Norges lover og § 1- § 83 – § 112


http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=595824

vg.no/ J.Støre skjuler sannheten

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=578587

Erna Solberg ble spurt av veggavisen hvordan hun forholder seg til denne loven, på hennes  blogg i slutten juli 2009.

Noe svar er ennå ikke mottatt.

Hvordan forholder J. G. Støre seg til denne loven?

Hvordan stiller Høyesterett seg til § 1–§ 83 — §112 og latterligjørelse av loven/lovene?

De  som er for Eu mener hele loven, er komisk, latterlig og ikke relevant.

Den er da visserlig den første av paragrafene i den norske lov, og man skulle da tro att den er spesielt viktig for de som lagde lovene.

Komisk, latterlig ikke relevant, hva syns du?

A. Om Statsformen og Religionen.

§ 1.Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.

Beslutn. 18 nov 1905 jfr. beslutn. 7 juni 1905.


8de Kapitel. Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed.

§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

(EU-kommisjonen kan ilegge nettselskapene bøter, om de ikke bygger ut nettet, slik at strømmen kan flyte fritt – også over landegrensene.

Men siden det strider mot Grunnloven at andre enn norske myndigheter kan gi bøter, har man skjult dette faktum  å tilsynelatende gi NVE retten til å gi bøter.)

Se bildet i full størrelse

§ 10-6.

Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av loven og dens virkeområde.

Departementet kan gi de forskrifter som er nødvendig for ivaretakelse av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Dette innbefatter bestemmelser til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 om vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene, samt bestemmelser om behandling av tvister, saksbehandlingsfrister og utsatt iverksetting av vedtak.

Hvordan ser fordelingen av nettleien ut?

10 %Regional

Distribusjonsnettet 54 %    Altså 54 % mere til nettleie for strøm som skal føres til Europa og  du betaler ennå mer for strømmen.

Avgifter36 %.

Kabler til Holland  Lengde 580 Km. Pris ca.4,6 Milliarder

Kabel nr. 4 til Danmark går som planlagt  26.01.2010

Se side 11 og 12

http://Energi 0gNettleien% 202010.pdf

Store deler av nettets kostnader er faste (om lag 90 %) og uavhengig av forbruk. Om lag1 5% av nettariffen består av faste ledd.
Ved redusert forbruk et år vil derfor nettariffene øke i årene etter, for at faste kostnader skal dekkes.

Se side 17

http://Energi 0gNettleien% 202010.pdf

Frem til 2020 vil nettleien sannsynligvis øke som følge av behov for investeringer-

Bare Statnett skal investere 30 milliarder de kommende 10 år, dette er knyttet til

opprustning av gammelt nett,og

nye utenlandsforbindelser

http://www.dn.se/debatt/priserna-pa-elmarknaden-maste-tala-en-granskning-1.1020238

Rekordhögt euromotstånd

Mere om vann-videt : http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/taler_artikler/minister/olje–og-energiminister-terje-riis-johan/2009/statsradens-tale-pa-statnetts-hostkonfer.html?id=585516

Statnett og Svenska Kraftnät selger Nord Pool ASA til Nasdaq (17.03.2010    se link

§ 112. Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.

En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.

Grlbest. 24 april 1869, 9 okt 1905, 16 juli 1907, 7 juli 1913, 5 juli 1946 og 13 juli 1990 nr. 550.

Bemerk:

§     1. selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt

§ 112. Dog må slik Forandring ALDRI MOTSI denne Grunnlovs Principer, men alene angå Modifikasjoner i de enkelte Bestemmelser

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=578533

http://www.lovdata.no

Bookmark and Share
Her er en Eu tilhengers svar: (har mange likelydene svar fra eu positive bloggere)
Knut Sparhell http://sparhell.no/knut/?p=1206&cpage=1#comment-11587

24. juli 2009

Det viktigste er om et flertall av Norges stemmeberettigede borgere vil at Norge skal være med medlem av EU eller ikke. Så får man gjøre de nødvendige grep ut fra det. Det har vært ulike forslag om endring av Grunnloven slik at Norge kan bli medlem. Ett av dem finner du her.

Stortinget kan dessuten vedta å melde Norge ut av EU. Norge består derfor som et fritt land.

Dagens avtaler innenfor EU-samarbeidet, f.eks Schengen-avtalen, er allerede juridisk tvilsomme i forhold en ortodoks fortolkning av Grunnloven. Så det er på tide både og endre den, og at Norge blir medlem, slik at EU ikke er en “fremmed makt”, men oss selv.

Henvisninger til straffeloven finner jeg dessuten bare komiske.

Det er selvfølgelig fullt ut lovlig, sikret i Grunnloven, at man kan arbeide politisk for at Norge skal melde seg inn i EU, samt for å endre Grunnloven. Trusler om straffeforfølgelse for dette er derimot straffbart.

Solberg er bombesikker på at Norge innen ti år er medlem av EU

Pensjon i Eu

Eu flagget Er du katolikk?

Er det Noen-Ap Personer som ler rått av deg?

Reklamer

11 kommentar

 1. Det er like bindende, problemet er å bevise det muntlige

 2. nå skal dere høre her,en kompis og jeg har ett veddemål på gang,Min kompis mener at ett muntlig avtale er like bindene som et skrivtelig noe jeg ikke kan forstå.Et skrivtelig må jo være mye sterkere enn et muntlig som ikke står noen som helst plass. Vennligst behandl dette spørsmålet seriøst. På forhand takk

 3. […] sin posisjon i Norge. Regjeringen må Ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! Norges lover og § 1- § 83 – § 112 Vurdert til: av 0 lesere addthis_url = […]

 4. […] Norges lover og § 1- § 83 – § 112 0.000000 0.000000 […]

 5. Uviktig trekker inn NATO, men der har vi faktisk et prinsipp om konsensus. Det er altså Norges eget valg. I EU får man tredd direktivene ned over hodet. Men værre er det med paragraf 83, for slik det er nå har vi snart Pakistanske eksklaver innenfor Norges grenser. Grønland er jo allerede erklært muslimsk.

 6. eneste grunnen til at han mener det ikke er klima for det er at det vil koste AP for mange stemmer hvis man begynnte å diskutere det…

  E

 7. Hahaha
  ?
  vennligst tolk det for meg, jeg er ikke lovkyndig.
  Men du er det tenker jeg.
  Renè

 8. du er da vel bare litt tett du vel. Jeg ser du kan lese (ihvertfall litt), men tolke og forstå lovtekster har du dessverre (for deg) ingen forutsetninger for tydeligvis.

  Og den drosjeskatt/moms sammenligingingen? Ikke en gang nære

  men kanskje du er en unge på 10 år, hva vet vel jeg, det ville ihvertfall forklare en del.

 9. Uviktig
  Spørsmålet er skal loven følges eller ikke?
  Hvis en lov ikke passer meg så betyr loven ingenting, og følgelig kan man bare bryte loven ?
  Jeg synes ikke jeg skal betale skatt så derfor betaler man ikke skatt ? Kanskje det var det drosjenæringen mente når de ikke oppga at de var i jobb og mottok trygd og ikke betalte skatt og moms, de var i sin fulle rett ?
  Jeg bare spør.
  Renè
  Ps. du bør kanskje lese § 83

 10. Skal du finne noe å bruke, forsøk heller med et par andre paragrafer om hvem som skal lage lover etc. Kanskje du finner bedre poeng der.

 11. Man må vel være kraftig imot EU om ma påstår at medlemskap bryter mot «Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige.», og motstandere bruker denne paragrafen for det den er verdt… og litt til.

  Hva med alle konvensjoner vi har forpliktet oss til å følge, medlemskap i Nato og FN har også forpliktelser.

  Er ikke Sverige et fritt og selvstendig rike, slik man påstår Norge ikke vil være om vi ble medlem?

  Kan vi være medlem i FN og Nato?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: