Er alt som det ser ut?

http://viddal.wordpress.com/2009/02/27/rikets-hemmelighet/

Utdrag fra boka ”Einar Gerhardsen og hans menn” av
Per Øyvind Heradstveit (J.W. Cappelens Forlag 1981)

Gerhardsens dokument som fratar etniske norske borgere deres statsborgerskap
På den siste dagen i mai kom så regjeringen med
statsminister Nygaardsvold i spissen tilbake til Oslo:”

I en velkomsttale jeg holdt på vegne av Oslo by…”
7. juni kom selve symbolet på vår frihetskamp, kong
Haakon.

Einar Gerhardsen leder møtene. Formelt sett var han
ikke formann, men han sitter med formannsklubben, og
ingen ser ut til å ha innvendinger mot dette.

Først i
september velger landsmøtet Gerhardsen som formann.

Hvor var egentlig formannen,Oscar Torp han som landsmøtet
formelt hadde valgt og som aldri hadde gått av?

Han kom til Oslo først 13. mai som medlem av
regjeringsdelegasjonen. Ingen hadde underrettet ham
om at han ikke lenger var formann i Det Norske
Arbeiderparti.

http://rettsnorge.no/artikler/2009/Januar/090109_Hvem_var_Jens_Kristian_Hauge.htm

http://rettsnorge.no/Sakslinker/Hegnar%20Trygve/040109_Brev_I_til_Finansminister_Kristin_Halvorsen.htm

Hvem er Helter og hvem er fiender

Krigshistorie,  Senkingen av Tirpitz

Sanheten om Jens Christian Hauge (J.Stoltenberg er oppkalt etter hauge)

http://www.dagbladet.no/2009/08/21/kultur/film/amanda/max_manus/thomas_nordseth-tiller/7763140/

Reklamer
%d bloggere like this: