper å betale kildeskatt. Hvor er det blitt av likhetsprinsippet i norsk skattelov.    http://www.na24.no/article3486504.ece

 

Gråt da hun mistet boligen

Malermester Asbjørn Sletholt kaster nå ut leieboere for å huse de nye asylsøkerne som kommer til Skien. Mona Hellelid er en av dem. Hun gråt i ti timer da hun fikk utkastelses-beskjeden. ...I I den nye asylsøkerbølgen må UDI skaffe flere tusen nye venteboliger over hele landet. Hellelid synes det er skremmende hvis vanlige leietakere ofres av små og store utleiere.

Hold i hatten, nå smeller det! Familjer sparkas ut og inn skal ensamkommande ”barn”!

Skattepengar ska hjälpa invandrare ta över svenskars företag

Många småföretagare i landet närmar sig pensionsåldern och nu vill politikerna i Gävleborg använda skattepengar för att hjälpa personer med invandrarbakgrund att ta över ägandet i företagen. Projektet är bara en av flera öppet rasistiska myndighetssatsningar, som på etnisk grund exkluderar svenskar. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5145134 http://www.swedenconfidential.info/2012/06/05/hall-i-hatten-nu-smaller-det-familjer-sparkas-ut-for-ensamkommande-barn/

 Ole Jørgen Anfindsen : Dokumenter til min forklaring i Oslo tingrett http://avpixlat.info/2012/06/05/kontroversiellt-vittnesmal-i-breivik-rattegangen/ http://www.friatider.se/svenskar-ut-in-med-illegala-invandrare http://www.swedenconfidential.info/2012/07/01/svenska-elever-flyttas-till-forman-for-invandrade-elever/

Reklamer

Äldre tvingas flytta

Her er  sannheten, propagandister.

De äldre kan tvingas lämna sitt hem och personalen kan komma splittras. När Hällefors kommun måste spara 55 miljoner kronor på fem år föreslås boendet Gillersgården läggas ner

Hällefors kommun har tecknat avtal om att ta emot 30 ensamkommande flyktningbarnPersonalgruppen på sammanlagt 27 personer håller som bäst på med utbildning och försöker hitta formerna för hur de ska arbeta. Rummen och köket på bygdegården genomgår en stor upprustning inför ungdomarnas ankomst. Söndag den 25 april ordnas öppet Hus på eftermiddagen i alla tre boenden förde ensamkommande ungdomar. Då kommer personal att finnas på plats så det finns möjlighet att ställa frågor kring verksamheten.

Fra ett leser brev: Själv arbetar jag på ett boende för psykiskt sjuka. Nattetid är jag ensam med tolv vårdtagare och deras besökare. Om någon tror att dessa tolv ligger snällt i sina sängar på nätterna så är ni varmt välkomna på ett besök.  Men det finns inga pengar för mer personal, det finns inga pengar för att skicka våra vårdtagare till låsta institutioner, och om de inte vill ta sin medicin och blir vilda så att de verkligen behöver åka till en psykiatrisk klinik, så kan polisen inte prioritera en sådan insats förrän efter att det verkligen har hänt något farligt. Oavsett om dessa män är 16 eller 26 år gamla, hur i hela fridens namn kan man ha råd med en så här stor personalstyrka för att ta hand om dem?  Sitat slutt

Kilde : http://gd.se/nyheter/sandviken/1.1964046-nu-vantar-de-bara-pa-barnen

Propagandistene/journalister er helt overbevist om det er nazister som skriver leser innlegg,

Hmm kunne det tenkes det er vanlige mennesker som kan tenke selv?

§ 12 Budget 2010, dnr 47.09/000
Ytterligare besparingar behövs göras för att Bildningsnämndens verksamhet
skall inrymmas inom tilldelad budgetram på 132 836 miljoner för år 2010.

http://www.hellefors.se/kommunen/politik/protokoll/BN2010-02-02.pdf

Ultrahögern och nätet  http://gd.se/ledare/1.1976295-ultrahogern

§ 12 Budget 2010, dnr 47.09/000Ytterligare besparingar behövs göras för att Bildningsnämndens verksamhetskall inrymmas inom tilldelad budgetram på 132 836 miljoner för år 2010.

svt.se/2.33831/1.1788972/pa_marsch_for_att_bevara_gillersgarden?lid=puff_1788972&lpos=rubriksvtplay.se/v/1966900/aldre_tvingas_flytta

natverkmotpk.blogspot.com/2010/04/opinion-gavle-dagblad-i.html

Mindreårige asylsøkere Tilskudd til norske kommuner som har statlige mottak eller omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

%d bloggere like this: