§ 1

A. Om Statsformen og Religionen.

§ 1.Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.

Beslutn. 18 nov 1905 jfr. beslutn. 7 juni 1905.


8de Kapitel. Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed.

§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

(EU-kommisjonen ilegge nettselskapene bøter, om de ikke bygger ut nettet, slik at strømmen kan flyte fritt – også over landegrensene. Men siden det strider mot Grunnloven at andre enn norske myndigheter kan gi bøter, har man skjult dette faktum ved å tilsynelatende gi NVE retten til å gi bøter.)

Se her :Forbrydelser mod Statens Selvstændighed?

§ 112. Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.

En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.

Grlbest. 24 april 1869, 9 okt 1905, 16 juli 1907, 7 juli 1913, 5 juli 1946 og 13 juli 1990 nr. 550.

Bemerk:

§     1. selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt

§ 112. Dog må slik Forandring ALDRI MOTSI denne Grunnlovs Principer, men alene angå Modifikasjoner i de enkelte Bestemmelser

Grunnlovstridig stortingsvedtak:

Den 5. april 1938 vedtok Stortinget at deres egen funksjonstid skulle forlenges fra tre til fire år. Endringen omfattet også det Stortinget som fattet vedtaket, slik at det Stortinget som ble valgt i 1936 skulle bli sittende til 1940.

Svar fra Facebook side

Dette forslaget motsier ikke grunnloven, men endrer en § som ble innført på 60 tallet om hvordan man slutter seg til internasjonale organisasjoner av denne typen. Den gang var det ikke aktuelt med folkeavstemming, det er det nå. Derfor mener vi at når folkeavstemming er gjennomført så kan ikke et lite mindretall blokkere et medlemskap. Hvis spørsmålet er lagt frem for en folkeavstemming og den sier Ja, så vil ordinært 2/3 flertall være nok for å si ja. Jeg synes egentlig at det mest påfallende er at noen mener at vi først skal spørre folk om et råd i denne viktige saken og så vil de likevel blokkere for resultatet.

http://www.lovdata.no

wearechangen.blogspot.com/2009/04/den-norske-grunnloven-og-eu.html

Åpent brev til Frp

Bookmark and Share
Svar på denne loven av:

24. juli 2009

Det viktigste er om et flertall av Norges stemmeberettigede borgere vil at Norge skal være med medlem av EU eller ikke. Så får man gjøre de nødvendige grep ut fra det. Det har vært ulike forslag om endring av Grunnloven slik at Norge kan bli medlem. Ett av dem finner du her.

Stortinget kan dessuten vedta å melde Norge ut av EU. Norge består derfor som et fritt land.

Dagens avtaler innenfor EU-samarbeidet, f.eks Schengen-avtalen, er allerede juridisk tvilsomme i forhold en ortodoks fortolkning av Grunnloven. Så det er på tide både og endre den, og at Norge blir medlem, slik at EU ikke er en “fremmed makt”, men oss selv.

Henvisninger til straffeloven finner jeg dessuten bare komiske. Det er selvfølgelig fullt ut lovlig, sikret i Grunnloven, at man kan arbeide politisk for at Norge skal melde seg inn i EU, samt for å endre Grunnloven. Trusler om straffeforfølgelse for dette er derimot straffbart.

Deler av svar fra Knut Sparhell , datert 8 september-09:

eg har stor respekt for de som er imot norsk EU-medlemskap, men dere som forsøker slå meningsmotstandere i hodet med Grunnloven har jeg bare forakt til overs for.  Dra til helvete.

Knut Sparhell har tydeligvis stor respekt for essensen og hovedparagrafene i Norsk Lov

Åpnet brev til Frp 27/10-09

Hei
Har støttet og agitert for dere siden Anders Langes dager.
Men nå begynner jeg å bli bekymret for hvor dere er på vei.
«Frp og høyre må forenes» ? Skal dere utrydde frps image og bli grå og usynlige?
Med slik visjon tror jeg dere blr ett miniparti i likhet med V og Krf, (uff a meg)
Og ussynlighete beggynte i slutten av valgkampen.
Nå ser jeg att dere heller mere og mere over til å bli med i Eu, og lurere på om dere er i ferd å begå politisk selvmord.
Vil da påpeke att dere sannsynligvis vil miste 10 til 12% av velgerne deres. ( ikke glem Anne Enger Lahnstein EFFEKTEN)
Hvordan står Frp i forhold til Norsk Lov?
Jeg vil gjerne vite hva Frps standpunkt er til lovene:

§ 83.

Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

§ 112.

Uthevet av meg:    Dog må slik Forandring ALDRI MOTSI denne Grunnlovs Principer, men alene angå Modifikasjoner i de enkelte Bestemmelser

Med Vennlig Hilsen
Renè Radmer Nielsen

var gaJsHost = ((«https:» == document.location.protocol) ? «https://ssl.» : «http://www.»);
document.write(unescape(«%3Cscript src='» + gaJsHost + «google-analytics.com/ga.js’ type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E»));

try {
var pageTracker = _gat._getTracker(«UA-12367188-2»);
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}

Reklamer

3 kommentar

  1. http://docs.google.com/Doc?docid=0AbbZVa16z2UXZGNiOHRqbWhfNXBqdDRqNmdi&hl=no
    Dokument underskrevet AV Einar Gerhardsen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: