98% innvandrere på mange Oslo skoler

Norge:

Innvandring i Oslo skolene

Sverige :

Lämnar grundskolan med sämre betyg

http://skaperen.wordpress.com/2010/01/31/muslimsk-rasisme-i-oslo/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=591839
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=591880

Video Gutt  utsatt for rasisme på Grønland i Oslo

De fem siste årene er antall skoler hvor norskspråklige elever er kommet i mindretall økt med 18, fra 40 til 58

2006: Ved 32 av Oslos grunnskoler er mer enn halvparten av elevene minoritetsspråklige.

2008/09: 56 av 137 grunnskoler har 50 % eller flere minoritetsspråklige elever.

2009/10: 57 av 137 grunnskoler har 50 % eller flere minoritetsspråklige elever.

Hva lærer en norsk språklig elev ved en slik skole? boojah, serr, lizm, spank ju, sigg, bøffe, lokeosv, såkalt Jalla-Kebabnorsk:

Noen utrykk:

baosj, politi.

Chillern Slapper av

Kæbe Ung jente, (prostituert)

Gandoo (Gærndo) Gutt, homofil

Larki Jente _Larka Gutt

Walla (Vålla) Lover/sverger (ved Allah)

Panchod (pænsjått) Søsterpuler

Kebabnorsk Ordbok Online

De fleste arbeidsgivere vil se negativt på slik språkbruk, fordi det oppfattes som ukorrekt norsk. Og da minsker også sjansene for å få seg jobb, sier Hanne Kavli.

Sverige:

Rosengård skolans Språkhomogene Klasser

Mere enn 60% av  rosengårdskolens elever har arabiska som morsmål.

Den nest største gruppen har albanska som morsmål.

Andre språk er relativt små. Det finns ingen elever som har svensk som morsmål.

Dette innebær att muligheten å lære svensk gjenom kamrater er umulig.


Jente mobbet i flere år for sin kristne tro. Sverige

Norsk Oslo skole tilbød etniske norske jenter HIJAB

http://static.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_nya_tendens_091102110104.mp3

Reklamer

Sharia på Grønland ?

Bookmark and Share

Moralpolitiet:

Det er noe fundamentalt feil når muslimer i Norge mener at Grønland i Oslo er mer muslimsk enn Marokko. Folk med muslimsk bakgrunn som bor eller oppholder seg i bydelen Grønland, blir tilsnakket og skjelt ut for «upassende» oppførsel og  feil klesstil.

– Grønland er et flerkulturelt miljø hvor det blir mange som ikke liker homofile, og da bør de ikke holde hverandres hender.
Grønland og Oslo, Det nye Kosovo?

Mohamed Sheik, som kjenner det somaliske miljøet godt, sier han er skremt over å observere stadig flere religiøse fanatikere. Han hevder følgende tre grupper utgjør kjernen av kontrollører: Unge skoletapere som søker til «kjellermoskeer», eldre som stritter imot utviklingen og vil beholde kontroll og noen høyt utdannede konservative ledere med stor makt.

– Mange ser ikke at det er disse ekstremistene som terroriserer andre, ikke storsamfunnet, som er vår største trussel, sier han.

–Mye burde kommet frem tidligere, men vi har vært for redde for å stigmatisere og svartmale, sier Bøhler, som også mener det er urovekkende at andelen som gifter seg på tvers av egen minoritet i flere grupper minker, ikke øker.

Skal Nato om ca 30 år jage etniske nordmenn ut av Oslo/østlandet fordi muslimene er blitt langt overtallige nordmennene ? Slik de gjorde med Serbia? Nato Bombet alle de større byene i 11 Uker. Den første kampen mot den islamske bølgen fant sted. 28. juni 1389 samlet 40 000 serbere seg til  kampe  mot 120 000 tyrkere. Samtlig  serbere ble drept  på Kosovo-sletten. 28.juni 1389 var begynnelsen på en flere århundre  lang muslimsk okkupasjon av store deler av Balkan. I hundrevis av år herjet de tyrkiske innvandrerne blant den lokale befolkningen som ikke var villig til å akseptere Allah.

I 1942  erklærte albanske ledere i Kosovo: “Vi må streve etter å oppnå etnisk rensing av Kosovo. Serbere  bør sendes til konsentrasjonsleire i Albania, og Serbiske bosettere må utryddes”.

De muslimske kosovo-albanerne lot seg aldri integrere, de brukte sitt eget språk, omgikk sine egne og dannet egne muslimske skoler. Det  allierte Nato tvang Jugoslavia til å gi Kosovo autonomi. Så  Serberne nektet å akseptere NATOs krav som gikk ut på å la Albanierne overta kontrollen over Kosovo. NATOs sjef general. W. Clarc uttalte til Milosevic:  “Du sier at Kosovo er like verdifullt for deg som ditt hode. Da skal du miste ditt hode”. Etter det  bombet  NATO alle større byer  i elleve uker. Åpner  det for en muslimsk revolusjon i Europa? (Blod på tann) Nå er det ikke lenger  sverd og krig,  men nei til integrering og en befolkningsøkning  som sakte og sikkert vil øke styrken til Muslimene i Europa. Politikken de vestlige land i dag fører, er med til å støtte kravene til muslimske minoriteter på bekostning av den opprinnelige befolkningen. Albanerne, som utgjør omlag 94%, krevde full selvstendighet, mens serberne, som er i mindretall, ville at Kosovo fortsatt skal være en del av Serbia. I Dag er Kosovo 94 %Albanere.  2 % Serbere . 1,5 % Bosnjaker og gorani.  1 % Ramani. 1,5 %Tyrkisk. http://www.youtube.Hva veste bør vite om IslamTrailer- Samme film i full lengde: video.google.Hva vesten bør vite om islam(hele filmen Video:Nedbrenning av kirker regjeringen.no/offisiele politikk om integering http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=570310 http://www.dagbladet.no/2009/08/19/nyheter/valg09/politikk/innenriks/frp/7723788/

%d bloggere like this: